Voerså Byudvikling – Bestyrelse

Efter afholdt generalforsamling den 30. august 2020 har bestyrelsen ved bestyrelsesmøde den 15. september 2020 konstitueret sig således:

Formand: Bent Ahlgreen – Mobil 93837585 – Mail: bentahlgreen@gmail.com

Næstformand: Jørgen Engbjerg – Mobil 40794079 – Mail: jorgenengbjerg@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer: Jarl Rygaard – Mobil 61774687 – Mail: jarlrygaard@hotmail.com

og Aksel Thomsen – Mobil 21665861 – Mail: atv50@live.dk.

Borgerforeningens repræsentant i bestyrelsen: Bjarke Laubek – Mobil 27875888 – Mail: bjarkelaubek@hotmail.com

Kasserer: Bent Ahlgreen – (kontaktinformation – se ovenfor)

Suppleanter: Poul Erik Jensen og Jan Stahlbaum