Min Købmand i Voerså – Åben Byggeplads

 
OBS! Vi er nødsaget til henvise til at folk respekterer hegnet omkring byggepladsen. Hegnet er opstillet af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå ulykker.
Unødig adgang og evt. ulykker vil skabe forsinkelser i byggeriet.
Butikshuset kan både blive pålagt bødetillæg og byggeriet kan blive standset – vi ønsker ingen af delene!
I stedet vil vi invitere til “Åben byggeplads” en gang om måneden (lørdage), hvor interesserede vil få en rundvisning og kan stille spørgsmål til arbejdet.
Første gang lørdag 29. januar kl. 10:00 til 12:00
Med venlig hilsen
Voerså Butikshus ApS
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Min Købmand i Voerså – Åben Byggeplads

Voerså Byudviklings klublotto – Trækning 1. januar 2022

Hermed vinder nr. pr. 1 Jan. 2022 i Voerså Byudviklings klub lotto.

Rigtig godt nytår til alle vores medlemmer.

Her med vinderne af januar trækningen.

40-65-101-83-128-199-148-170-185

Tak for at I støtter op om Krogrunden.

Venlig hilsen Voerså Byudvikling

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudviklings klublotto – Trækning 1. januar 2022

Nyt fra Kaffeklubben

Kaffeklubben ønsker alle et Godt Nytår 2022 med tak for indsatsen og deltagelsen i det nu forgangne år, som dog ikke bød på alle de arrangementer, som vi gerne ville have afholdt. Årsagen dertil er velkendt.
Og af selvsamme årsag er Kaffeklubbens planlagte arrangementer for 2022 desværre også aflyst indtil videre, men vi håber naturligvis på, at tingenes tilstand ændres, så vi atter kan ses til vores hyggelige sammenkomster.

Med venlig hilsen
Kaffeklubben   

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nyt fra Kaffeklubben

Voerså Byudvikling – “Biksemadslogen”

Etablering af Biksemadslogen i Voerså                                                                                  

Nogle gange eller rettere som oftest kan uformelle sammenkomster afstedkomme flere forandringer end i de, som er formelle.

Voerså Byudvikling etablerer hermed Biksemadslogen, hvis primære formål er at skabe et ping-pong forum, hvor vi uafhængigt af de formelle foreningers virke i byen, måske kan afstedkomme en udvikling af byen, som går på tværs af traditionelle tankegange, dog indtil videre med umiddelbar fokus på krogrunden og de muligheder, som den giver, men så sandelig også med tanke på at give bidrag/skubbe til de øvrige foreninger med en optimistisk og til tider mere skæv og kreativ tilgang til byens ve og vel, qva skøre idéer og andet kreativt input. Alt med henblik på at styrke en fælles fremtoning og fodslaw for byen.

Biksemadslogen er tænkt, som et mødested, hvor idé ballonerne kan svæve frit i luften og enten tages ind eller tages ned. Og i Biksemadslogen skal der være plads til grin og skæve tanker, alt med henblik at skabe energi. En energi som kan/skal/vil påvirke byens puls.  

Biksemadslogen mødes hver anden onsdag i hver anden måned, med start i januar. I 2022 starter vi onsdag den 9. marts. Kl.18. Menuen er altid den samme – heraf navnet. Dagsordenen er også altid den samme:

1. Nye idéer – indtagning eller nedtagning ved simpel flertalsafgørelse. Vi indtager aldrig flere idéer end vi kan magte, hverken enkeltvis eller samlet. 
2. Opfølgning på idéer, som blev taget ind, herunder rapport fra de idemagere, som kom med idéen og som nu er tovholdere.
3. Spisning
4. Eventuel foredragsholder fra andre naboforeninger til inspiration og eftertanke.
5. Eventuelle forslag til nye medlemmer.
6. Diverse input

Biksemadslogen består af maksimalt 20 deltagere m/k. Udvælgelsen af interesserede medlemmer foretages i første omgang af Byudviklingens formand ud fra to benhårde kriterier: Fantasi og virkelyst til at gøre en forskel. Skulle vi ikke nå målet med 20 deltagere er de optagne medlemmer forpligtet til at opsøge medlemsemner, som opfylder ovennævnte kriterier. Disse medlemmer skal godkendes forinden næste fastsatte møde.

Biksemadslogens vedtægter er enkle:

  1. Biksemadslogen i Voerså er sat i verden, som en kreativ tænketank med henblik på at skabe aktiviteter, primært på krogrunden, men også afstedkomme en synergi mellem borgerne og foreningerne i byen, således vi bliver en vigtig og aktiv brik i en større sammenhæng, og dermed hver især yder efter bedste evne med hjælp fra de øvrige medlemmer.
  2. Kontingentet svarer til prisen på bespisningen. Provenuet ved salg af drikkevarer indgår som betaling for leje af Borgerhuset.
  3. Ethvert afbud afstedkommer en bøde på kr. 100, der tilgår Biksemadslogens egen kasse til brug for eventuelle senere udbud af yderligere kulinariske tiltag eller blot som eventuel restbetaling af leje af Borgerhuset i fald provenuet ved salg drikkevarer ikke dækker lejen af Borgerhuset.

Håber du kunne være interesseret i et medlemskab og har mod og lyst på at deltage i et alternativt og sjovt forum ud fra de tanker og præmisser, som beskrevet ovenfor !
Hvis ja, så send en mail til bentahlgreen@gmail.com, og jeg vil snarest vende tilbage til dig.

Med venlig hilsen
Bent Ahlgreen
Formand

Voerså Byudvikling

HVORNÅR HAR MAN KUNNET FREMSTILLE HONNING MED KUN EN BI I KUBEN?
– Citat ukendt      

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudvikling – “Biksemadslogen”

Nyt fra Voerså Byudvikling

Voerså Byudvikling ønsker alle i Voerså By og omegn et Godt Nytår med samtidig tak til de, der i 2021 gav en hjælpende hånd her og der på vores krogrund, som også i 2021 var præget af covid19 effekten, hvorfor aktivitetsniveauet har været begrænset til 3 aktiviteter: Generalforsamling i Voerså Butikshus, Kirsebærdag og Byfest, samt telt op – og telt ned.
Vi har (også) i år arbejdet på at få skitseret et byggeprojekt på krogrunden til afløsning for vores efterhånden “trætte” telt, og vi har i den anledning ansøgt såvel Nordea-fonden som Realdania om et tilskud på kr. 600.000, idet vi har tilpasset ambitionerne for et byggeri til i store træk at være et funktionelt “telt” af træ med et beskedent byggebudget på ca. kr. 1.5 mio.
Fra Nordea-fonden modtog vi den 15. december desværre afslag med følgende ordlyd:
“Jeres projekt modtager afslag på baggrund af en helhedsvurdering, og med følgende
primære begrundelse:
Da foreningens vedtægter ikke opfylder Nordea-fondens krav om almennyttighed.
Vi har desværre ikke mulighed for at begrunde det yderligere.”
Samtidig kunne vi konstatere med slet skjult misundelse, at Thorshøj Gl. Skole havde modtaget kr. 909.997,00 fra selvsamme og siden kr. 275.000 fra LAG Nord fonden til indretning af et – køkken!! Stort tillykke herfra. 
Nuvel! Der er ikke andet at gøre end, at vi nu må have en lille – almennyttig – ændring i vedtægterne, så vi er klædt på til at skrive nye ansøgninger, og så håbe, at vi i løbet af “Købmandsåret 2022” kan få held med også at få bygget på krogrunden, eller i det mindste bevare håbet på 16. år, at det lige netop er i 2022 vi har heldet med os!

Med ønsket om et særdeles Godt Nytår!
Voerså Byudvikling

“Tænd hellere et lys, end at klage over mørket! – kinesisk ordsprog
     
        

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nyt fra Voerså Byudvikling

Voerså Museum har fået en bemærkelsesværdig gave

Det er ikke hver dag, at effekter fra den daværende Voerså Kro vender tilbage til byen, men ikke desto mindre har Voerså Museum med tidligere formand for Voerså Byudvikling Gynther Mølgaard som “mellemmand” fået overleveret en lampet i form af en stødtand, som har hængt på Voerså Kro, da denne i sin tid blev drevet af den navnkundige kaptajn Gunner Hjort.
Historien om elefantstødtanden har afdøde redaktør/ildsjæl på Voerså Bladet, Ditlev Emil Pedersen skrevet så fint om i en artikel i selvsamme blad under overskriften Kaptajn Hjort og tyskerne. Du kan læse artiklen her Voersaa Museum.
Kort fortalt har arvingerne efter tidligere borgmester i hedengangne Sæby Kommune, Aage Neergaard’s søn Poul Myhrmann Neergaard  – Birthe Neergaard Andersen og Mogens Neergaard- overgivet stødtanden til museets ejendom – og som en herligt minde til alle i byen om en tid, som var. Og tak for det.
Stødtanden var oprindeligt tiltænkt igen, at skulle besmykke en ny bygning på krogrunden, men så vidt er vi endnu ikke kommet med en sådan, og den vil nok realistisk set være i mere trygge omgivelser på Voerså Museum.

 

   

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Museum har fået en bemærkelsesværdig gave

Kajakklubben – KajakLuciasejlads! Og det er på mandag!

 

Hej alle.
Mandag den 13 december kl 19 er der Luciaoptog på åen.🛶
Voerså Kajakklub pynter deres kajakker med alverdens lys, og har i dagens anledning smurt deres stemmebånd, så der kommer den klareste Lucia klang under turen.😉
Vi håber derfor på mange kvindelige deltagere.😂
Vi starter ude ved Jollehavnen kl 19 og roer op til det store sving, hvor vi vender og roer tilbage til Kajakklubben.
Ved Kajakklubben sælges gløgg, æbleskiver og saft fra kl 19 😋
Alle er velkommen og vi håber på et stort fremmøde til denne årlige tradition.😊
Med venlig Hilsen
Bestyrelsen
Voersaa Kajakklub

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kajakklubben – KajakLuciasejlads! Og det er på mandag!

Kaffeklubben – Julefrokost den 3. december 2021 – Er desværre aflyst

Vi havde glædet os, men føler os nødsaget til at aflyse grundet corona-situationen.
Vi sigter efter i stedet at arrangere en forårsfest eller sommerfest i stedet.
I ønskes alle en God Jul og et Godt Nytår.
Med venlig hilsen 
Kaffeklubben

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kaffeklubben – Julefrokost den 3. december 2021 – Er desværre aflyst

Kaffeklubbens Julefrokost den 3. december er aflyst

Vi havde glædet os, men føler os nødsaget til at aflyse grundet corona-situationen.
Vi sigter efter i stedet at arrangere en forårsfest eller sommerfest i stedet.
I ønskes alle en God Jul og et Godt Nytår.

Med venlig hilsen 
Kaffeklubben

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kaffeklubbens Julefrokost den 3. december er aflyst

Knud Søhane spejderne – Fakkeloptog – Tirsdag den 30. november

Støt Knud Søhane spejderne  – fakkeloptog og juleafslutning
Tirsdag d. 30 november mødes vi ved spejderhuset kl. 17.00 og går med fakler igennem byen.
 Alle er velkommen!!
(Alt foregår ude – ift. Corona)
Efterfølgende er der æbleskiver, kaffe eller saft tilbage på spejdergrunden.
En fakkel koster 50 kr. med dertilhørende æbleskiver m.m.
Man kan også støtte vores lokale spejderforening ved, at betale 20 kr. for en fakkel – også selv om man ikke deltager i gåturen og arrangementet.
Så vil dine bedsteforældre, nabo, veninde, onkel eller andre støtte gruppen så kan man købe en fakkel ved, at sende penge på Mobilepay til de gæve spejder:
85130 (tekst: fakkel)
Hvad bruger vi pengene på efterfølgende? Vi vil i foreningen bruge de støttemidler vi får på, at give børnene flere spejderoplevelser. Det kan være en lejr/oplevelses tur, fælles spisning med mad over bål eller andre spejderrelateret tiltag, hvor vi har fokus på børnene ift. sociale samspil, inklusion, ansvarlighed, omsorg, respekt m.m.
Vi glæder os til vores hyggelige fakkeloptog og juleafslutning – tag godt imod os når vi kommer igennem Byen
For spejderbørnene koster en fakkel med tilbehør 20kr.
Man skal have en voksen med for, at gå med en fakkel. Alle bør tænke over deres påklædning ift. at vi går med fakler.
Medbring gerne en nissehue!
Der er en forventning om, at folk har et Coronapas eller er testet inden de deltager. Man bør tilmelde sig i dette opslag så vi får et overblik over antal af fremmøde ift. planlægningen
På forhånd tak
Hilsen De frivillige spejderleder og bestyrelsen
Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Knud Søhane spejderne – Fakkeloptog – Tirsdag den 30. november