Nu har Min Købmand i Voerså sin egen side på Facebook

Nu har nu muligheden for at følge vores købmandsprojekt på tæt hold via Facebook, og snart kommer der tillige en separat hjemmeside herom.

Mvh Voerså Butikshus ApS

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

En sang fra de varme lande…

Billede taget af Jane Mechlenburg, som er Voerså-mester i smukke billeder fra området

Nej, det er såmænd en sang – eller opsang – om du vil- fra smukke Voerså!

Lige nu har vi alle risiko for at blive ramt af corona-virussen! Så vi er blevet enige om at passe på hinanden,  og det gør vi med succes! Og så må de varme lande iøvrigt vente lidt endnu!

Vi tænker lige nu ganske meget over hvad nærhed og det lokale betyder og set i relation til de store bysamfund viser det sig jo at fungere ganske godt i de små samfund! Oveni købet kommer der måske en yderligere tendens til at folk vælger det “småtte” frem for det større.

Men folk udefra skal se en idé i at tilvælge måske netop det småtte i eks.vis Voerså! Der sker jo så heller intet ved at Voerså markerer sig på danmarkskortet overfor alle de,som nu vælger eller tvinges til vælge Danmark som næste feriedestination! Eller som et sted, hvor man kunne slå sig ned!

Så i den forbindelse så forestil dig Voerså uden en borgerforening eller uden en byudvikling! Eller ildsjæle! Både her og der! I idrætsforeningen eller havnen! Ingen der arbejder for en udvikling af byen! Ingen købmandsprojekt. Ingen krogrundsprojekt, ingen enge med søer, stenrev, kajakklub etc.

Ej heller ideer om nye fritidsaktiviteter, beachvolley, dragefestival på molen, kaffeklub, fællesspisninger, hjerteløbere. Byfester, sankt hans fest, kirsebærdage, markedsdage, cykelløb osv!

Ingen ingenting! Kort sagt en trist by! Men i smukke omgivelser!

Indrømmet! Vi lider pt alle mere eller mindre under coronaepidemiens psykiske tungsindighed og bekymring, men der kommer jo en dag på den anden side, hvor vores verden forhåbentlig ikke står som et gabende tomt intet, fordi vi gik i stå!

Så  midt i det hele skal vi se på de muligheder, som åbner sig, hvis vi involverer os med nye tiltag! Senest forsøgte jeg med etablering af Petanquebane! Reaktionen var så som så, men det kommer måske!
Men andre må også have idéer eller have lyst til at involvere sig i byens udvikling og gøre tiltag til  måske at realisere nogle af de “skøre” idéer, såsom beachvolleybane, en dragefestival etc.  eller sågar i en fantastisk Multihal på krogrunden.

De ildsjæle, der er involveret i både det ene og det andet, kunne godt bruge nogle flere af slagsen!! Der er forhåbentlig snart generalforsamlinger i såvel Borgerforeningen, Byudviklingen og i Voerså Butikshus ApS, så overvej om det ikke er nu, du skal byde ind! Komme med dine idéer, involvere dig her og der!!! Din tilstedeværelse vil blive påskønnet!

Pas på jer selv og hinanden indtil da.

Mvh Bent
(bent.ahlgreen@gmail.com)

     

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyhedsmail – opdatering af din profil!!

Kære læser af vores website og modtager af vores Nyhedsmail!

Administrationen i Voerså Butikshus ApS beder mindeligt til, at de som har været så forudseende/betænksomme/visionære og har tilkendegivet deres interesse for køb af anparter i Voerså Butikshus ApS ajourfører deres profil omkring modtagelsen af Nyhedsmails!

Årsagen er den enkle, at vi vil sikre os, at du/I modtager de relevante informationer omkring etableringen af byens kommende købmandsbutik!

Du bedes derfor ind på vores hjemmeside – Under : Tilmeld dig vores Nyhedsmail og opdatere, hvorvidt du er kommende anpartshaver! Der er et afkrydsningsfelt forneden, som du bedes markere!

Du vil herefter – også forneden, når du har udfyldt dine informationer – kunne se denne tekst:

Vi ser frem til løbende at informere dig om stort og småt!

Når vi beder dig afkrydse, hvorvidt du er medlem af Borgerforeningen, “oprindeligt medlem” af Byudviklingen (Krogrundsprojektet) og “medlem” af Købmandsprojektet (hvis du har forhåndstegnet anparter), er det alene for at sikre os, at du får alle relevante informationer omkring tiltag og status for hver af disse! Vi får muligheden for at målrette vores Nyhedsmail!

PS. Vi vil være mægtigt glade for om du selv vil sørge for, at vedligeholde informationerne, som vi/du har registreret, således både du og vi sikrer os at vores medlemsdatabase er ajour! På forhånd tak!

Vi nærmer os heldigvis det tidspunkt, hvor vi atter må mødes i behørig afstand, og Voerså Butikshus kan informere om vores fremadskridende projekt, – og i den forbindelse afholde en generalforsamling!
I den sammenhæng informeres naturligvis om hvornår og hvordan anpartstegningerne skal indbetales, og andre relevante informationer!
Det skal i den forbindelse tilføjes, at vi meget gerne fortsat modtager tilsagn om køb af anparter, idet vi godt kunne bruge, at få afhændet min. 100 anparter mere – for at komme helt i mål.

Yderligere information om hele projektet vil snarest tilgå jer snarest, men vi er optimistisk i fuld gang med alt det praktiske på alle fronter!!  

 

 

 

 

    

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Voersaa Byudviklings Klublotto

Voerså Byudviklings Klublotto.

Hermed vinderne af maj måneds lodtrækning.

36 – 58-19-2-89-111-189-137-146-175-166.

Tak for jeres støtte.

Venlig hilsen Voerså byudvikling

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Voersaa Petanque Klub

Har du lyst til at være medstifter af Voersaa Pentanque Klub?

I disse tider savner man jo til tider lidt socialt samvær, og jeg har i lang tid gået med idéen om at etablere en petanquebane på Borgerhusets grund, hvilket jeg nu har fået grønt lys til.
Banen har jeg allerede markeret – den ligger fint i den gamle sandkasse i kastanjetræets skygge, nu skal den blot etableres, hvis der vel og mærke er interesse derfor!
Banen måler 6 x 15 meter, således der kan være 2 spillebaner til normalt brug og een, hvis den skal opfylde internationale mål! 

Jeg forestiller mig onsdag og lørdag som faste spilledage. Lørdag undtaget – når Borgerhuset er lejet ud til fest! Disse dage vil Borgerhuset være åbent, så man kan benytte diverse faciliteter! Andre dage kan man jo blot gå op at benytte banen efter behov. 

Du kan læse meget mere om Petanqus her .

Som sagt har du lyst til at opstarte klubben med hvad dertil hører, herunder et forventet startindskud på kr. 100 til brug for etableringen, samt indledningsvis lidt slid og slæb, samt et meget beskedent medlemskontingent til dækning af “Borgerhusgebyr”, så tøv ikke med at sende mig en mail på bent.ahlgreen@gmail.com.  

Ser frem til at høre fra jer, – og helst gerne mindst 30.
  

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Krogrunden – Hvad sker der nu dér???

Krogrunden fotograferet med drone af Søren Meng

Nogle har måske bemærket, at der er sat markeringsbånd etc. op på krogrunden!

Til det er “kun” at bemærke, at det er skribenten, der i sin iver for at visualisere sit forslag til en multihal på krogrunden, som har været på spil!

Jeg har udarbejdet et forslag til en Multihal, lang historie, og der er indtil videre intet belæg for, at det projekt føres ud i livet, men ikke desto mindre havde jeg behov for at visualisere det, hvorfor jeg har lagt grundplantegningen ud på grunden, og fået Søren Meng til at fotografere det med sin drone. Du kan se alle billederne her! Og er det ikke bare en fantastisk beliggenhed!

Byudviklingen vil på et tidspunkt fremlægge de forslag, som vi  p.t. har, men det skal ikke være nogen hemmelighed – at vi trods corona-tider og købmandsprojekt – fortsat  arbejder på det projekt, som har “plaget” byen i årevis, nemlig mangelen på et nyt attraktivt sted på krogrunden, og så også få det sat i værk, når tidspunktet er det rette.

Bygningen er som udgangspunkt tænkt som en let og enkel hal og kunne komme til at se nogenlunde således ud (dog ikke så høj, som på billed 2):

Vi vender naturligvis tilbage og håber din nysgerrighed og interesse er vakt!

Markeringsbånd etc. fjernes igen i morgen søndag! 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Der sker lidt på flere fronter i dag – 15.april

Vendsyssel Historiske Museum har sat gang i en arkæologisk udgravning på butiksgrunden her til morgen. Vi får svar på deres udgravning i morgen.
Det går fremad. 😊 
..

Efterfølgende er arkæologerne blevet færdige med deres undersøgelser på butiksgrunden – som de ordret beskriver som ”Det var det mest kedelige sted han havde set længe”. Men lige netop i denne sammenhæng var det en glædelig besked, for så kan vi komme videre med byggeriet.

Plan- og Miljøudvalget for Frederikshavn Kommune godkendte i går vores planlægning for en ny butik i Voerså, så nu er projektet officielt igang!

Når vi er på den anden side af Corona, indkaldes til det sidste stormøde, hvor vi kommer til at præsentere det endelige projekt.

Der uddybes og ordnes på Gl. Havn
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Flytning af kirsebærtræer

Kirsebærtræerne på købmandsgrunden skal flyttes op til Borgerhuset i dag, den 4. april.

Hvis nogen har lyst og energi til at hjælpe med dette, så kontakt Bjarke på tlf. 27875888.   

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Købmandsprojektet – Nyt om…..

I forbindelse med byggeriet af den nye butik i Voerså, har Vendsyssel Historiske Museum sat gang i en udgravning (det skal altid foretages, inden man bygger). Det sker allerede den 15. april, så der er vi rigtigt heldige – og på forkant.

Vi har samtidig revideret projekttegningerne, og vi tager stadigvæk højde for en placering af et eventuelt benzintankanlæg, omend interessen fra de som er forespurgt, kan ligge et meget lille sted – indtil videre! Men vi undersøger alle muligheder, ligesom vi har forespurgt med hensyn til at få opstillet ladestandere til el-biler.

Så midt i disse mærkværdige og kedelige coronatider arbejder vi ihærdigt videre med al det praktiske, og så må vi se, hvornår vi får lejlighed til at berette yderligere overfor en alle jer, som har tilkendegivet interesse for køb af anparter i projektet.

Apropos dette, så er alle fortsat meget velkomne til at tegne anparter eller yderligere anparter, for i netop denne tid kunne man (jeg) godt at have brugt blot at kunne hilse på mine medborgere her i byen – om det så blot var over en køledisk! Det har jo noget med følelsen af at være sammen – både hver for sig og som en del af et større hele!

Så vi fortsætter vores optimistiske fremmarch, og bemærk det har vi i øvrigt flaget lidt med, idet vi har opsat flagvimpler på såvel krogrund som ved skole og Borgerhuset. Dette blot for at indgyde lidt optimisme mod den blå himmel.

Fortsat – pas godt på jer selv og hinanden, – og god Påske! 

  

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Gør byen smuk!! Fælles arbejdsdag – lørdag den 4. april – Aflyses

Vi havde planlagt at skulle fortsætte den fine tradition, som så lyset sidste år – “Gør Byen smuk” – her den 4. april!
Der var en hel del, som vi skulle og kunne udrette, så vi kunne gå foråret i møde med god samvittighed, og vide, at der var styr på krogrunden, på torvet, ved borgerhuset – og hvor vi ellers havde ting at gøre!
Som situationen med COVID19 er lige nu må vi aflyse denne fælles arbejdsdag!

Det er desværre med ukrudt og græs, at de helt ignorerer forsamlingspåbuddet, og blot fortsætter med at dukke op alle steder! Så hvis du i denne periode føler dig alt for rastløs, så er du meget velkommen til alene eller sammen med din ægtefælle samt et lugejern, at “pusle” lidt omkring og holde styr på ovennævnte! Det være sig især gældende på krogrunden, hvor en plæneklipper måske kunne gøre gavn!

Vi  i Borgerforeningen vil naturligvis også gøre forskellige små tiltag hist og pist, herunder bl.a. få gang i vores lille springvand på Torvet, så det kan “udstråle” lidt optimisme for tiden, der kommer!

Vi fremkommer naturligvis med en ny dato for en fælles arbejdsdag, når forholdene tillader det! 

Indtil da, så pas godt på jer selv – allesammen!        

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar