Generalforsamling i Voersaa Byudvikling – 30. august 2020

Som bekendt blev der temmelig forsinket og under behørigt hensyn til Covid19 – restriktioner afholdt generalforsamling i Voersaa Byudvikling den 30. august i Stensnæsskolens Gymnastiksal. For de som ikke deltog, og naturligvis også for de som deltog, finder du som tidligere lovet referatet deraf på Voersaa By’s hjemmeside her:

Efterfølgende har Voersaa Byudvikling’s bestyrelse konstitueret sig således:

Formand: Bent Ahlgreen – Mobil 93837585 – Mail: bentahlgreen@gmail.com

Næstformand: Jørgen Engbjerg – Mobil 40794079 – Mail: jorgenengbjerg@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer: Jarl Rygaard – Mobil 61774687 – Mail: jarlrygaard@hotmail.com

og Aksel Thomsen – Mobil 21665861 – Mail: atv50@live.dk.

Borgerforeningens repræsentant i bestyrelsen: Bjarke Laubek – Mobil 27875888 – Mail: bjarkelaubek@hotmail.com

Kasserer: Bent Ahlgreen – (kontaktinformation – se ovenfor)

Suppleanter: Poul Erik Jensen og Jan Stahlbaum

Det skal i den forbindelse tilføjes, at konstitueringen skete med tanke på en rimelig og praktisk fordeling af arbejdsopgaverne i Voersaa, hvor Jørgen Engbjerg p.t. har rigeligt at se til i fbm købmandsprojektet og nu også Borgerforeningen, ligesom Bjarke er dybt involveret i  selvsamme opgaver og andre projekter.
Jeg har stor respekt for alle tidligere bestyrelsesmedlemmers indsats i Voersaa Byudvikling – og deres arbejde for en realisering af et krogrundsprojekt, og jeg har efterfølgende fået overleveret en masse historisk materiale fra Lone Pilgaard, hvilket har givet mig yderligere indsigt i det historiske forløb med hensyn til krogrunden, og som sagt stor respekt for det arbejde, som har været lagt deri gennem årene.
Så jeg går til opgaven med “ydmyghed”, –  i erkendelse af og med samtykke til, at købmandsprojektet p.t. er absolut nr. 1 i relation til byens udvikling; men jeg har dog fortsat og uagtet, at de likvide midler i Byudviklingen reduceres på kort sigt, en forventning om, at vi i bestyrelsen på trods af dette, fremadrettet  med tålmodighed og langsomme men kreative tiltag opnå, at der – når tiden er moden – kan realiseres et fornuftigt projekt på krogrunden, som bliver til gavn og glæde for byen.
Det fortjener de hidtil involverede og engagerede – det fortjener Voersaa ikke mindst.

Med venlig hilsen
Bent Ahlgreen     

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.