Rugtved

Rugtveds historie kan spores tilbage til begyndelsen af 1300-tallet, hvor gården var krongods.

Margrethe I (1353-1412) skænkede i 1393 gården til Børglum bispestol.

Rugtveds hovedbygninger var, inden de blev revet ned i 1393, placeret på et voldsted øst for den nuværende hovedbygning.

Den hovedbygning, der står i 2013, blev opført i 1855 af daværende ejer Johan Heinrich Ahnfeldt.

ADRESSE:
Rugtved , Kringelhedevej 45, 9300 Sæby

Læs mere her