Ja til at etablere to søer mellem Voersaa og Asaa

23. oktober 2019 – kl.8:19 – af: Henrik Christensen

SA PICT0008_600x400

Frederikshavn Kommune modtog i marts i år en ansøgning om en række af naturforbedrende tiltag i forbindelse med et naturpleje- og genopretningsprojekt ved Østkystvejen 416 midt mellem Voersaa og Asaa.

Projektet er et samarbejde mellem Voersaa Borgerforening, Voersaa Fiskerleje og en række lodsejere. Projektet har til formål at retablere og pleje en række områder med kystnatur omkring Voer Ås udløb og strandengene syd herfor. Ejer ønsker at anlægge to søer af 150-400 m2.

Arealet ligger i Natura 2000-område. Projektet vurderes ikke at være til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for området. Frederikshavn Kommune vurderer, at projektet vil have en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivet. Dette tilskrives, at projektet vurderes ikke at medføre nogen ændring i naturtilstanden af nærliggende naturarealer.

Tilladelsen til anlæg af søen gives på nedenstående vilkår. Det betyder bl.a., at søerne anlægges i fastlagte områder. Søerne må ikke etableres ved brug af membran, og der må ikke skabes direkte forbindelse til vandløb eller dræn, og der skal holdes en afstand på mindst 10 m. Der må ikke køres i beskyttet natur under arbejdet, og der må ikke udplantes vand- eller sumpplanter. Der skal endvidere holdes en afstand på mindst 10 m til skel.

Link til kommunens tilladelse:
https://frederikshavn.dk/media/11799/191019-lzt_oestkystvejen-416_9340-asaa.pdf

Tekst: Per Rye – Sæby Avis

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret, Infoskærm. Bogmærk permalinket.