Voer Å stenen

Hvis man går en tur langs stien ud mod Ny havn kan man midtvejs dreje til venstre og ad en sti komme ned til Åstenen.

Dette er en stor sten som er blevet efterladt er efter den sidste istid.

Det er muligt at komme helt ud og stå oppe på Åstenen idag, men for år tilbage var Voer Å en hel del bredere end den er idag.

De ældre af byens indbyggere kan fortælle historier om da de var børn og man kunne sejle ind omkring stenen.