Kaffeklubben d 4/3

Der et møde i kaffeklubben mandag den 4. marts kl. 14-16.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kaffeklubben d 4/3

FÆLLESMØDE FOR FORENINGER

FÆLLESMØDE FOR FORENINGER og klubber torsdag d. 29. februar kl. 19 i Voerså Borgerhus.

Dagsorden:

-bordet rundt – KORT orientering

-Aktiviteter for 2024

-forslag/ideer til drøftelse

-eventuelt

-næste møde

1-2 repræsentanter fra hver.

Andre med særlig interesse for samarbejder i by og omegn er også velkomne.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til FÆLLESMØDE FOR FORENINGER

Høringsforslag vedr. buskørsel

Oplægget til de nye køreplaner pr. 11. august 2024, foreslår den sidste afgang med rute 275 fra Sæby kl 18.07 nedlagt, således, at sidste udkald for at komme hjem til Voerså med bus i hverdagene er kl 17.07.

I weekenden kører rute 275 slet ikke. Derudover foreslås det, at rute 74 fra Asaa til Aalborg helt nedlægges. Dvs, at hvis man skal med offentlig transport til/fra Aalborg i weekenderne, skal man først selv transportere sig til/fra Sæby. 

Høringsfrist senest 11. marts: https://www.frederikshavn.dk/politik/horinger-og-afgorelser/aktuelle-horinger-og-afgorelser/aktuelle-horinger-og-afgorelse/horing-af-forslag-til-nts-koreplaner-for-2024-25/

Oplægget til køreplanen kan ses her: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/media/bus_togtrafik/o_274_275_k24.pdf

og det samlede oplæg her: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/bus-togtrafik/oplaeg/nord-k24

Har du kommentarer eller ønsker, kan du frem til høringsfristen indsende dit høringssvar til Frederikshavn Kommunes Kørselskontor på kk@frederikshavn.dk. 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Høringsforslag vedr. buskørsel

Voerså Borgerforening – Generalforsamling

Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Voerså Borgerforening. Det afholdes ved Ny Skovgårdsvej 5 (Foreningshuset).

Ordinær generalforsamling indkaldes hermed med 14 dages varsel.
Samtidigt indkaldes forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen.
Forslagene skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før
generalforsamlingen . Gerne via mail til bjarke.laubek@hotmail.com.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:
a. Valg af dirigent
b. Valg af referent
c. Bestyrelsens beretning
d. Udvalgenes beretning
e. Fremlæggelse af revideret regnskab
f. Fastsættelse af kontingent
g. Indkomne forslag
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter . Valget foregår skriftligt
efter forudgående forslag. De på valg værende bestyrelsesmedlemmer
skal optages på dagsordenen. Står stemmerne Iige mellem to eller flere
kandidater, skal omvalg finde sted.


Følgende er på valg:
Karsten – genopstiller ikke, men fortsætter som kasserer.
Mogens – genopstiller
Jørgen – genopstiller (hvis andre ikke ønsker pladsen)
Annette – genopstiller.


Herudover vælges suppleanter

i. Valg af revisor
j. Eventuelt

Hvis du har lyst til at være en del af bestyrelsen i Voerså Borgerforeningen, er du meget velkommen til at stille op. Kontakt gerne Bjarke Laubek 27 87 58 88

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Borgerforening – Generalforsamling

I nedenstående anledning bydes på gratis kage og drikke – fredag den 9. februar kl. 14-17 – hos Min Købmand

Voerså Butikshus vinder Iværksætterprisen

1. februar 2024 – kl. 11:09 – af Henrik Christensen (web-redaktør)

Et stort fællesskabsprojekt og lokal opbakning har skabt 26 nye arbejdspladser og et nyt samlingspunkt i Voerså.

250 erhvervsfolk sad her til morgen på tilskuerrækkerne til årets Vækst og Vilje-arrangement i Det Musiske Hus, da vinderen Iværksætterprisen blev fundet.

– Det er inspirerende at se, hvordan iværksættere forfølger deres drømme, og omsætter dem til virkelighed. År efter år ser vi et imponerede felt af virksomheder, og i år har vi fundet vinderen blandt seks stærke kandidater. Fælles for de nominerede virksomheder er, at de med deres initiativ og drive har skabt noget særligt. De er ikke kun formidlere af forandring – de er bærere af håb og innovation, der styrker vores fælles erhvervsmæssige landskab, sagde Karl Erik Slynge, formand for Frederikshavn Erhvervsråd fra talerstolen, inden han udråbte vinderen.

Og vinderen er Voerså Butikshus, som siden starten i 2022 – midt i coronakrisen – har skabt ikke mindre end 26 nye arbejdspladser og er blevet til et lokalt samlingspunkt i landsbyen.

– Voerså Butikshus skal hædres for at gøre en forskel for lokalsamfundet i Voerså, hvor der er blevet skabt mange nye jobs og er blevet en vigtig enhed for at skabe vækst. Voerså Butikshus betydning for lokalsamfundet blev tydeliggjort, da butikken lige efter åbningen blev ramt af de høje energipriser, og borgerne samlede ind til et nyt solcelleanlæg. Voerså Butikshus er med til at gøre området attraktivt for tilflyttere, erhvervsliv, skole og foreningsliv, lyder det i begrundelsen fra Frederikshavn Erhvervsråd.

Prisen blev overrakt til drivkraften og bestyrelsesformand for Voerså Butikshus, Jørgen Engbjerg, og daglig leder Kasper Pedersen.

– Det er meget overvældende at få prisen, for vi har været oppe mod nogle meget skarpe kandidater. Vi er vildt stolte over vinde, men principielt mener jeg, at alle iværksættere, der er med til at skabe vækst og erhvervsudvikling i kommunen, fortjener en pris, lyder det fra vinderen Jørgen Engbjerg, der er drivkraften bag og bestyrelsesformand for Voerså Butikshus.

Vækst og Vilje-prisen tildeles en virksomhed, virksomhedsleder, forretning, forretningsdrivende, organisation eller enkeltperson, som har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med erhvervsudvikling her i Frederikshavn Kommune.

Den prisvindende virksomhed eller leder har med gode lederegenskaber, initiativ og faglig dygtighed har skabt økonomisk vækst, vækst i kompetenceniveauet og/eller vækst i beskæftigelsen og har derigennem bidraget til en erhvervsøkonomisk drivkraft i Frederikshavn Kommune.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til I nedenstående anledning bydes på gratis kage og drikke – fredag den 9. februar kl. 14-17 – hos Min Købmand
Udgivet den af Voersaa Borgerforening | Kommentarer lukket til Hyggeeftermiddag i kaffeklubben

Hyggeklub

Hyggeklubben begynder på mandag den 15. 1. kl. 19.00

Venlig hilsen

Kaffeklubben

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Hyggeklub

Voerså Halfest – 2. marts 2024

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Halfest – 2. marts 2024

Voerså Byudviklings Klublotto . Godt Nytår.

Hermed vinderne af januar måneds lodtrækning.
61-91-24-1-105-123-184-165-142
Stort tillykke til jer alle og tak for at I støtter op om Krogrunden.
Venlig hilsen Voerså Byudvikling.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudviklings Klublotto . Godt Nytår.

Kaffeklubben 2024

Kaffeklubben begynder igen mandag den 8.1 kl. 14.

Vel mødt!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kaffeklubben 2024