Priser og lejebetingelser

Priserne for leje af borgerhuset

LejeperiodeRådighed fra startdatoTil dagen efter slutdato Pris medlem/ikke medlem
   kl. 08kl.08 
Pr. døgn  kr. 500,-/750,-*
6- timers leje man-tors kl. 08 el. 16 samme dag kl. 16 el. 24 kr. 250,-/ 375,-
* Depositum – kan fordres i visse tilfældekr. 300,-
Priser gældende fra 1.11.2020

PS. Lokale foreninger kan ved 6-timers arrangementer leje Borgerhuset for kun kr. 150,-. 

Gasgrill : I forbindelse med leje af Borgerhuset indgår også leje vores gasgrill! Du skal dog selv sørge for flaskegassen dertil.

Booking og vilkår for leje af borgerhuset

Booking af Foreningshuset foregår ved gå til Bookingkalenderen og finde en ledig dato (ej fremhævet) deri. Klik på datoen/datoerne – og udfyld de fornødne felter, herunder navn, telefonnummer og mailadresse, og ikke mindst den ønskede lejeperiode med udgangspunkt i ovennævnte prislistes oversigt over lejeperiode – og start- og sluttidspunkt i overensstemmelse med ovennævnte rådighedsperiode! Overleveringstidspunktet på startdagen er altid kl. 08 og afleveringstidspunktet er altid senest kl.08 dagen efter slutdatoen! (Medmindre andet er aftalt).

Så lejer du huset eks.vis 1 dag – får du rådighed samme dag kl. 08 og skal aflevere huset den efterfølgende dag kl. 08. Lejer du huset i 2 dage f.eks start en fredag med henblik på at afholde festen lørdag, da får du rådighed fredag kl. 08 og skal aflevere huset søndag kl. 08. 

Herefter sender vores bookingsystem en mail til Borgerforeningen med kopi til dig, hvoraf fremgår, at vi har reserveret huset til dig i h.t. dine ønsker,

Du vil efterfølgende modtage en mail med bekræftelse på at vi har godkendt din reservation og booket Borgerhuset på din forespørgsel.

Senest en uge efter reservationen er bekræftet indbetales lejen + eventuelt depositum kr. 300,-.

I meddelelsesfeltet anføres reservationsnr./Entrynr. , samt navn og adresse.

Når lejebeløb og depositum er indbetalt er huset definitivt reserveret.

– Indbetaling kan ske på een af følgende måder:

Netbank: FIKORT +73<              +82810242<
eller til konto 7422-0000509538
MobilePay: nr 41021 (indtast din adresse i feltet skriv besked)
Kontant: Er desværre ikke en mulighed!

Bemærk venligst:
  1. Afbestilles reservationen en måned før lejedatoen, tilbagebetales lejen + eventuelt depositum. Afbestilles reservationen senere end en måned før lejedatoen, tilbagebetales halvdelen af lejen + eventuelt depositum. 
  2. På dagen for den ønskede lejedato eller eventuelt dagen før, afhængigt af om huset er udlejet, udleveres nøglen. Samtidig gennemgåes eventuelt husets faciliteter.
  3. Nøglen afleveres til enten Majken eller Bent  efter lejedatoen. Herefter tilbagebetales eventuelt depositum over netbank, medmindre der er forhold, herunder beskadigelser, misligholdelse, som afstedkommer et fradrag deri.
  4. Lejer erklærer sig indforstået med, at det er udlejer, som ensidigt afgør, om oprydningen er udført tilfredsstillende. Hvis oprydningen ikke er udført tilfredsstillende, eller hvis ekstra rengøring eller pedelhjælp er påkrævet, tilbagebetales depositum ikke.
  5. Lejer er personligt erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede og inventaret. Dette gælder, uanset om det er en anden person end lejer, der er skadevolder. Lejer er med sin aftaleindgåelse ansvarlig for driften af huset under udlejningen.  Vi foretager ikke optælling af service, hverken ved overleveringen eller afleveringen, men lader det op til den enkelte lejer, at meddele os, hvorvidt der i lejeperioden er ødelagt glas, porcelæn m.m. Hver ødelagt del afregnes overfor Borgerforeningen med kr. 20,- pr. del, som betales via mobilepay, således vi kan indkøbe nye ting af slagsen.

Man skal selv medbringe:

– Håndklæder til supplering af papirhåndklæder
– Viskestykker og klude
– Toiletpapir og køkkenrulle
– Kaffe og te. Der forefindes kaffefiltre.
– Håndsæbe
– Affaldssække

Rengøring af lokalerne:

– Tømme opvaskemaskinen
– Tømme skraldespandene i containeren, der står ved indgangspartiet.
– Ordne toiletter og håndvaske
– Stille borde og stole på plads
– Støvsuge
– Vaske gulve
– Tørre bordene af

Du kan downloade en “Brugsanvisning” for Borgerhuset her

Borgerforeningen har papirhåndklæder, opvasketabs, rengøringsmidler og toilet rens.
Henvendelse vedr. borgerforeningens hus sker til Majken (T:29216416) og Bent (T:93837585)/mail: BentAhlgreen@gmail.com.