Voerså Borgerforening – Generalforsamling

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Voerså Borgerforening. Det afholdes ved Ny Skovgårdsvej 5 (Foreningshuset).

Ordinær generalforsamling indkaldes hermed med 14 dages varsel.
Samtidigt indkaldes forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen.
Forslagene skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før
generalforsamlingen . Gerne via mail til bjarke.laubek@hotmail.com.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Bestyrelsens beretning
d. Udvalgenes beretning
e. Fremlæggelse af revideret regnskab
f. Fastsættelse af kontingent
g. Indkomne forslag
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter . Valget foregår skriftligt
efter forudgående forslag. De på valg værende bestyrelsesmedlemmer
skal optages på dagsordenen. Står stemmerne Iige mellem to eller flere
kandidater, skal omvalg finde sted.


Følgende er på valg:
Karsten – genopstiller ikke, men fortsætter som kasserer.
Mogens – genopstiller
Jørgen – genopstiller (hvis andre ikke ønsker pladsen)
Annette – genopstiller.


Herudover vælges suppleanter

i. Valg af revisor
j. Eventuelt

Hvis du har lyst til at være en del af bestyrelsen i Voerså Borgerforeningen, er du meget velkommen til at stille op. Kontakt gerne Bjarke Laubek 27 87 58 88

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.