Huslejetilskud til vores købmand

HUSLEJETILSKUD TIL KØBMANDEN – EN HEL KONKRET STØTTE

Voerså Byudvikling var initiativtager til købmandsprojektet og byen/omegnen og de lokale entreprenører etc.etc. – ingen nævnt ingen glemt fulgte op derpå, så vi lykkedes med at få etableret en fin og flot lokal købmandsbutik, som vi alle er stolte af, og som rent faktisk omsætter mere end umiddelbart forventet.
I Kaspers/Dagrofas budget indgik en årlig eludgift på kr. 115.000!!! (Temmeligt underbudgetteret) Det er hvad han bruger på en måned p.t.!!
Vi dvs Borgerforeningen, Butikshuset ApS og Byudviklingen har derfor fundet det bydende nødvendigt hurtigst muligt at få etableret et solcelleanlæg på købmandshuset tag, hvorfor vi har etableret Voerså Solcelleanlæg ApS, hvor de tre parter hver især indskyder kr. 40.000,- og med diverse tilskud fra bl.a LAG, og finansiering via Nordjyske har vi sat dette projekt i gang med henblik på at kunne forsyne købmanden med billigere strøm. Vi håber, at det i bedste fald kan ske her i efteråret 2022.
Indtil da og med mediernes og bl.a. Dagrofa’s udmelding om lukning af butikker i de små samfund, alt modsat alle ønsker og intentioner, så kan vi jo ikke lade vores nye købmand sejle sin egen sø, og i Voerså’s tilfælde med en nyetableret een af slagsen – slet ikke.
Voerså Byudvikling har derfor i tankerne, at vi qva byens borgere, heraf mange anpartshaverne laver en løbende indsamling, som dedikeres Voerså Byudvikling via MobilePay.
Voerså Byudvikling overfører herefter det indkomne beløb som gave til Voerså Butikshus ApS til hjælp til købmandens husleje, som p.t. er kr. 26.666,66 pr. md. plus moms, således at vi i Butikshuset ApS fratrækker dette gavebeløb i købmandens husleje.
Der er ca. 300 anpartshavere plus alle vi andre og med et beløb på kr. 100,- (eller efter bedste økonomiske evne) pr husstand/anpartshaver, kan vi i det mindste hjælpe med noget helt konkret og direkte målbart. I fald der tilgår mere i en måned end huslejen udgør netto overfører vi det overskydende til næste måned.
Alle indbetalinger foregår til Byudviklingen via MobilePay, og Byudviklingen oplyser naturligvis, hvorledes indsamlingen er forløbet een gang om måneden (omkring den 25.), og forinden Voerså Butikshus ApS (undertegnede) fremsender huslejeopkrævningen for den kommende måned til købmanden, hvori så er fratrukket alle modtagne bidrag.
Ved den metode er bidragene dedikeret og godtgøres købmanden via Voerså Butikshus ApS uden at købmanden beskattes deraf, idet han ”blot” får en huslejereduktion, og dermed har likviditet til rådighed til dækning af andre udgifter, herunder specielt sin elregning.
Ved et opslag på Facebook i går har kommentarerne dertil været så positive, at vores indsamling nu officielt er gået i gang, og der kan indbetales på MobilePay 721022 med bemærkningen: ”Huslejetilskud Købmand” eller blot ”HK”.
PS Allerede i forbindelse med vores første opslag blev der samme dag bidraget med kr. 700,-, og vi har i skrivende stund passeret kr. 6.150,-. Og tusinde tak for det.
PS2 Som det fremgår af billedet har købmanden gjort tiltag med henblik på at reducere strømforbruget, og så hjælper vi ham på anden vis med det vi formår, indtil solcellerne er monteret eller elprisen falder drastisk.

Med venlig hilsen
for Voerså Byudvikling
Bent Ahlgreen (og bogholder Voerså Butikshus ApS)
Tlf. 93837585 eller mail: bentahlgreen@gmail.com
Ring eller skriv gerne, hvis du har spørgsmål.
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.