Thor’s hammer – Mjølner – er pakket ind!

Visse har spurgt til hvorfor Thor’s hammer p.t. er pakket ind! Det er den af den simple årsag, at den er afrenset og gjort klar til maling, og ikke bør blive våd forinden!
Thor havde jo magt over vejret. Han sørgede for regn og vind, og når han kørte over himlen sprang lynene fra hans vogn, så det tordnede på Jorden; det kaldtes Thor-drøn (torden).
Og man ved jo aldrig, hvornår han kunne finde det!

Det er til orientering Ejvind Petersen, som er i gang med projektet!

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Thor’s hammer – Mjølner – er pakket ind!

Voerså Butikshus ApS – Informationsmøde og Generalforsamling

Søndag den 22. august afholdes informationsmøde – og efterfølgende generalforsamling i Voerså Butikshus ApS kl. 15 – 17.
Mødested endnu ikke helt fastlagt!
Efterfølgende er der planlagt hyggestund for alle anpartshaverne i teltet på Krogrunden, hvor vi dels har hyret Thomas’s pølsevogn fra Asaa og dels har åbnet “baren” for salg af øl, vand og vin.
Nærmere information følger snarest, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen!
Mvh Voerså Butikshus ApS  

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Butikshus ApS – Informationsmøde og Generalforsamling

Voerså Byudviklings Klub Lotto – Trækning juli 2021

Voerså Byudviklings Klub Lotto.

Så er juli måneds heldige vindere fundet, vindere er:

Nr.16-57-97-134-195-33-79-116-151

Stort tillykke, samt tak for at I støtter op om Krogrunden.

Til jer der endnu ikke har fået fornyet jeres lodder ,skynd jer at betale for så er i med fra næste lodtrækning i sept.

Venlig hilsen Voerså Byudvikling.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudviklings Klub Lotto – Trækning juli 2021

Kunst og keramikudstilling i Borgerhuset – Søndag den 11. juli kl.10-16

På udstillingen oplever du et varieret udvalg af keramik og malerier fra to kunstnere i nærområdet!
Udstillere:
Martha Christiansen er en meget kreativ kvinde, som udstiller naturprægede malerier.
Alexander Friedrich er en ny opkommen keramiker, som udstiller kunst og brugskeramik.

Der vil i løbet af dagen være mulighed for at købe kaffe og kage.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kunst og keramikudstilling i Borgerhuset – Søndag den 11. juli kl.10-16

Byfest på krogrunden m.m.

 
Kære alle.
Vi kan nu endelig melde ud, at der bliver byfest i år.
Datoen er sat til lørdag den
4 september, hvor der hele dagen vil være forskellige aktiviteter
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
I den forbindelse søger vi forslag til noget godt musik, som skal være det afsluttende band i teltet.
Har i forslag, må i meget gerne skrive det her, så vil Byfest gruppen gennemgå forslagene.
Vores budget ligger nok på 6-8000 kr.
Vi har allerede fået fingre i vores tidligere succes band
Fristed ,- så i har noget at glæde jer til.

Meget mere information senere.
 
Med venlig hilsen
Byfest gruppen
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Byfest på krogrunden m.m.

Østkystens Guld har produceret en meget fin – Bosætningsfilm

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Østkystens Guld har produceret en meget fin – Bosætningsfilm

Voersaa Byudvikling – Generalforsamling – HUSK

Indkaldelse til Generalforsamling i Voersaa Byudvikling
Husk at det er på Torsdag, den 24. juni. 2021 kl. 19:00 i Borgerhuset.
Og bemærk, at det er udelukkende for medlemmer af Voersaa Byudvikling, og at restriktioner med hensyn fremvisning af Coronapas m.m. ikke længere er gældende!!!
Vi ses!
Med venlig hilsen
Voersaa Byudvikling

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Byudvikling – Generalforsamling – HUSK

Sankt Hans Aften – Light

Efter mange overvejelser har vi besluttet at årets Sankt Hans fejring bliver en meget “light” version. Vi har entreret med vores vanlige bål-team, så der vil blive tændt bål på åen kl. 21:00, hvor man er meget velkommen til at troppe op og nyde synet og stemningen.

Grundet usikkerhederne omkring hvad man kan og må omkring Corona og vores muligheder for at styre mængden af fremmødte, så har vi valgt at undlade de formelle indslag med båltaler, andevæddeløb og salg af øl og vand mv. i teltet.  

Vi håber, at man vil svinge forbi og nyde synet af det flotte bål og så satser vi på at tingene har normaliseret sig til næste Sankt Hans, – og at vi kan indhente det “forsømte” til en byfest i sensommeren.

God midsommer til alle fra Voersaa Borgerforening.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Sankt Hans Aften – Light

Voerså Byudvikling – Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Voersaa Byudvikling
Torsdag, den 24. juni. 2021 kl. 19:00 i Borgerhuset.
Bemærk! Dato korrigeret i fht tidligere udsendte Nyhedsmail!!!

Hermed indkaldes til generalforsamling i Voersaa Byudvikling!
Vi har på samme måde som Borgerforeningen måttet afvente, at Covid19 restriktioner omkring møder i forsamlingshuse m.m. gjorde det muligt at afholde vores årlige generalforsamling! Og det kan vi så heldigvis nu, om end der fortsat er begrænsning i antallet af deltagere i Borgerhuset til 35.
Deltagerne skal endvidere fremvise Coronapas eller negativt testresultat fra test foretaget indenfor maksimalt 72 timer.
Men mon ikke det går alligevel!
Nærmere informationer vil tilgå via nyhedsmail på byens hjemmeside og på byens Facebook-side m.fl., herunder også tilgang til formandens beretning samt regnskabet for 2020.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

DAGSORDENEN VIL VÆRE SOM FØLGER:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag:
  a) Ændringer i vedtægter – Forslag fra formanden.
  b) Øvrige forslag – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være     bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
  8. Valg af suppleanter*
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

* Bestyrelsen udgøres af: 1 Formand og 4 Bestyrelsesmedlemmer inklusive
1 medlem udpeget af Voerså Borgerforening. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således der hvert år er 2 på valg.
2 Suppleanter (vælges for et år ad gangen)

Bestyrelsen består p.t. af :
Bent Ahlgreen, formand & kasserer (på valg i 2021)
Jørgen Engbjerg, bestyrelsesmedlem (på valg i 2021)
Jarl Rygaard, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Axel Thomsen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Bjarke Laubæk -Medlem udpeget af Voerså Borgerforening (på valg i 2021)

Suppleanter
Poul Erik Jensen (på valg i 2021) 
Jan Stahlbaum (på valg 2021)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudvikling – Indkaldelse til generalforsamling

Voersaa Borgerforening – HUSK Generalforsamling 25. maj kl.19 i Borgerhuset

HUSK at vi afholder generalforsamling i Borgerhuset tirsdag, den 25. maj kl.19!

Der er desværre begrænset plads!

Anvisningerne er nemlig som følger:

Fra 21. maj gælder 

 • Indendørs foreningsaktiviteter er mulige for aldersgrupper og aktivitetstyper, der ikke tidligere er åbnet. Det gælder også brug af lokaler og faciliteter i lokaliteter med offentlig adgang, hvis hovedformål er at huse foreningsaktiviteter som fx frivilligcentre, medborgerhuse og aktivitetshuse. Forsamlingsloftet er på 50 personer (dog mindst 2 kvm./person). Der er krav om gældende coronapas ved udøvelse af foreningsaktiviteterne.   

De 50 personer burde være OK ift. forventeligt fremmøde, men da det store rum i Borgerhuset reelt kun er 70 kvm. så det betyder at vi kun har plads til 35 personer totalt jf. retningslinierne. Vi har derfor nødtvungent reduceret antallet af pladser og beder om forståelse for, at der kun bør møde een person op pr. tilmeldt husstand!

Vi vil meget gerne se jer alle, men bliver nødt til at samle folk indenfor følgende rammer.

1) Vi skal jf. retningslinierne afkræve folk at vise Coronapas/negativ test indenfor de sidste 72 timer frem ved fremmødet

2) Der skal foretages tilmelding til generalforsamlingen – tilmelding sker efter først til mølleprincippet – Tilmelding på enten på Voersaa Borgerforenings mail-adresse voersaaborgerforening@gmail.com eller på telefon/SMS til Bjarke på tlf.  27875888.

Vi giver en tilbagemelding om plads efterhånden som vi får tilmeldingerne ind. HVIS der kommer over 35 tilmeldinger, vil vi om muligt flytte arrangementet til skolens gymnastiksal, hvor vi får plads til 50 personer. I skrivende stund er det dog ikke muligt da skolens retningslinierne pt. ikke muliggør at åbne skolen lokaler for udefra kommende arrangementer.

Vi erkender, at det er træls, men håber at du trods besværlighederne har mod på at deltage!

Mvh Bestyrelsen

PS Vi lover til gengæld de, som der ikke måtte være plads til, at slå et fyldigt referat af generalforsamlingen op på hjemmesiden, og medtage dette i vores Nyhedsmail.

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Borgerforening – HUSK Generalforsamling 25. maj kl.19 i Borgerhuset