Status på BUTIKSPROJEKTET – Voerså Butikshus

Vi har savnet, at kunne samle og fortælle jer om det store arbejde, der fortsat bliver lavet i butikshuset. Det har ikke været muligt at samles til fælles informationsmøde på samme måde, som det var i de første måneder i 2020.
Det betyder dog ikke at tingene har stået stille – tvært imod!

LOKALPLANEN
Siden sidst, så er der arbejdet hårdt på at få ændret den nuværende lokalplan for området, da der i den gamle lokalplan ikke var mulighed for at bygge så stor en butiksbygning, som vi ønsker – og endvidere er der oplyst, at der ikke må bygges butik i den nordlige del af Voerså.
Lokalplanen er endeligt vedtaget og godkendt i sidste uge. Dermed er grundlaget for at bygge en butik på matriklen ved siden af Stensnæsskolen på plads, og der kan indsendes en reel byggeansøgning.

Du kan se lokalplanen her

Snart vil man kunne se maskiner fjerne buskads og træ, og jorden afrimmes, for at gøre klar til sandpude.

BYGGERIET
Efter dialog med flere lokale håndværkere, har ingen af disse ønsket at tage den samlede totalenterprise på projektet, men der er et ønske om, at disse selv byder ind på entrepriser i byggeriet. Der er indledt dialog med 2 virksomheder om at levere en totalentreprise på hele byggeriet, hvor alle lokale håndværkere som nævnt får mulighed for at byde på opgaverne som underleverandører.

Begge virksomheder har stor erfaring med at bygge tilsvarende bygninger. Der er ikke valgt en endelige totalentreprenør endnu – idet et valg af entreprenør kommer til at afhænge af dels af pris, men også dels af hvordan man involverer de lokale håndværkere i byggeriet.

I første omgang var ambitionerne at bygge 600m2 bygning, men efter yderligere besøg i Min Købmand-butikkerne, og efter dialog med de forskellige købmænd, er ønsket en bygning på omkring 800m2, som kan rumme et større udvalg, samt have god plads i butikken. Derudover vil Sol og Strand også have kontor i bygningen, hvilket der også er afsat ekstra plads til.

KØBMANDEN
Der er fundet en købmand til butikken, og vedkommende glæder sig til at komme i gang med projektet. At drive lokal købmand er ikke nyt for vedkommende.
Vi vil naturligvis melde dette ud hvem vedkommende er, når alt er på plads med Dagrofa, men vi lover at det bliver rigtig godt! Vi forventer at kunne løfte sløret i marts måned.

ØKONOMIEN
I første omgang var ambitionen at der skulle indsamles minimum kr. 2.500.000 ved salg af 1000 anparter a kr. 2.500/stk. Det var et mål, som ikke umiddelbart blev opnået, rent faktisk er der solgt 724 anparter, men det blev alligevel og naturligvis besluttet, at vi ville arbejde videre med projektet, på grund af den fantastiske opbakning, der har været. Det er lykkedes at rejse yderligere midler til projektet fra fonde, men ikke i det omfang, som var ønsket.
Der er dialog med 4 banker omkring finansiering af projektet, men der er ikke truffet en endelig afgørelse omkring valg af finansiering og bank. Det forventes at der snarligt er en afklaring omkring dette på plads.

INDBETALING AF ANPARTER
Flere har spurgt på muligheden for at indbetale deres anparter i projektet, men da vi har skulle betale renter for at have penge stående, har vi trukket opkrævning af indbetalingerne, for dermed at bruge beboernes penge bedst muligt. Pengene er bedre brugt på mursten end på at betale renter.

Når valg af bank er på plads, vil vi anmode om indbetalinger af anparter, hvilket er i marts 2021, hvor det er mulig at få sine indefrosne feriepenge udbetalt – og med frist for seneste indbetaling 1. juni 2021.

Derudover er der dialog med banker omkring mulighed for at give lån til køb af anpart, som bliver finanseret/afdraget med kr. 100kr. pr. måned. Mere om dette kommer, når aftalen er på plads.

TANKSTATION OG LADESTANDERE
Der kommer ladestandere, det har hele tiden været med i vores planlægning. og det er et lovkrav, når man bygger det antal P-pladser, som vi kommer til at bygge.
Tankstation er fortsat indtegnet i projektet, men denne er endnu ikke på plads. Det har ikke været muligt at få 10-årige lejeaftaler med diverse selskaber, på samme måde som Dagrofa og Sol og Strand har bundet sig med en huslejegaranti. Dermed har det indtil videre ikke været mulighed for at få etableringsomkostninger for en tankstation på plads. (ca. 1.000.000kr). Der arbejdes fortsat på forskellige finansieringsmuligheder, så der igen kan blive bygget en tankstation i Voerså. Bent Ahlgreen har lavet et kæmpe arbejde på denne front.

TIDSPLAN OG ÅBNING
Corona/Covid-19 har udskudt flere ting, og dette har også haft sin indvirkning i vores købmandsprojekt. Den oprindelige planlagte åbning var i foråret 2021, men det er langt mere realistisk at butikken først åbner efter sommerferien. Vi havde naturligvis håbet på at butikken kunne stå klar til turistsæsonen 2021 (hvis/når denne kommer), men det er umiddelbart ikke muligt. En ting er dog sikker – der kommer en butik i Voerså i 2021, som man også kan læse på det opsatte skilt.

TAK
Min Købmand Voerså bliver din og min købmand – et sted hvor man kan finde sin nabo og gode discountpriser på samme måde som i Rema, Fakta og Netto.

Der skal gå et stort tak til alle de frivillige, som på den ene eller anden måde har bidraget til projektet – uanset om man har bagt en kage, givet et venligt skulderklap, hjulpet med omdeling af flyers og andet materiale, kørt jord væk fra byggegrunden i trillebør eller med traktor – eller om man som håndværker har bidraget med viden og hjælp i projektet.

Derudover en særlig stor tak til alle jer, som har tilkendegivet køb af anparter i projektet, og dermed bidraget til, at der kommer en ny stor indkøbsmulighed i Voerså, som vil bidrage positivt til udviklingen i hele området i og omkring Voerså og omegn.

Det er fortsat muligt at købe en eller flere anparter i projektet – dette kan gøres via Borgerforeningens hjemmeside eller ved at ringe til Jørgen Engbjerg tlf 40794079 eller bestilling på mail bogholderi@butikshus.dk

På vegne af arbejdsgruppen og Voerså Butikshus ApS

Jørgen Engbjerg

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Status på BUTIKSPROJEKTET – Voerså Butikshus

Kære Sommerhusejere! Husk nu at Sol og Strand støtter opførelsen af ny dagligvarebutik i Voerså!

Kære sommerhusejer

Måske du har glemt denne pressemeddelelse fra Sol og Strand, som støtter Voerså Butikshus med kr. 10.000,- pr. nyt sommerhus, som udlejer via dem.

Kontakt gerne Voerså Butikshus på kontakt@butikshus.dk eller ring til Jørgen Engbjerg alf: 40794079 hvis du er sommerhusejer og ønsker at udleje via Sol og Strand.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kære Sommerhusejere! Husk nu at Sol og Strand støtter opførelsen af ny dagligvarebutik i Voerså!

Voersaa Byudviklings Klublotto – Trækning januar 2021

Voerså Byudvikling’s Klublotto.

Hermed resultatet af januar lodtrækningen 2021

104-173-121-18-156-194-34-116-52-94-73

Tillykke og tak for at I bakker op om Krogrunden.

Venlig hilsen Voerså Byudvikling

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Byudviklings Klublotto – Trækning januar 2021

Perfekt by for familier: – Og nu får vi snart en superkøbmand

 
 
VOERSÅ: Det er mange år siden, at Voerså syd for Sæby har haft en dagligvarebutik. Men borgerne kan glæde sig, for en ny og lækker købmand på over 600 kvadratmeter med café og samlingssted vil blive opført om få måneder.
 

Og eftersom byen – med knap 600 indbyggere…..

Se her hele artiklen i Nordjyske Medier

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Perfekt by for familier: – Og nu får vi snart en superkøbmand

Voersaa Byudvikling ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår

Voersaa Byudvikling ønsker alle beboere i Voersaa og Omegn, samt alle sommerhusejere i området en Glædelig Jul og et Godt Nytår, og takker i forening med aktivitetsudvalget under Østkystens Guld og bestyrelsen i Voersaa Butikshus ApS for opbakningen til den kommende købmandsbutik i Voersaa!  
2020 og Covid19 restriktioner har ikke gjort det nemt at navigere overfor alle de som har tilkendegivet deres interesse i køb af anparter eller sponsorater, idet Voersaa Butikshus ikke har kunnet afholde de ønskede møder og ikke mindst en generalforsamling!
Vi har imidlertid ufortrødent fortsat bestræbelserne på at realisere projektet, og Voersaa Byudvikling har været stærkt medvirkende til, at skabe det fornødne kapitalgrundlag og indskudt anpartskapital i Voersaa Butikshus ApS, således selskabet har kunnet afholde de nødvendige udgifter til landmåler, køb af grunde osv.osv.
Projektet er således trygt på vej, og det er vi ret stolte af, at have kunnet medvirke til!
“Krogrunden” og aktiviteterne dér har naturligvis også stået i stampe, grundet selvsamme årsag – covid19; men bestyrelsen har mange optimistiske aktivitetsplaner for det kommende år, – og vi håber så inderligt, at vi kan realisere de fleste af dem, således 2021 bliver en hel del sjovere og oplevelsesrigt end det nu snart forgangne 2020.
Med venlig hilsen – og pas på jer selv og hinanden!
Voersaa Byudvikling
Bent Ahlgreen

PS Billedet stammer fra vores bålhytte på krogrunden, som vi i december har opgraderet til en lille Julehytte! Et nyt tiltag, som vi gør til en tradition fremadrettet!        
 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Byudvikling ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår

Borgerforeningen – Medlemskab 2021 – Ja tak!!

Kære Voersaa-bo
Reaktionen på vores indlæg i seneste Nyhedsmail omkring medlemskab af Borgerforeningen 2021 afstedkom, at der kom julelys i øjnene på foreningens kasserer! 52 medlemmer på ca.  48 timer. Imponerende, – og tak for alle tilkendegivelserne!
Og med det tempo er det svært ikke at forestille sig, at vi formentlig når de 300 medlemmer -eller mere – inden 15. januar! Og det er ganske enkelt motiverende for alle de, som arbejder i såvel bestyrelsen, som de, der giver en hjælpende hånd for at holde såvel Borgerhuset som aktiviteterne i byen i gang!
I ønskes alle – endnu een gang en rigtig God Jul og et Godt Nytår! Et Nytår, hvor Borgerforeningen og alle andre foreninger forhåbentlig kan realisere sine aktiviteter og tiltag uden Covid19 restriktioner!

Med venlig hilsen
Voersaa Borgerforening

Du kan tilkendegive dit ønske om medlemskab 2021 nedenfor:

Vil gerne være medlem af Borgerforeningen i 2021

  • Du bedes indbetale senest den 15. januar på een af følgende måder: Netbank direkte til konto 7422-0000509538 eller via MobilePay: nr 41021 (indtast dit navn og din adresse i feltet: skriv besked)

    PS Vi tilmelder dig efterfølgende vores Nyhedsmail, hvis du ikke allerede er det!

 

Bekræftelse

 

 
 
   

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Borgerforeningen – Medlemskab 2021 – Ja tak!!

Borgerforeningen – Medlemskab 2021

Kære Voersaabo
År 2020 er så småt ved at rinde ud, – og sikke et år! – som beklageligvis primært vil blive husket for Corona og bekymringer, restriktioner osv., hvilket jo har afspejlet sig i de aktiviteter – eller rettere mangel på samme, som også har berørt os her i Voersaa.
Vi og de øvrige foreninger har stort set måttet aflyse alle sociale aktiviteter siden fastelavnsfesten i februar, og rigtigt mange udlejninger af Borgerhuset er af…..læs mere

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Borgerforeningen – Medlemskab 2021

Natur og motion II – naturprojekt syd for byen. 

Anden del af naturpleje-projektet omfatter arealer langs strandengene  syd for byen. Kom hør mere om projektet. Områdets spændende geologi og natur og hjælp med at få ryddet de sidste arealer for træer og buske og hør om hvorfor man laver naturpleje. Der er nu lavet vandhuller og sat næsten 5 km. hegn. Inden det sidste arbejde med klargøring inden der er klart til at lukke dyr på i foråret skal der ryddes det sidste krat.  

Også her har vi masser af frisk luft og adskillige hektarer at brede folk ud på så vi kan overholde Corona-kravene. Husk gummistøvler og tøj, der må blive beskidt. Her er MANGE gode buske at klippe i og slæbe med for børnene. 

Tid: Søndag d. 20 december kl. 10-12 eller 12-14.  Sted: Ved indgangen til indlandsklitterne lige syd for Krogenvej (den mod Fæbroen ca. 800 meter syd for byen).

Med venlig hilsen
Bjarke Laubek  

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Natur og motion II – naturprojekt syd for byen. 

Natur og motion I –  Naturprojekt ved åen. 

Vi har det sidste par år arbejdet på et større naturprojekt ved åen og syd for byen. Projektet ved åen står nu for snart at sætte gang i gravearbejdet. Kom og hør nærmere om projektet ved åen og giv en hånd med at rydde inden gravemaskinerne rykker ind. Vi har brug for alle der trænger til at samle appetit inden gløggen og æbleskiverne – stor som små. Vi har god plads så der kan holdes afstand efter foreskrifterne. Medbring gummistøvler og tøj som gerne må blive lidt beskidt. 

Tid: Søndag d. 13 december kl. 10-12 eller 12-14.  Sted ved Shelterpladsen bag jollehavnen.

Med venlig hilsen
Bjarke Laubek 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Natur og motion I –  Naturprojekt ved åen. 

Julemarked i Borgerhuset

 

JULEMARKED

SØNDAG, 29/11/2020, kl. 10 – 15

i Voerså Borgerhus
(Ny Skovgårdsvej 5, Voerså)

 GRATIS adgang. Med overholdelse af Corona-restriktionerne.

Vi er tre friske damer med tilknytning til Voerså og omegn, som gerne vil sprede julestemning i disse specielle tider. Vi arbejder alle tre med noget kreativt og vil derfor holde et julemarked, hvor vi sælger vores ting og sager, alt fra grønne juledekorationer til håndlevede sæber, filtede nisser, plakater, gavekurve og julepakker, smukt brugskunst og håndlavede lækkerier. Der vil være noget for alle – børn, kvinder og mænd.

På grund af Corona restriktionerne må vi undvære at spise/drikke sammen. Men vi sørger alligevel for en god julestemning, en varm og hyggelig atmosfære i Borgerhusets store lokale, hvor I kan gå rundt (max. 10 personer ad gangen) og julehygge, imens I får muligheden for at købe julegaver til hele familien.

For at gøre det hele endnu sjovere, vil vi udlodde fine præmier blandt de handlende.

 

Corona sikkerhedsregler:

Max. 10 personer i Borgerhusets store lokale ad gangen.
Hænderne sprittes ad ved ankomsten. Alle bærer mundbind og holder afstand.
Mulighed for at vente i haven udenfor Borgerhuset, til der bliver plads indenfor.

Arrangørerne sørger for, at der er konstant flow, og de besøgende ikke skal vente for lang tid udenfor på at kunne komme ind.

Sælgerne bærer masker og handsker og sørger for hygiejne ved boderne.
Betaling skal helst ske via MobilePay

Lad os støtte hinanden lokalt, sprede juleglæde og holde julehumøret oppe!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Julemarked i Borgerhuset