Voerså Byudvikling – Referat Generalforsamling m.m. – afholdt 2. juni 2022

Kære alle

Du finder alt om Voerså Byudviklings Generalforsamling, samt regnskab og vedtægter her på siden. Desuden formandens beretning.
Måske du på den baggrund kunne få mere interesse for Voerså Byudvikling, og overveje at involvere dig med enten arbejdsindsats og kreative forslag til aktiviteter på Krogrunden eller begge dele. 
Med venlig hilsen
Bent Ahlgreen

Voerså Byudvikling
Mail: bentahlgreen@gmail.com
Tlf.: 93837585  

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudvikling – Referat Generalforsamling m.m. – afholdt 2. juni 2022

Voerså Butikshus ApS – Generalforsamling – 29. juni kl.19.00

Kære alle anpartshavere i Voerså Butikshus ApS

Hermed indkaldes – lettere forsinket – til generalforsamling i h.t. selskabets vedtægter.

Generalforsamlingen foregår onsdag, den 29. juni 2022 kl.19 i teltet på Krogrunden

Dagsordenen for denne ordinære generalforsamling er som følger:

1.Valg af dirigent

2.Fremlæggelse af årsrapport 2021 med revisionspåtegning og årsberetning, samt godkendelse af dem begge.
Årsrapporten for 2021 afspejler kun en begrænset del at hele byggeprocessen og selskabets aktiviteter, idet stort alle udgifter i forbindelse med dette først er afholdt i 2022, og selskabet først i maj 2022 er begyndt at få lejeindtægter og andre indtægter.
12256 Voerså Butikshus ApS Intern årsrapport 2021

3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4.Valg af medlemmer til bestyrelsen
Selskabet ledes af en på generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. I lige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, og i ulige år afgår 2 medlemmer samt en suppleant.

Første gang i august 2021 – i forbindelse med den første generalforsamling omkring udvidelse af anpartskapitalen – bibeholdt de 3 hidtidige medlemmer af bestyrelsen deres fortsatte medlemskab – og der valgtes 2 nye supplerende medlemmer, samt 2 suppleanter.

Siddende bestyrelsesmedlemmer er:
Jørgen Engbjerg – formand
Bjarke Laubek – næstformand – medlem af direktionen
Bent Ahlgreen – medlem (bogholder) – medlem af direktionen
Disse blev ved sidste generalforsamling siddende eet år mere, indtil byggeriet var realiseret. De er nu alle på valg.

Ved seneste generalforsamling udvidedes bestyrelsen med 2 medlemmer.
Der var 5 opstillede kandidater til den nye bestyrelsen. 
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes:
Jesper Zimmer Christensen – medlem (Ikke på valg)
Trine Høiien Østergaard – medlem (Ikke på valg)

Som suppleanter valgtes:
Karsten Hemmingsen (På valg)
Matthias Stiig Jensen (udtrådt i perioden) – Vacant

5.Valg af suppleanter

6.Valg af revisor
I forbindelse med vores daværende revisor Ejvind Burholts bortgang overtog Revisor DK, godkendt revisionsanpartsselskab, efter direktionens valg opgaven med udarbejdelse og revision af selskabets regnskab for 2021. Revisionsfirmaet administrerer tillige den lovpligtige ejerbog og ajourfører informationer til Erhvervsstyrelsen.

Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

7.Indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under pkt.7, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen

8.Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen:
Jævnfør vedtægternes §5.2:

En anpartshaver, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal meddele det til selskabet senest tre dage før generalforsamlingen.
Bemærkning hertil: Bestyrelsen har fraveget dette, men gør opmærksom på, at teltet på krogrunden kun rummer et begrænset antal pladser – ca. 80!

Med venlig hilsen

Jørgen Engbjerg
Bestyrelsesformand

PS. Der bydes på øl, vand og vin.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Butikshus ApS – Generalforsamling – 29. juni kl.19.00

SANKT HANS 2022


🔥Sankt Hans på Krogrunden🔥

Telt og bar åbner kl. 18.00
Båltale kl. 19.30
Bålet tændes kl. 20.00
Drikkevarer sælges på pladsen.

Riverside fejrer Sankt Hans fra 18.00-22.00 med helstegt pattegris, tilbehør & live musik.

VI SES!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til SANKT HANS 2022

Sommercykelture

🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️ Så er starten gået på sommerens cykelture og der er 2 muligheder.
Team mandag. Starter kl.19 ved Min købmand i Voerså.
Team onsdag. Starter kl.10 ved Min købmand i Voerså
Alle kan deltage på begge hold og turene er på ca.10 km. Og tager ca.1 time.
Der er ingen til eller fra melding, man møder bare op og så er der en der har dagens rute.
Måske har nogen, efter cykelturen, lyst til en kop et eller andet i købmandens café, pris 10 kr.

Tovholder, Lone

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sommercykelture

Informations og planlægningsmøde vedr. Stenrevs- og ålegræsprojekt

Tid  7.juni kl 19. i Klubhuset på Jollehavnen (Havstokken 1)

Er du interesseret i vand, og natur under vandet og har du lyst til at vide mere eller være med i det praktiske arbejde, så kom til møde den 7. juni kl. 19.00. (Bemærk dato ændret fra 2 juni da der var overlap med generalforsamling i Byudviklingen).

På mødet vil vi dels fortælle om status på projektet, hvor vi nu har fået udlagt 2500 tons sten.

Desuden vil vi fortælle mere om arbejdet med at udplante ålegræs som skal foregå i juni måned. 

I perioden 13-23 juni får vi hjælp til dele af arbejdet med dykkere. Vi skal hjælpe med at indsamle ålegræsset til udplantning der skal indsamles fra donor-bevoksningerne langs kysten. Vi skal derfor se om vi kan skaffe “hænder” til at indsamle og transportere udplantningsmaterialet ud til dykkerne som forestår udplantningen.

Så har du tid og lyst til at være med en eller flere dage/aftenen efter fyraften til at give en hånd med så kom og hør om hvad arbejdet går ud på.

Har du ikke mulighed for at møde op den 7/6 så send gerne en SMS eller ring til Bjarke (27875888) hvis du vil høre nærmere eller giv besked om hvornår i perioden 13-23 du evt. har mulighed for at hjælpe, om du selv har en båd osv. Så vil vi prøve at stykke en “vagtplan” sammen.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Informations og planlægningsmøde vedr. Stenrevs- og ålegræsprojekt

Voerså Byudvikling – Generalforsamling i Borgerhuset

Indkaldelse til Generalforsamling i Voerså Byudvikling
Torsdag, den 2. juni. 2022 kl. 19:00 i Borgerhuset.

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent – Poul Thomsen har indvilget.
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af 2021 regnskab
5. Behandling af indkomne forslag:
a) Ændringer i vedtægter, som følge af afslag på fondsansøgning, hvor begrundelsen var, at foreningens vedtægter ikke opfylder Nordea-fondens krav om almennyttighed – Forslag fra formanden til ændring, så almennyttighed fremgår mere tydeligt!
d) Øvrige forslag – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være     bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
8. Valg af suppleanter*
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

* Bestyrelsen udgøres af: 1 Formand og 4 Bestyrelsesmedlemmer inklusive
1 Medlem udpeget af Voerså Borgerforening. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således der hvert år er 2 på valg.
2 Suppleanter (vælges for et år ad gangen)

Bestyrelsen består p.t. af :
Bent Ahlgreen, formand & kasserer (på valg i 2022) – Ønsker eventuelt kun genvalg for 1 år.
Jan Stahlbaum, bestyrelsesmedlem (ikke på valg i 2022)
Jarl Rygaard, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Susanne Lynch Donvild, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022, idet indtrådt fra suppleant til bestyrelsesmedlem i løbet af 2021)
Bjarke Laubæk -Medlem udpeget af Voerså Borgerforening (på valg i 2022)

Suppleanter
Poul Erik Jensen (på valg i 2022)
Vacant – Ny frisk kandidat søges .

Vi ses til en lille og uformel generalforsamling!
Med venlig hilsen
Voerså Byudvikling
Bent Ahlgreen – Formand

PS. Der serveres kaffe og kage.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudvikling – Generalforsamling i Borgerhuset

Cykelture i Voerså’s omegn, sommeren 2022 🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️

Da der er et ønske om, at vi genoptager den ugentlige cykeltur i de 3 sommermåneder,
inviteres alle m/k, både yngre og ældre, til at møde op på mandag d.30 maj, kl.19 på

Krogrunden – Husk at medbringe cykel.🚴‍♀️

Her finder vi så ud af hvilket tidspunkt samt dag der passer jer bedst.

Skal det være mandag kl. 10 eller kl.19. Eller skal det være onsdag kl.10 eller kl.19?

Derpå cykler vi en tur på knap 10 km. Cykelturen tager ca. 1 time.

Hvis du er forhindret mandag d.30 så send en sms til 30139846 med dit navn og det tidspunkt( af de 4 foreslåede) der passer dig bedst.

Vi ses på cyklen

Mange hilsner

Lone Pilgaard

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Cykelture i Voerså’s omegn, sommeren 2022 🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️

Grillaften d. 3. juni kl. 18.00

HUSK KAFFEKLUBBEN INVITERER TIL GRILLAFTEN

– ALLE ER VELKOMNE

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Grillaften d. 3. juni kl. 18.00

Voerså Byudviklings Klublotto

Hermed vinderne af maj måneds lodtrækning:

90-106-126-27-49-143-7-197-161

Tillykke samt tak for at I støtter op om Krogrunden.

Venlig hilsen Voerså Byudvikling.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudviklings Klublotto

Etablering af stenrev

Nu nøjes vi ikke kun med at bygge på land 🙂, men også til vands. 
Efter næsten 3 års indledende manøvrer med tilladelser og forberedelser kommer vi nu endelig i gang med den praktiske del omkring udførslen at retablering af ålegræs- og stenrevsområder. I perioden 29 april -1 maj foretages arbejdet med at lægge sten ud i forbindelse med projektet omkring retablering af stenrev og ålegræsområder på Rimmerne ud for byen. Der vil blive lagt sten ud i to omgang de næste 3-5 dage hvor ca. 2400 tons sten kommer på pram fra Frederikshavn. Der vil derfor blive arbejdet med pramme, slæbebåde og gravemaskiner ud for området. Vil man gerne ud og kigge nærmere på arbejdet fra sø-siden, vil vi kraftigt anmode om ikke at komme for tæt for fartøjerne da der er wirer i vandet.
Stenudlægningen vil blive fulgt op i juni måned, hvor vi selv skal på arbejde. Der skal nemlig indsamles og udplantes ålegræs i og omkring stenrevet.
 
Hvis du vil høre mere om projektet og  har lyst til at være med så sæt kryds i kalenderen d. 2 juni hvor der holdes info og planlægningsmøde om projektet. Nærmere tid og sted følger. 
 
 

Dele af stenene til de nye stenrev klar til læsning på havnen i Frederikshavn.

Arrangement:
Arbejdsdag ved butiksgrunden og forberedelse til åbningsfest.
Så er der med at fatte riven og skovlen. Søndag den 8. maj kl. 13-16 holder vi ekstraordinær arbejdsdag. 
Arbejdsopgaverne består i:
 
  1.  At flytte teltet fra Krogrunden og stille det op på modsatte hjørne af Ny Skovgårdsvej så vi har det klar til åbningsfesten den 14 maj. 
  2.  At få planeret og revet kantarealer rundt om butiksgrunden så der er klart til at kunne så i disse. Så har du en skovl og især en rive så medbringe disse til butiksgrunden.
Af hensyn til at disponere opgaverne vil vi meget gerne have en tilbagemelding om deltagelse – ring eller skriv til Bjarke på 27875888. 
 
Hvis I er et par stykker som ikke kan på dette tidspunkt, men gerne vil hjælpe en anden dag inden så sig også gerne til – så instruerer vi  gerne særskilt.
 
Venlig hilsen
Borgerforeningen.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Etablering af stenrev