Voerså Byudvikling – Vedtægterne

Nedenstående udkast til vedtægter var baseret på tanken om, at Voersaa Byudvikling, som i så mange andre byer, skulle arbejde bredt med mangeartede projekter, herunder naturligvis også krogrunden:

Vedtægter-udkast-2009-fra-Michael-Gadekær

Det blev imidlertid de nedenstående som det endte op med, og hvor man fokuserede alene på opførelse af et multi-/kulturhus på krogrunden:

Byudviklingen vedtaegter oprindelige

Ved nedenstående udkast til reviderede vedtægter baseret på de oprindelige, og nu inkluderet forslag til vedtægtsændringer, er det idéen at Voersaa Byudvikling “vender tilbage” til den oprindelige tanke omkring, at byudvikling kan være en alsidig og bredspektret størrelse, hvor formålet er at træde til, hvor det på det givne tidspunkt er mest formåltjenstligt, og som afstedkommer det bedste resultat for byen og omegnen set i relation til en sammenhængende udvikling. Vi håber, at det bliver på de vilkår, at Voersaa Byudvikling kan agere, så vi i 2021 nu – måske med et par om- og smutveje kan påbegynde forsøget på at indhente det tidsmæssigt tabte på bl.a. det årelange projekt på krogrunden; således at alle de, som har brugt ressourcer -tid,sved og tårer-  på det projekt ser det realiseret under en eller anden form!      

Vedtægter Byudviklingen 2021 – originalversion redigeret med ændringer 20072020 og vedtaget 24062021

Vedtægter Byudviklingen 2021 – Gældende fra 24062021 Underskrevet