Voerså Byudvikling – Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Voersaa Byudvikling
Torsdag, den 24. juni. 2021 kl. 19:00 i Borgerhuset.
Bemærk! Dato korrigeret i fht tidligere udsendte Nyhedsmail!!!

Hermed indkaldes til generalforsamling i Voersaa Byudvikling!
Vi har på samme måde som Borgerforeningen måttet afvente, at Covid19 restriktioner omkring møder i forsamlingshuse m.m. gjorde det muligt at afholde vores årlige generalforsamling! Og det kan vi så heldigvis nu, om end der fortsat er begrænsning i antallet af deltagere i Borgerhuset til 35.
Deltagerne skal endvidere fremvise Coronapas eller negativt testresultat fra test foretaget indenfor maksimalt 72 timer.
Men mon ikke det går alligevel!
Nærmere informationer vil tilgå via nyhedsmail på byens hjemmeside og på byens Facebook-side m.fl., herunder også tilgang til formandens beretning samt regnskabet for 2020.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

DAGSORDENEN VIL VÆRE SOM FØLGER:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag:
  a) Ændringer i vedtægter – Forslag fra formanden.
  b) Øvrige forslag – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være     bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
  8. Valg af suppleanter*
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

* Bestyrelsen udgøres af: 1 Formand og 4 Bestyrelsesmedlemmer inklusive
1 medlem udpeget af Voerså Borgerforening. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således der hvert år er 2 på valg.
2 Suppleanter (vælges for et år ad gangen)

Bestyrelsen består p.t. af :
Bent Ahlgreen, formand & kasserer (på valg i 2021)
Jørgen Engbjerg, bestyrelsesmedlem (på valg i 2021)
Jarl Rygaard, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Axel Thomsen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Bjarke Laubæk -Medlem udpeget af Voerså Borgerforening (på valg i 2021)

Suppleanter
Poul Erik Jensen (på valg i 2021) 
Jan Stahlbaum (på valg 2021)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudvikling – Indkaldelse til generalforsamling

Voersaa Borgerforening – HUSK Generalforsamling 25. maj kl.19 i Borgerhuset

HUSK at vi afholder generalforsamling i Borgerhuset tirsdag, den 25. maj kl.19!

Der er desværre begrænset plads!

Anvisningerne er nemlig som følger:

Fra 21. maj gælder 

 • Indendørs foreningsaktiviteter er mulige for aldersgrupper og aktivitetstyper, der ikke tidligere er åbnet. Det gælder også brug af lokaler og faciliteter i lokaliteter med offentlig adgang, hvis hovedformål er at huse foreningsaktiviteter som fx frivilligcentre, medborgerhuse og aktivitetshuse. Forsamlingsloftet er på 50 personer (dog mindst 2 kvm./person). Der er krav om gældende coronapas ved udøvelse af foreningsaktiviteterne.   

De 50 personer burde være OK ift. forventeligt fremmøde, men da det store rum i Borgerhuset reelt kun er 70 kvm. så det betyder at vi kun har plads til 35 personer totalt jf. retningslinierne. Vi har derfor nødtvungent reduceret antallet af pladser og beder om forståelse for, at der kun bør møde een person op pr. tilmeldt husstand!

Vi vil meget gerne se jer alle, men bliver nødt til at samle folk indenfor følgende rammer.

1) Vi skal jf. retningslinierne afkræve folk at vise Coronapas/negativ test indenfor de sidste 72 timer frem ved fremmødet

2) Der skal foretages tilmelding til generalforsamlingen – tilmelding sker efter først til mølleprincippet – Tilmelding på enten på Voersaa Borgerforenings mail-adresse voersaaborgerforening@gmail.com eller på telefon/SMS til Bjarke på tlf.  27875888.

Vi giver en tilbagemelding om plads efterhånden som vi får tilmeldingerne ind. HVIS der kommer over 35 tilmeldinger, vil vi om muligt flytte arrangementet til skolens gymnastiksal, hvor vi får plads til 50 personer. I skrivende stund er det dog ikke muligt da skolens retningslinierne pt. ikke muliggør at åbne skolen lokaler for udefra kommende arrangementer.

Vi erkender, at det er træls, men håber at du trods besværlighederne har mod på at deltage!

Mvh Bestyrelsen

PS Vi lover til gengæld de, som der ikke måtte være plads til, at slå et fyldigt referat af generalforsamlingen op på hjemmesiden, og medtage dette i vores Nyhedsmail.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Borgerforening – HUSK Generalforsamling 25. maj kl.19 i Borgerhuset

Voersaa Bagagerumsmarked – blot en idé !

Foranlediget af den risiko der fortsat ligger for stramninger/ sogne-nedlukninger pga Covid19 – har vi besluttet at udskyde den annoncerede idé om 6 bagagerumsmarkeder på krogrunden her i løbet af sommeren 2021 til 2022!
Det havde selvfølgelig været sjovt, hvis vi med et sådant initiativ kunne have skabt liv på krogrunden i sommerhalvåret ovenpå vores alles traumatiske mangel på aktiviteter i 2020, men omvendt så hellere være på sikker grund, velforberedt og godt organiseret til 2022!

   

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Bagagerumsmarked – blot en idé !

Nyt om vores købmandsprojekt i Voerså!

Mens du venter på at pinsesolen danser, kan du læste det samlede resultat på hele butiksprojektet. Det har været en lang administrativ proces at skulle igennem, men vi er tæt på at gravemaskinerne kan gå i gang – og butikken bliver en realitet!
Vi begynder nu at opkræve de tilkendegivne anparter, da vi sætter gang i byggeprocessen. Hvis du ikke nåede at støtte projektet i første omgang – eller vil hjælpe med en ekstra anpart, så er det fortsat muligt, da vi mangler små 400.000kr. for at gennemføre hele projektet, uden at skulle lave besparelser.
(der blev tilkendegivet anparter for 1.810.000kr, målet var 2.500.000kr)
Læs om det endelige byggeri her:
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nyt om vores købmandsprojekt i Voerså!

Borgerforeningen – Generalforsamling 25. maj – NY

Kære alle Voersaa-boere

Måske vi var en kende for optimistiske, da corona-restriktionerne blev lempet – og vi umiddelbart læste “overskriften” om, at man nu kunne forsamles op til 50 personer indendørs. Hvorfor en udsat generalforsamling nu syntes at være mulig at afholde efter den 21. maj!
Men, men men! Så ligetil er det altså heller ikke! Anvisningerne er nemlig som følger:

Fra 21. maj gælder 

 • Indendørs foreningsaktiviteter er mulige for aldersgrupper og aktivitetstyper, der ikke tidligere er åbnet. Det gælder også brug af lokaler og faciliteter i lokaliteter med offentlig adgang, hvis hovedformål er at huse foreningsaktiviteter som fx frivilligcentre, medborgerhuse og aktivitetshuse. Forsamlingsloftet er på 50 personer (dog mindst 2 kvm./person). Der er krav om gældende coronapas ved udøvelse af foreningsaktiviteterne.   

De 50 personer burde være OK ift. forventeligt fremmøde, men da det store rum i Borgerhuset reelt kun er 70 kvm. så det betyder at vi kun har plads til 35 personer totalt jf. retningslinierne. Vi har derfor nødtvungent reduceret antallet af pladser og beder om forståelse for, at der kun bør møde een person op pr. tilmeldt husstand!

Vi vil meget gerne se jer alle men bliver nødt til at samle folk indenfor følgende rammer.

1) Vi skal jf. retningslinierne afkræve folk at vise Coronapas/negativ test indenfor de sidste 72 timer frem ved fremmødet

2) Der skal foretages tilmelding til generalforsamlingen – tilmelding sker efter først til mølleprincippet – Tilmelding på enten på Voersaa Borgerforenings mail-adresse voersaaborgerforening@gmail.com eller på telefon/SMS til Bjarke på tlf.  27875888.

Vi giver en tilbagemelding om plads efterhånden som vi får tilmeldingerne ind. HVIS der kommer over 35 tilmeldinger, vil vi om muligt flytte arrangementet til skolens gymnastiksal, hvor vi år plads til 50 personer. I skrivende stund er det dog ikke muligt da skolens retningslininerne pt. ikke muliggør at åbne skolen lokaler for udefra kommende arrangementer.

Vi erkender, at det er træls, men lover til gengæld at slå et fyldigt referat af generalforsamlingen op på hjemmesiden, og medtage dette i vores Nyhedsmail.

Mvh

Bestyrelsen

PS Du kan se den officielle indkaldelse her:Voersaa Borgerforening Generalforsamling 2021_080521[18061]

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Borgerforeningen – Generalforsamling 25. maj – NY

Voersaa Bagagerumsmarked – blot en idé eller måske en god idé?

 

Kære Voersaa-boere
Lidt a la idéen om Petanque-klubben har jeg arbejdet på at realisere en idé omkring bagagerums-markeder på Krogrunden. Dels og primært for at skabe aktivitet derpå og i byen, men også for at få lidt penge ind på kontoen i Byudviklingen!
Jeg har planlagt 6 søndage – hver 2. søndag – startende 20. juni! Og herefter 4/7, 18/7, 1/8, 15/8 og slutteligt 29/8.
Jeg er overbevist om, at tidspunktet ovenpå Covid19-traumet og med rigtigt mange ferierende danskere i sommerlandet, at det kunne være en kærkommen aktivitet og adspredelse, og sætte lidt fut i livet i Voersaa i de kommende sommermåneder!
Og dermed sætte lidt fokus på Voersaa.
Jeg formår imidlertid ikke, at køre det som et one-man’show, hvorfor jeg søger ligesindede ihærdige ildsjæle til at være med på at realisere idéen!
Det indbefatter bl.a. at hjælpe til med markering og anvisning af de 24 stadepladser, som jeg mener, at der kan være plads til, dels stå for salg af øl, vin og vand og ikke mindst bemande eller finde nogen, som vil passe den pølsevogn, som jeg har en aftale om at leje!  
På byens hjemmeside under foreninger, Byudviklingen, Bagagerumsmarked TEST finder du en information og mulighed for at booke stadeplads!
Vil du være med så send mig en mail eller kommenter på det Facebookopslag, som findes på byens Facebookside.
Hvis ingen reaktion fra nogen, så må det blive en anden gang! Måske!

Med venlig hilsen
Bent Ahlgreen
Voersaa Byudvikling
Mail: bentahlgreen@gmail.com
alternativt blot ring til mig på 93837585

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Bagagerumsmarked – blot en idé eller måske en god idé?

Voersaa Petanqueklub – savner flere medlemmer og kugler i kassen!!

Umiddelbart var jeg overbevist om at etablering af en Petanque Klub i Voerså som værende en del af Borgerhuset’s aktiviteter og miljøet omkring dette ville blive modtaget med stående bifald, således vi med udgangspunkt i den “gamle” klubkasses beholdning og 15-20 tilsagn om medlemskab uden de store problemer kunne etablere vores petanquebane! Specielt set i lyset af, at forarbejdet er udført gratis af KM-Beton og Poul-Erik leverer sand/grus m.m. og i øvrigt sørger for afhentning af diverse materialer, herunder det ret så dyre stenmel, som skal ligge øverst på banen!
Men vi mangler som nævnt lige nogle medlemmer – og lidt “kugler i kassen” – så vi kan få nogle aktive spillere og kugler på banen i løbet af forsommeren!!

Det skal tilføjes, at etableringen af banen naturligvis fortsætter ufortrødent, idet de foreløbige 4 medlemmer så indtil videre må bære “byrden”! Men et par ekstra hænder når pælene skal i jorden, banerammen samles og stenmelet jævnes vil være kærkomment! 

Så er du til let motion og hyggeligt samvær så er petanque helt sikkert noget for dig. Både før og efter etablering og opstart! Vi får os rørt, og hygger gerne med kaffe og kage – for hyggen skal vi ikke glemme!
Det ville glæde os rigtigt meget, at se dig som medlem!

Med venlig hilsen
på vegne 
Voersaa Petanqueklub

PS Du kan læse mere om klubben her på vores hjemmeside, hvor du ligeledes kan melde dig ind! 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Petanqueklub – savner flere medlemmer og kugler i kassen!!

Voersaa Borgerforening – Generalforsamling den 25. maj kl.19 i Borgerhuset

Hermed indkaldes til generalforsamling i Borgerforeningen.

Vi er nu udover de restriktioner, som har begrænset mulighederne for afholdelse af vores årlige generalforsamling!

Du indkaldes hermed i h.t. nedenstående indkaldelse! Som dog er lidt svær at læse, så du kan åbne den som pdf her Voersaa Borgerforening Generalforsamling 2021 Indkaldelse

Vi glæder os til, at se dig, – og vi håber mange nye friske interesserede kræfter dukker op med henblik på fremadrettet at vil deltage i byens liv og de mange og gerne endnu flere aktiviteter!
Du kan måske have lyst til at være med til at arrangere Sankt Hans aften, Byfesten, Gør Byen Smuk-dagen eller Aktiviteter i Borgerhuset. Måske er du mere er til at være med i det stille og sysle med Borgerforeningens have-  og få den gjort smuk, eller sammen med de andre friske piger sørge for at Borgerhuset fremstår fint og flot: Måske du hellere vil  give den et ordentligt nap med ved diverse arrangementer – Fastelavn, Jul m.m.!
Eller måske du har en idé, som du brænder for og gerne vil se realiseret, og ikke fatter, at vi ikke for længst har set lyset!
Uanset hvad!
Bare kom an! Al indsats – lille som stor – vil blive påskønnet! Vær vis på det! 

Med venlig hilsen

Voersaa Borgerforening

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Borgerforening – Generalforsamling den 25. maj kl.19 i Borgerhuset

Voersaa Klublotto – Trækning pr. 1- maj 2021

Hermed maj måneds vindere.

97-158-76-196-57-199-14-22-38-45-43

Tillykke og tak for at I støtter op om Krogrunden.

Venlig hilsen Voerså Byudvikling

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Klublotto – Trækning pr. 1- maj 2021

Tekniske problemer på hjemmesiden

Vi har visse tekniske problemer på hjemmesiden med hensyn til de automatiske mailsvar, når man enten vil leje Borgerhuset, tegne anparter eller melde sig ind i Petanqueklubben.
Man modtager ikke en bekræftelsesmail, men vi kan her godt se tilmeldingen af den ene eller anden slags, så vi svarer efterfølgende manuelt via en mail.
Der arbejdes på sagen. mvh Bent  

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Tekniske problemer på hjemmesiden