Nordsøstien

Hals-Voerså, 36,4 km.
Fredag den 29. april, 2011.

Når man går fra rutebilstationen i Hals og ud mod kysten, kommer man forbi et lille fæstningsanlæg der er bevaret som park og museum. Det er en forhøjning, græsvolde, med sorte trækanoner, der peger truende udover vandet, et minde om Napoleonskrigene. Længere oppe ad kysten, i Hou, er der en tilsvarende kanonstilling bevaret, udstyret med sorte trækanoner.

Fra den lille havn i Hals svinger ruten mod øst, først over græsfælled, dernæst langs den moderne version af fælleden, en golfbane. Dernæst når man ud til kysten.

Kysten, som jeg følger til Hou, er et klassisk klitlandskab i lille målestok. Den største del af strækningen går stien heldigvis lidt væk fra strandkanten, på bevokset, fast jord. Løst sand er hårdt for kroppen, svært at gå i.

Langs kysten er der bevoksede sandrevler længere ude, og ofte laguner og klitsøer længere inde. Der er fugle alle vegne. Sommerhuse når ud til klitterne, der står bænke med jævne mellemrum, og stien på langs brydes af sandveje på tværs, de kravler over klitten, med et smukt glimt af blåt vand på den anden side.

Fra Hou drejer ruten ind i land. Det viser sig, at det er overraskende meget løvskov her på egnen. Adskillige steder går jeg gennem lange tunneller af nyudsprunget bøgeskov. Birk og røn er også på vej, egen lader vente på sig.

Der er mere kvæg på marken, almindeligt kvæg, ikke blot hårdført skotsk højlandskvæg.

Efter Asaa kommer jeg ud på flad mark, der er firkantet plantage, øde markveje, hvor rutens pæle ligger nedkørte i rabatten, store vindmøller i kanten af vejen, et par legende harer i forårssolen midt på dagen, og den uundgåelige traktor foran en gigantisk gyllespreder.

Åerne fylder også en del i landskabet. Da jeg kommer til Voerså, dagens afslutning, er der en å, bred nok til at der ligger en kiosk, som udlejer gule vandcykler. Der er et tiltalende idyllisk miljø langs åen, og, længere oppe, en lille offentlig plads med bænke og en mur med en frise, som afbilder idyllen ved åen.

Du kan downloade en folder om ruten

Folder-7-straekningen-Saeby-Melholt-lille

Folder-8-straekningen-Melholt-Lille-Vildmose-lille

20: Hals-Voerså