Livestreaming i Borgerhuset

SPÆNDENDE FOREDRAG SOM BÅDE UNGE OG ÆLDRE KAN FÅ GLÆDE AF.
 
Byudvikling og Borgerforeningen i Voersaa har indgået aftale med Aarhus Universitet, om at kunne livestreame en række af deres spændende, lærerige og informative foredrag
 
Det sker i Borgerhuset, hvor vi på storskærm vil vise foredragene direkte.
 
Vi starter 27. september, og herefter følger yderligere 5 foredrag, hhv 4/10, 25/10, 1/11, 15/11 og 22/11.Arrangementet kører fra kl. 18.30 – 21.30 ca.
 
Vi tager kr. 20,- i entre, som indbefatter kaffe og kage.
Du kan købe øl/vand i fbm med arrangementet.
 
Da disse foredrag har vist sig utroligt populære rundt omkring i det ganske land, så kræver vi ikke, men foreslår tilmelding, da vi jo har visse antalsmæssige begrænsninger i Borgerhuset.
 
Nærmere detaljer samt info om de enkelte foredrag finder du ligeledes på Voerså By’s facebookside.
 
Tilmelding kan ske allerede nu, hos Bent Ahlgreen på tlf. 9383 7585 eller Susanne Lynch Donvild på tlf. 9383 0952
 
LÆS NÆRMERE OM DE FORSKELLIGE FOREDRAG VED AT KLIKKE PÅ BILLEDET NEDENFOR.
 
 
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Livestreaming i Borgerhuset

Fodboldskole

Info fra Voerså Idrætsforening:

Traditionen tro er der gratis fodboldskole for børnene mandag og tirsdag i uge 31.

Begge dage er det kl. 10 til 14. Der skal kun medbringes en drikkedunk og godt humør.
Vi sørger for frugt og middagsmad (Brunø i Dybvad sponsorer pizza).

Den samlede aldersgruppe er ca. 5 år op til 16 år, der bliver delt ind i mindre grupper på dagen. 

Vi håber på det sædvanlige store fremmøde af glade børn.

Venlig Hilsen
Voerså Idrætsforening

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Fodboldskole

KAFFEKLUBBEN

Hej alle!

  • Kaffeklubben starter igen mandag den 1. august kl.14.00.

Vi ses i borgerhuset!

Hilsen kaffeklubben

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til KAFFEKLUBBEN

Voersåløbet

I år gentager vi Voersåløbet.😁🏃
Mandag i uge 31 afholder vi løbet. En børnevenlig rute i byen med lidt godter. Vi håber at se mange af jer.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersåløbet

Kopiering i borgerhuset

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kopiering i borgerhuset

Klublotto

Voerså Byudviklings klublotto.

Hermed juli måneds lodtrækning:

Nr. 104-129-77-55-145-23-164-2-182

Tillykke til vinderne og tak for at I støtter op omkring Krogrunden.

Venlig hilsen

Voerså Byudvikling

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Klublotto

Voerså Byudvikling – Referat Generalforsamling m.m. – afholdt 2. juni 2022

Kære alle

Du finder alt om Voerså Byudviklings Generalforsamling, samt regnskab og vedtægter her på siden. Desuden formandens beretning.
Måske du på den baggrund kunne få mere interesse for Voerså Byudvikling, og overveje at involvere dig med enten arbejdsindsats og kreative forslag til aktiviteter på Krogrunden eller begge dele. 
Med venlig hilsen
Bent Ahlgreen

Voerså Byudvikling
Mail: bentahlgreen@gmail.com
Tlf.: 93837585  

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudvikling – Referat Generalforsamling m.m. – afholdt 2. juni 2022

Voerså Butikshus ApS – Generalforsamling – 29. juni kl.19.00

Kære alle anpartshavere i Voerså Butikshus ApS

Hermed indkaldes – lettere forsinket – til generalforsamling i h.t. selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen foregår onsdag, den 29. juni 2022 kl.19 i teltet på Krogrunden

Dagsordenen for denne ordinære generalforsamling er som følger:

1.Valg af dirigent

2.Fremlæggelse af årsrapport 2021 med revisionspåtegning og årsberetning, samt godkendelse af dem begge.
Årsrapporten for 2021 afspejler kun en begrænset del at hele byggeprocessen og selskabets aktiviteter, idet stort alle udgifter i forbindelse med dette først er afholdt i 2022, og selskabet først i maj 2022 er begyndt at få lejeindtægter og andre indtægter.
12256 Voerså Butikshus ApS Intern årsrapport 2021

3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4.Valg af medlemmer til bestyrelsen
Selskabet ledes af en på generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. I lige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, og i ulige år afgår 2 medlemmer samt en suppleant.

Første gang i august 2021 – i forbindelse med den første generalforsamling omkring udvidelse af anpartskapitalen – bibeholdt de 3 hidtidige medlemmer af bestyrelsen deres fortsatte medlemskab – og der valgtes 2 nye supplerende medlemmer, samt 2 suppleanter.

Siddende bestyrelsesmedlemmer er:
Jørgen Engbjerg – formand
Bjarke Laubek – næstformand – medlem af direktionen
Bent Ahlgreen – medlem (bogholder) – medlem af direktionen
Disse blev ved sidste generalforsamling siddende eet år mere, indtil byggeriet var realiseret. De er nu alle på valg.

Ved seneste generalforsamling udvidedes bestyrelsen med 2 medlemmer.
Der var 5 opstillede kandidater til den nye bestyrelsen. 
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes:
Jesper Zimmer Christensen – medlem (Ikke på valg)
Trine Høiien Østergaard – medlem (Ikke på valg)

Som suppleanter valgtes:
Karsten Hemmingsen (På valg)
Matthias Stiig Jensen (udtrådt i perioden) – Vacant

5.Valg af suppleanter

6.Valg af revisor
I forbindelse med vores daværende revisor Ejvind Burholts bortgang overtog Revisor DK, godkendt revisionsanpartsselskab, efter direktionens valg opgaven med udarbejdelse og revision af selskabets regnskab for 2021. Revisionsfirmaet administrerer tillige den lovpligtige ejerbog og ajourfører informationer til Erhvervsstyrelsen.

Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

7.Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt.7, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

8.Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen:
Jævnfør vedtægternes §5.2:

En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.
Bemærkning hertil: Bestyrelsen har fraveget dette, men gør opmærksom på, at teltet på krogrunden kun rummer et begrænset antal pladser – ca. 80!

Med venlig hilsen

Jørgen Engbjerg
Bestyrelsesformand

PS. Der bydes på øl, vand og vin.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Butikshus ApS – Generalforsamling – 29. juni kl.19.00

SANKT HANS 2022


🔥Sankt Hans på Krogrunden🔥

Telt og bar åbner kl. 18.00
Båltale kl. 19.30
Bålet tændes kl. 20.00
Drikkevarer sælges på pladsen.

Riverside fejrer Sankt Hans fra 18.00-22.00 med helstegt pattegris, tilbehør & live musik.

VI SES!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til SANKT HANS 2022

Sommercykelture

🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️ Så er starten gået på sommerens cykelture og der er 2 muligheder.
Team mandag. Starter kl.19 ved Min købmand i Voerså.
Team onsdag. Starter kl.10 ved Min købmand i Voerså
Alle kan deltage på begge hold og turene er på ca.10 km. Og tager ca.1 time.
Der er ingen til eller fra melding, man møder bare op og så er der en der har dagens rute.
Måske har nogen, efter cykelturen, lyst til en kop et eller andet i købmandens café, pris 10 kr.

Tovholder, Lone

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommercykelture