Voersaa Byudvikling – Generalforsamling

Kære medlemmer af Voerså Byudvikling.

Så er vi ved at være på den anden side af Covid-19, og regeringen har åbnet op for muligheden for at mødes i større samlinger.

I den forbindelse indkaldes til den udsatte generalforsamling i Voerså Byudvikling. 

Som de fleste allerede er bekendt med, blev er der i december 2019 – igangsat en indsamling i Voerså og omegn, (som nu har rundet 2.2 millioner), for at bygge en ny indkøbsmulighed i Voerså, som står klar til åbning i 2021. Yderligere information om projektet findes på hjemmesiden: www.butikshus.dk 

I den forbindelse har nogle medlemmer af Voerså Byudvikling, som ekstraordinært har doneret midler til Voerså Byudvikling – (udover medlemsgebyret på de kr. 1.000,-) forespurgt på om det var muligt at investere deres donerede beløb i Købmandsprojektet frem for krogrunden, (bl.a. et ønske om at investere kr. 300.000) – eller forespurgt på muligheden for at få refunderet deres donation fra Voerså Byudvikling, hvilket bestyrelsen har taget til eftertragtning.

En sådan beslutning bør efter bestyrelsens debatteres på en generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, ligesom formålet med Voersaa Byudvikling trænger til en fornyet debat, hvilket også afspejler sig i forslag til ændringer i vedtægterne, herunder specifikt i formålsparagraffen. 

Som medlemer af foreningen indkaldes I hermed til Generalforsamling i Voerså Byudvikling onsdag d. 19. August kl. 19.00 i Gymnastiksalen på Stensnæsskolen. 

Generalforsamlingen omhandler punkterne: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Beslutning om bestyrelsens dispositionsret over donationer til krogrundsprojektet (tilbagebetaling/investering af donationer i købmandsprojektet)

  Forslag til Vedtægtsændringer, idet primært fokuseres på ændringer i vedtægternes  § 2. Formål, som oprindeligt og indledningsvis matchede foreningens navn, men endte op med en specifikt formål, nemlig opførelse af et multi-/kulturhus til gavn for Voerså By og Omegn.
   
 6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer er på valg)
 8.  Valg af suppleanter (2 nye suppleanter)
 9.  Valg af revisor
 10.  Eventuelt 

I bedes derfor møde op, såfremt at I ønsker medindflydelse på hvorledes Voerså Byudvikling fremadrettet skal agere bedst muligt og til mest gavn for Voerså By og Omegn.

Vi ser frem til at mødes med jer.

På vegne af bestyrelsen for Voerså Byudvikling, Jørgen Engbjerg –jorgenengbjerg@gmail.com

NB. Til orientering er der flere forslag på vej, og vi vil snarest samle disse og informere herom dels via mail, dels på Borgerforeningens hjemmeside, hvor også forslag til vedtægtsændringer vil være tilgængelige.   

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.