Voersaa PetanqueKlub

Det oprindelige logo!!

Voersaa Petanqueklub var på tegnebrættet af Frilev Pedersen i 2002, og blev stiftet i 2003!
Klubben blev “opgivet” i 2008, idet Frilev ikke længere ønskede at være formand, og det var i øvrigt problematisk at stille med nok spillere til de lokale turneringer!

Klubben holdt til hos Voersaa IF, og benyttede lokaliteterne der mod behørig betaling!
Da klubben nedlagdes 2008 blev banerne fjernet!

Det er nu – her i foråret 2021 – tanken, at lade Petanqueklubben genopstå, idet der er åbnet mulighed for at etablere en bane på Borgerforeningens grund.

Banen bliver 6 x 15 meter, og er lige p.t. afmærket på grunden, mellem kastanjetræer m.m. – og ligger faktisk rigtigt frankofilt.

Det er ikke intentionen med klubben, at den som i gamle dage skal deltage i turneringer, hverken her eller der! Den er udelukkende tænkt lokalt med henblik på samvær og hygge, og som en del af Borgerhusets liv og aktiviteter.

I forbindelse med en opslag herom på byens hjemmeside og via vores nyhedsmail, fik jeg pludseligt overleveret en plasticpose indeholdende bilag m.m. fra dengang – og sågar en bankbog til Dronninglund Sparekasse med et indestående – senest noteret i 2010 – på kr. 2.808,22.

Med det som motiverende udgangspunkt gik vi i gang – og har nu etableret banen!
Nu skal vi blot genoplive klubben, –  og håbefuldt er der beboere i byen, som gerne vil være med dertil.

Det er tanken, at hvert medlem ved stiftelsen og indmeldelse i klubben betaler kr. 100,-(ægtepar kr.150,-) for medlemskab een gang for alle, således klubben med de modtagne midler in mente og de nye indskud kan betale for de allerede afholdte etableringsomkostninger, så vi kan få gang i dette lille hyggelige og sociale projekt.

Vi får snarest planlagt de dage, hvor vi vil mødes/spille og har i den forbindelse tilgang til Borgerhuset, hvor hver enkelt spiller fra gang til gang betaler kr. 10,- for benyttelsen af faciliteterne der. Borgerforeningen lægger øl/vand i køleskabet, som kan købes for kr. 10,- pr. enhed. Der betales direkte med mobilepay til Borgerforeningen, som da tillige med “benyttelsesgebyret” får en lille indkomst derved.  

Mere information følger, men først og fremmest beror det på interessen for at melde sig ind og genstifte Voersaa Petanqueklub, hvor vi nu foreløbigt er 7 medlemmer. 

PS. Banen er nu her i oktober klar til indvielse! Information herom tilgår snarest!

MVH Bent Ahlgreen – foreløbigt stiftende formand.
Tlf. 9837585 – mail: bentahlgreen@gmail.com 

Petanquereglerne kan du læse her