Priser og lejebetingelser

Priserne for leje af borgerhuset

Lejeperiode Rådighed fra startdato Til Pris
Hverdage
Mandag til torsdag

Fredag kun efter aftale
kl.09 Næste dag kl.08 1000,-

Korttidsleje/dag
Mandag til fredag

♦ Dog ikke fredag

kl.09 til kl.16 kl.17 til kl.24 ♦ 700,-
Weekend
Udlejes kun som hel weekend
Lørdag kl.09 Mandag kl.08 2000,-
Tilkøb Fredag kl.16   500,-
Depositum ved “Ungefester” (fra 20-25 år)     4000,-
Priser er inkl. forbrug (el,vand og varme) Vedr. rengøring – se lejebetingelser    
Priser gældende fra 12.01.2023      

PS. Lokale foreninger kan ved 6-timers dagsarrangementer leje Borgerhuset for kun kr. 350,-. 

Gasgrill : I forbindelse med leje af Borgerhuset indgår også leje vores gasgrill! Du skal dog selv sørge for flaskegassen dertil.

Booking og vilkår for leje af borgerhuset

Booking af Foreningshuset foregår ved gå til Bookingkalenderen og finde en ledig dato (ej fremhævet) deri. Klik på datoen/datoerne – og udfyld de fornødne felter, herunder navn, telefonnummer og mailadresse, og ikke mindst den ønskede lejeperiode med udgangspunkt i ovennævnte prislistes oversigt over lejeperiode – og start- og sluttidspunkt i overensstemmelse med ovennævnte rådighedsperiode!

Bemærk venligst at lejeperioden for en hel dag/aften er fra kl.09 samme dag  til efterfølgende dag kl.08! Og ikke som det fremgår kun til kl.23.59!

Ved leje af Borgerhuset på weekenddage dvs lørdag og søndag skal man booke og betale for begge dage, idet booking af en enkelt dag i weekenden ikke lader sig gøre, – og vil blive afvist! Lejeperioden for en weekend er fra lørdag kl.09 til mandag kl.08. Og ikke som det fremgår kun til søndag kl.23.59! En weekendleje kan udbygges med leje fra fredag kl. 16 mod betaling herfor.

Bemærk venligst, at vi principielt ikke udlejer Borgerhuset til ungdomsfester, men at der i givet fald opkrææves depositum på kr. 4.000,00, og at enhver lejer dokumenterbart skal være over 20 år. 
Borgerhuset udlejes ikke til unge under 20 år.   

Herefter sender vores bookingsystem en mail til Borgerforeningen med kopi til dig, hvoraf fremgår, at vi har reserveret huset til dig i h.t. dine ønsker,

Du vil efterfølgende modtage en mail med bekræftelse på at vi har godkendt din reservation og booket Borgerhuset på din forespørgsel. Eller et eventuelt afslag derpå. 

Senest en uge efter reservationen er bekræftet indbetales lejen + eventuelt depositum.

I meddelelsesfeltet anføres bookingnr./Entrynr. , samt navn og adresse.

Når lejebeløb og eventuelt depositum er indbetalt er huset definitivt reserveret.

– Indbetaling kan ske på een af følgende måder:

Via Netbank: til konto 7422-0000509538
MobilePay: nr 41021 (indtast din adresse i feltet skriv besked)
Kontant: Er desværre ikke en mulighed!

Bemærk venligst:
  1. Afbestilles reservationen en måned før lejedatoen, tilbagebetales lejen + eventuelt depositum. Afbestilles reservationen senere end en måned før lejedatoen, tilbagebetales halvdelen af lejen + eventuelt depositum. 
  2. På dagen for den ønskede lejedato eller eventuelt aftenen før, afhængigt af om huset er udlejet, kan vi udlevere nøglen. Samtidig gennemgåes eventuelt husets faciliteter.
  3. Nøglen afleveres til enten Majken eller Susanne efter lejeperioden. Herefter tilbagebetales eventuelt depositum over netbank til anvist konto, medmindre der er forhold, herunder beskadigelser, misligholdelse, manglende oprydningog rengøring konstateret ved afleveringssyn, som afstedkommer et fradrag deri.
  4. Lejer erklærer sig indforstået med, at det er udlejer, som ensidigt afgør, om oprydningen/slutrengøringen er udført tilfredsstillende. Udlejer meddeler naturligvis omgående lejer såfremt oprydningen/slutrengøringen ikke er udført tilfredsstillende. Hvis ekstra rengøring eller pedelhjælp er påkrævet, fremsendes faktura på kr. 500,- eller modregnes i eventuelt betalt depositum.
  5. Lejer er personligt erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede og inventaret. Dette gælder, uanset om det er en anden person end lejer, der er skadevolder. Lejer er med sin aftaleindgåelse ansvarlig for driften af huset under udlejningen.  Vi foretager ikke optælling af service, hverken ved overleveringen eller afleveringen, men lader det op til den enkelte lejer, at meddele os, hvorvidt der i lejeperioden er ødelagt glas, porcelæn m.m. Hver ødelagt del afregnes overfor Borgerforeningen med kr. 20,- pr. del, som betales via mobilepay, således vi kan indkøbe nye ting af slagsen.

Man skal selv medbringe:

– Håndklæder til supplering af papirhåndklæder
– Viskestykker og klude
– Toiletpapir og køkkenrulle
– Kaffe og te. Der forefindes kaffefiltre.
– Håndsæbe
– Affaldssække

Rengøring af lokalerne:

– Tømme opvaskemaskinen
– Tømme skraldespandene i containeren, der står ved indgangspartiet.
– Ordne toiletter og håndvaske
– Stille borde og stole på plads
– Støvsuge
– Vaske gulve
– Tørre bordene af

Du kan downloade en “Brugsanvisning” for Borgerhuset her

Borgerforeningen har papirhåndklæder, opvaskepulver, rengøringsmidler og toilet rens.
Henvendelse vedr. borgerforeningens hus sker til Majken (T:29216416) og Susanne Lynch Donvild (T:93830952)/mail: slyvildon@gmail.com