Voersaa Museum har fået et tilskud fra VELUX fonden!!

Voersaa Museum – Byens gamle skole – har på foranledning af Doris Nielsen’s og Peter Laubek’s nedenstående ansøgning modtaget følgende gode nyhed:

Med henvisning til ansøgning modtaget af  VELUX FONDEN, den 6. december 2020 om støtte til “Renovering af Voersaa Museum har vi herved den glæde at meddele at fonden har bevilget maks. kr. 70.000.00 kroner i støtte til ovennævnte.
Bevillingen et givet i anerkendelse af aktive ældres frivillige indsats i en moden
alder.
Bevillingen et maksimalt gældende i 1 år fra d.d. 

Baggrundelse for ansøgningen (Uddrag):

Museumsbygningen, er fra 1906, beliggende på Havnevei 1, Voersaa, 9300 Sæby, og
bevaringsværdig i kraft af arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssig udførelse.
Voersaa blev i regionalplan 2005 udpeget som værdifuldt kulturmiliø.

Fiskerlejet Voersaa er et af de ældste bysamfund i den tidligere sæby Kommune og kendes tilbage til 1300 tallet.
Bysamfundet er opstået omkring Voer å’s udløb i Kattegat. Omkring den gamle å – havn er
mange af de gamle fiskerhuse bevaret. Små kalkede huse med udhuse.
Baggrunden for ansøgningen er, at Den Lokalhistoriske Forening for Voersaa og omegn
forventes at overtage Voersaa Museum for 1 krone efter nytår 2021 efter aftale med
Nordjyllands Kystmuseum, der er en sammenslutning af Skagen Museum, Bangsbo Museum og Sæby Museum.
Museet, har hidtil været en underafdeling af Sæby Museum og drevet af
frivillige kræfter og således forventes det også fremover. Overtagelsen er dog betinget af, at der kan skaffes midler en gennemgribende restaurering af den bevaringsværdige ” Røde skole “, hvor Voersaa Museum har til huse. Museet rummer en rigdom af lokalhistoriske skrifter, billeder, fotografier af genstande, som dokumenterer det gamle fiskersamfund.
Af foreningens ca.80 medlemmer er der en bred kreds af ældre beskæftiget med slægts- og lokalhistorie, indsamling, arkivering og udstillingsvirksomhed.
Rigtig mange lokale og fraflyttede har daglig glæde af se billeder og læse beretninger om gamle dage på museets facebookgruppe. Alt sammen hentet fra museets foto – og erindringssamling.

Stort TILLYKKE herfra!

PS: Er du nysgerrig på at vide mere om Museet, så får vi snarest opdateret med flere informationer på vores hjemmeside!

Røde Skole fylder 100 år | Nordjyske.dk   

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.