Stensnæs reservatet

Stensnæs Reservatet ligger på nordsiden af Voer Å ved udløbet. Der er udsigt til reservatet fra sydsiden af Åen, hvor der er opsat informationtavler om hvilke trækfugle og standfugle der kan observeres i reservatet. Ligeledes er der opsat en observationstårn, hvorfra man i tørvejr kan stå med en fabelagtig udsigt over reservatet og åens naturlige udløb.