“Voerså Butikshus ApS”

Formålet med selskabet er:
At sikre den fremtidige dagligvarehandel i Vorså.

Visioner og mål for selskabet er:
Gennem medejerskab at skabe både rammerne og kundepotentialet for at drive
dagligvarehandel i Voerså.

Aktiviteter i selskabet er:
“Voerså Butikshus ApS” er et ejendomsselskab, som står for opførelsen af en bygning,
som lejes ud til et driftsselskab, der driver dagligvarehandelen i byen.

Information om anpartskøb i “Voerså Butikshus ApS”
Der udbydes anparter til en stykpris på 2.500 kr.
Det betyder, at man ved køb af 1 anpart i “Voerså Butikshus ApS” investerer 2.500 kr.
i projektet. Der er mulighed for at købe flere anparter i selskabet.

Status lige nu:

2906833

Hvad får jeg som anpartshaver ud af det?
Som anpartshaver i “Voerså Butikshus ApS” er du med til at realisere opførelsen af et nyt købmandshus i Voerså, som udlejes til dagligvarebutik.
Købmandshuset er indlednings driftet af Dagrofa med hvem, der er indgåes en lejekontrakt med en uopsigelighed for en 10-årig periode og en dermed på forhånd garanteret minimumslejebetaling. 
Da lejen af Butikshuset udgør en fast leje plus en procentdel af omsætningen i butikken, vil anpartshaverne få del i denne indtægt igennem forøgelse af anpartens værdi. Det betyder, at des mere salg des større huslejeindtægt og dermed større værdi af anpartskapitalen. Lejeindtægten har en fastsat minimumsgrænse, som sikrer ejerne en vis indtægt. Som anpartshaver fungerer du derfor som ”ambassadør”, der på frivillig basis er med til at promovere butikken og indkøbsmulighederne i byen, for på den måde at være med til at øge salget i den nye butik.
Anpartshaverne vil efter ca 20 år have en gældfri bygning med fortsat lejeindtægt.

Hvad hæfter jeg for?
Som anpartshaver hæfter du kun for anpartens størrelse. Dette betyder, at en anpartshaver i tilfælde af “Voerså Butikshus ApS” konkurs kun taber de penge, som
vedkommende har investeret i anparter. Anpartshaver vil ikke blive ramt økonomisk
ved lukning af dagligvarehandlen, da man som anpartshaver ikke er involveret i driften af dagligvarehandelen, men alene har anpart i bygninger og grund.

Hvordan køber jeg anpart i “Voerså Butikshus ApS”?
Købet af anparter forgår ved indbetaling på “Voerså Butikshus ApS”s bankkonto. Herefter vil indbetaler blive noteret i anpartshaverbogen og modtage sit anpartsbevis.
Der findes vil efterfølgende komme flere oplysninger om købet på vores hjemmeside: www.voerså-by.dk
Se under fanen ”køb af anparter”.

Generalforsamling
Som anpartshaver har du adgang til selskabets generalforsamling, hvor hvert
anpartsbeløb på kr. 2.500,- giver én stemme. Der vil blive indkaldt til en årlig generalforsamling, hvor den valgte bestyrelse fremlægger årsregnskab og beretning til
godkendelse.

Ejerbog
Link til ejerbogen.

Website/Hjemmeside
Voerså Butikshus ApS har nu sin egen hjemmeside, hvor du kan følge projektet fremadrettet.
Tilbage på voersaa-by.dk forbliver dog mulighederne for anpartstegning og overblikket over anpartstegningen.