Købmandsprojektet – kr. 1.9 mio. er passeret!!

I dag nåede forhåndstegningen af anparter over kr. 1.9 mio!

Vi har nu allerede nået 3/4 eller 76 procent på vej mod målet!!! 

En beboer i byen har udtalt: 

Det er virkelig stærkt gået Voersaa. Vi kan efter min mening godt tillade os at være mere end optismistiske på vores dejlige bys vegne.
At købe en eller flere anparter i det her projekt vil i min optik være den bedste investering man kan lave i sit hus, hvis man ejer fast ejendom i området.

Jeg glæder mig personligt mest til at kunne cykle til købmanden og handle, og hilse på mine medborgere på en anden måde end gennem forruden på min bil.

God aften.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Vores købmandsprojekt – og generationsskiftet!!

Jeg erkender, at det er ”tungt” stof,- det som følger! På den anden side er det et nødvendigt tema, at tage hul på! Måske specielt lige netop nu, hvor hele byen og omegnen arbejder på højtryk for at forsøge at højne ”attraktionsværdien” for Voerså ved at etablere en ny købmandsbutik!!

Vi har i Voerså en beboersammensætning som aldersmæssigt er i den ”høje” ende! Mange er os er 60,70 eller 80+, og de fleste af os må uværgerligt se i øjnene, at vi på et tidspunkt af den ene eller anden grund må forlade den bolig og de omgivelser, som vi påskønner så meget!!

Men indtil da, ”hænger vi som katten i dørkarmen” – og vil gerne have det bedst muligt på alle fronter og nyde vores otium!

Det er også derfor at mange af os, satser og håber på, at vores Købmandsprojekt bliver en realitet. Vi vil kunne få en nemmere hverdag. Vi kan blive boende og selv “futte” til købmanden, hvor vi vil kunne møde vores byfæller og føle det trygge sammenhold!

De, som bebor egen hus, vil tillige – og med oprejst pande – kunne sige, at de har forberedt det generationsskifte, som måtte komme! De har været med til at holde byen i gang, og gjort det interessant for nye beboere, at slå sig ned i byen.

Der er fortsat en skole og børnehave. Der er idrætsforening og spejdere. Der er havn, foreninger og en aktiv Borgerforening. Kort sagt er der en by, som har valgt at vende den nedadgående spiral, som sådanne småbyer ofte ender op i.

For selve projektet gælder det om at lykkes! Nu! Det er groft sagt sidste og eneste ”skud i bøssen”!

Købmandsprojektet er en ihærdig kamp for at vende en udvikling! En sådan udvikling er der skrevet mange kloge ord om, men essensen af disse er, at en by mister sammenhængskraft, og ”attraktionsværdi”, når de bærende elementer forsvinder, Tilgangen af nye beboere mindskes betragteligt, hvilket så igen risikerer at afspejle sig i det antal af børn, som går på den skole, som vi heldigvis har endnu!

Når skolen lukker påvirker det endnu én gang ”attraktionsværdien” for byen, og dermed huspriserne!

Og endelig viser nye tal fra DGI viser, at børn og unge melder sig ud af de lokale idrætsklubber, spejderklubber m.m., når deres skole lukker.

Også i det tilfælde mister byen sin sammenhængskraft!

Efter at børnene nu er spredt på andre skoler, så tilbringer de også deres fritid tæt på den nye skole. Derfor kommer de først så sent hjem, at de ikke kan nå at gå til fodbold etc. lokalt.

Og det er erfaringsmæssigt ikke kun idrætten, det går ud over, når de lokale børn forsvinder fra den lokale idrætsforening og andre aktiviteter.

For børnenes liv i foreningen er også ofte det, der giver forældrene anledning til social samvær og sammenhold i lokalsamfundet.

Når børnene kommer, så følger forældrene naturligt med. Det kan være til sociale arrangementer – eller til selv at dyrke sport. Så derfor er der meget på spil for os!

Så når du tænker købmandsprojekt og overvejer at støtte op om dette, så er der – udover selve det praktiske i at have en købmand – også andre ting, som du støtter!! Og ikke mindst sikrer du, at værdien på dit hus forbliver uændret eller i bedste fald stiger!

Så tænk over det!! En by bevarer kun sin sammenhængskraft og overlever kun når den fungerer på flest mulige parametre!

Og når der lige nu arbejdes så ihærdigt lige netop på Købmandsprojektet, så er det ganske enkelt fordi det efterfølgende vil give penge og kræfter til at udvikle og realisere nogle af de andre projekter, som såvel Østkystens Guld, som Voerså Borgerforeningen og Byudvikling arbejder på!

Så min opfordring til dig er naturligvis, at du støtter op om Købmandsprojektet med det, som du/I formår, idet mange bække små vil gøre en kæmpeforskel for såvel dig/jer som byen/området!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Voerså Byudviklings klub lotto

Tallene  der er udtrukket i dag i Voerså Byudviklings klub lotto.

Vindere i Jan. trækningen er nr.41 – 65 – 148 – 90 – 21 – 114 – 131 – 11 – 195 – 154 – 176

Tak for jeres støtte.
Mvh. Lone Pilgaard

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Medlemskab af Borgerforeningen – Lad os sætte en ny rekord!

Sammen kan vi skabe noget mere!

Vidste du, at der cirka er 350 husstande i Voerså? 
Omkring halvdelen af husstandene er beboet af en enkelt person, medens de øvrige husstande består af 2 eller flere!
Og vidste du, at hvis samtlige husstande var medlem af Borgerforeningen og bidrog med et beskedent medlemsbidrag på kr. 100,- pr. person, så ville Borgerforeningen teoretisk set kunne få en samlet medlemsbidrag på ca. kr. 50.000,- årligt!
Et medlemsbidrag af den størrelse er jo ren ønsketænkning, når relateres til den  kendsgerning, at det samlede medlemsbidrag i 2019 udgjorde under halvdelen – rent faktisk ca. kr. 27.000, og  de resterende indtægter til driften af foreningen skabes alene  ved frivilligt arbejde gennem fællesarrangementer og ved udlejning af Borgerhuset!!

Kunne man forestille sig at 2020 kunne blive et rekordår for antallet af medlemmer i Borgerforeningen og dermed også medlemsbidraget, således det afspejlede en form for skulderklap til de ildsjæle, der arbejder for udviklingen af byen, og ikke gjorde det nødvendigt at vende hver en krone, forinden nye tiltag kunne igangsættes??

Med de mange nye projekter på vej: Stenrev, nye søer syd for byen, etablering af dagligvarebutik/købmand og byggeplaner på Krogrunden, samt nødvendige vedligeholdelser af såvel Borgerhuset som vore fællesarealer m.m. er det vigtigere end nogen sinde, at du bakker op om foreningen!

Vi har nu uddelt kontingentopkrævning for 2020, men du kan melde dig ind og indbetale kontingentet via denne website under medlemsskab af Borgerforeningen her: http://www.voersaa-by.dk/borgerforeningen/kontingent/!  

Lad os sætte en ny rekord – sammen!

 

  

    

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kampagne for salg af grunde i oplandsbyer

🏡 🏗🔨Byg hus i Voerså – kun 10 minutter fra motorvejen – en byggegrund for kun 10.000kr. – så har du råd til at bygge dit drømmehus!

🚣🏻‍♀️🏊🏻🏇🏻🚴🏽‍♀️💚🌊🍄🌳🐚🌺🌸🌹🐿🐾🦢Voerså byder på en smuk og unik natur med enge, grønne skove, å og hav. Cykel på de smukke landeveje eller på stierne i skoven. Gå langs strandkanten eller observer det idylliske fugleliv i den beskyttede natur. Sejl i kajak eller kano op af åen eller på havet. Tag din båd med på en hygge- eller fisketur.

📖📚❤️🚼🎵👨‍👩‍👧‍👦🎓Derudover er der gode pasningsmuligheder med vuggestue, børnehave og SFO – og en skole der har fokus på den enkelte elevs trivsel og dennes faglige udvikling.

🎲🎹🎷🎭🤸🏻‍♀️⚽️🏸☕️🥩Voerså har et stærkt foreningsliv med mere end 20 foreninger, som tilbyder aktiviteter til personer i alle aldre – en imponerende spejderbevægelse for hele familien fra 3 år og opefter – en aktiv idrætsforening og hyggeklubber med kaffe, kortspil og madlavning for mænd.

🛒🛍📦💊I 2020 bygges der en ny stor 600m2 indkøbsmulighed, hvor du kan købe lokalt produceret råvarer og alle andre varer, samt mulighed for afhentning af pakker og medicin.

http://www.saebyavis.dk/…/kampagne-for-salg-af-grunde-i-op…/

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Har du modtaget vores Nyhedsmail for december??

Vi har i lørdags udsendt 198 Nyhedsmails til alle de, som er oprettet som modtagere af vores Nyhedsmail.
Vi kan konstatere, at cirka ½-delen af de forventede modtagere endnu ikke har åbnet den!!??
Årsagen kan være, at Nyhedsmail’en er er røget i postbakke under uønsket post! Så kig eventuelt deri!
Giv gerne en tilbagemelding til Bent på mail: bent.ahlgreen@gmail.com, hvis det har været tilfældet, idet meningen med vores Nyhedsmail jo er, at den når frem til modtager!
Og er der tekniske årsager til, at det ikke sker, må vi få løst det problem herfra!  

Du kan se Nyhedsmailen her nedenfor:  

  

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Gik du glip af "Købmandsmødet" den 3. december??

Så kan du se videooptagelserne af mødet her.

God fornøjelse.

Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

Købmandsprojektet – Stort og positivt fremmøde

STOR opbakning til mødet omkring dagligvarebutik i Voerså…

Igår aftes kom en ny købmandsbutik tættere på en realitet, da der blev afholdt borgermøde.
Der var sat små 100 stole frem fra start, men det var langt fra nok – så der blev fundet flere stole frem – igen og igen, hvor i alt små 150 personer var fremmødt for at høre om projektet… 😄

Jørgen Engbjerg, som er arbejdsgruppens indpisker, bød velkommen og indledte kort med at fortælle om projektet.

Henrik Thomsen fra HOME fortalte om vigtigheden af, at en by kan tilbyde indkøbsmuligheder i sit nærområde.

Derefter førte Hans Melgaard fra Dagrofa de mange tilhørere igennem en detaljeret fortælling omkring det, at opføre en dagligvarebutik på baggrund af borgeropbakning.

Han fortalte om lignende projekter rundt om i landet, hvor Dagrofa alene i 2019 har startet 8 butikker op efter samme princip.
Se evt. inspiration fra byen Østerild:
https://www.youtube.com/watch?v=3Hi1RXFF8zM

Arbejdsgruppen er super glade for opbakningen til aftenens møde og håber mange tegner anparter i projektet, og inden aftenen var omme er projektet skudt i gang med mere end 300.000kr.

Jørgen Engbjerg satte pres på ved at sige, at arbejdsgruppen giver den fuld gas i de næste måneder for at konstatere, om den økonomiske forudsætning kan findes.

Det handler ikke kun om at få en ny god indkøbsmulighed, men om at få et godt samlingspunkt og mødested for beboere – og ikke mindst at skabe nogle lokale arbejdspladser og studiejobs til de unge. Foruden at være en købmandsbutik, vil det også være mulighed for afhentning af pakker, medicin, nøgleudlevering til sommerhuse med mere.

Konceptet i min købmand handler om at være lokal, så udover at du kan få dækket 100% af dit normale vareforbrug, har du mulighed for at købe lokale råvarer uanset om det honning, æg, grøntsager, kød eller blomster fra Blomsterbixen i Præstbro – alt sammen samlet et centralt sted.

Der vil være mulighed for vareudbringning i hele området og til byerne omkring Voerså – og du kan forudbestille dine varer, så de er pakket og klar til afhentning, så du hurtigt kan komme videre hjem eller i sommerhus.

I perioden frem til 31. januar 2020 kan der tilkendegives at man ønsker at tegne anparter. Anparterne koster kr. 2.500. pr. stk.
I løbet af februar/marts besluttes det så, om projektet kan gennemføres – så bliver der inviteret til næste borgermøde og først midt på året 2020 skal der indbetales til de anparter, som borgerne har tegnet sig for.

Vil du også bakke op omkring områdets fremtid, kan du tilkendegive at du ønsker en anpart i byggeriet her: http://www.voersaa-by.dk/koebmandsprojekt-tilsagn-om-koeb-…/

 
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

SPAM !!!! NYHEDSMAIL

Har du tilmeldt dig modtagelse af vores Nyhedsmail, men endnu ikke modtaget nogen Nyhedsmail, så kig i din mailpostkasse under uønsket mail/spam.
Jeg har en mistanke om, at en del ender i denne!
Når du eventuelt finder den, så accepter den som ønsket mail, så skulle du gerne modtage de, som kommer.
Vi prøver dog også herfra, at finde ud af, hvorfor temmelig mange nyhedsmails ender lige dér!
Med venlig hilsen Bent Ahlgreen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kaffeklubbens Julefrokost

45 personer har tilmeldt sig Kaffeklubbens Julefrokost!
Det er da et fantastisk antal tilmeldte!
En tradition er blevet grundlagt med succes!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar