Voersaa Byudvikling – Generalforsamling 2021

Hermed såvel indkaldelse til generalforsamlingen som modtagne forslag:

Indkaldelse:

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Voersaa Byudviklings regnskab 2020:

Byudviklingen 2020 Regnskab Revideret

Modtagne forslag til behandling under dagsordenens Pkt.5 Forslag:

Vedtægter Byudviklingen 2021 – originalversion redigeret med ændringer 20072020 og vedtaget 24062021