Voerså Byudvikling – Bestyrelse

Efter afholdt generalforsamling den 2. juni 2022 har bestyrelsen endnu ikke afholdt bestyrelsesmøde, hvorfor den hidtidige konstituering er gældende indtil da.

Formand: Bent Ahlgreen – Mobil 93837585 – Mail: bentahlgreen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Jarl Rygaard – Mobil 61774687 – Mail: jarlrygaard@hotmail.com
Susanne Lynch Donvild – Mobil 93830952 – Mail: slyvildon@gmail.com
Jan Stahlbaum Larsen – Mobil 21230012 – Mail: stahlbaumlarsen@gmail.com 

Borgerforeningens repræsentant i bestyrelsen: Brian Mølgaard – Mobil 29263888 – Mail: bm@tomrerservice.dk

Kasserer: Bent Ahlgreen – (kontaktinformation – se ovenfor)

Suppleanter: Poul Erik Jensen og Svend Nielsen

Ajourført19052022