Aktivitetskalender Voersaa

Alle arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa og omegn

Begivenheder denne måned

 • 7. marts 2023 - Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Det er bare en virus


  7. marts 2023

  Det er bare en virus

  Ved overlæge Anders Fomsgaard

  Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Hør om de vigtigste kendetegn for virus, og hør om hvordan virusforskerne må tænke for at bekæmpe dem.

  Virus er det mindste smitstof. Udenfor vores celler er det blot en livløs partikel uden eget stofskifte og evne til at formere sig alene. Det er blot en mikroskopisk ”pose” af protein indeholdende lidt genmateriale. Men så snart denne “pose” penetrerer vores celler sker der noget. Indeni i en celle kan virus nemlig overtage kontrollen og tvinge cellens maskineri til at lave tusinder af nye viruskopier.

  På denne måde påvirker virus hele klodens økosystem: de inficerer alt – både mennesker, dyr, planter, svampe og bakterier. Virus er overalt. Men hvad er de for nogle, disse virus? Dem der rammer os mennesker, dem bør vi kende.

  Coronaepidemien gjorde os særligt opmærksomme på én virus, men vi bliver alle udsat for en palette af dem igennem livet. Nogle virus er relativt fredelige, andre kan give alvorlige sygdomme – fra en almindelig forkølelse eller herpes til influenza, COVID-19, ebola, aids, abekopper og mange andre. Nogle virus nedkæmpes af vores immunsystem, andre bliver kroniske og kan forårsage mangeartede problemer. Der findes også virus vi kan blive vaccineret mod eller behandlet for, mens der er andre som vi efter bedste evne bør prøve at undgå.

  Hør om de vigtigste kendetegn for virus, hvordan de opfører sig, hvordan klimaforandringer, migration og globalisering fører til udbrud og hvordan virusforskerne er nødt til at tænke og arbejde kreativt i kampen mod dem.

  Anders Fomsgaard
  overlæge og leder af virusforskning og -udvikling, Statens Serum Institut og adjungeret professor i infektionsmedicin, Syddansk Universitet
  Læs mere om forelæseren
  1/2
  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
 • 8. marts 2023 - Fælles Foreningsmøde


  8. marts 2023

  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
 • 16. marts 2023 - Borgerforeningen - Generalforsamling


  16. marts 2023

  Mere info følger.

  Med venlig hilsen
  Voerså Borgerforening 

  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
 • 21. marts 2023 - Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Kaffe


  21. marts 2023

  Kaffe

  Ved Aske Bosselmann, Anders Barfod og Kjeld Hermansen

  Hør tre forskere fortælle om kaffe – om kaffeplantens biologi, dens dyrkning og bearbejdning til den kaffe vi drikker, om bæredygtig kaffe, om den betydning klimaændringerne vil få for fremtidens kaffe og om sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe.

  Kaffeplanten er en flerårig afgrøde med en enorm betydning globalt – både økonomisk og kulturelt. Det er kun nogle få arter af planten inden for slægten Coffea som dyrkes på tværs af troperne, men hvor kommer planterne oprindeligt fra, og under hvilke klimatiske betingelser trives de bedst? Botaniker Anders Barfod, som i mere end tre årtier har forsket i tropiske planteressourcer, vil give en bred indføring i kaffeplantens botanik – herunder de seneste årtiers udforskning af dens vilde slægtninge. Coffea-slægten illustrerer glimrende den store betydning af agrobiodiversitet for landbrugsproduktionen i en verden i stadig forandring. Du vil også høre om hvad kaffebønnen mere præcist udgør i frugten, og få en opskrift på hvordan man kommer fra den høstklare frugt på kaffebusken til den dampende kop kaffe som mange af os nyder hver dag.

  Millioner af farmere i det såkaldte ’kaffebælte’ omkring Ækvator producerer nok kaffe til at vi, verden over, kan nyde over 31.000 kopper i sekundet. Det kræver et stort areal, og historisk set har kaffedyrkning ført til afskovning og tab af biodiversitet, men under visse forhold har kaffedyrkning i dag en helt anden rolle. Naturressourceøkonom Aske Skovmand Bosselmann vil fortælle om kaffens dyrkning og hvordan farmere verden over ikke bare producerer kaffebønner, men også økosystemtjenester som vi alle kan drage fordele af – bl.a. i forhold til klimaforandringer som i dag er et centralt emne inden for bæredygtig kaffe. Du får også et indblik i den nyeste forskning der skal sørge for at vi fortsat kan drikke kaffe i et forandret klima.

  I foredraget sættes vores brug af kaffe også i et historisk perspektiv. Selve udviklingen i danskernes forbrugsmønster af kaffe, fra den blev introduceret i Danmark i 1665 til nu, har nemlig været meget bemærkelsesværdig. Og diabetes- og ernæringsforsker Kjeld Hermansen vil udfordre de mange påstande om hvordan kaffe påvirker kroppen. Man hører fx ofte udsagn som: ”Man skal passe på med ikke at drikke for meget kaffe”, ”Kaffe er usundt og kan fremkalde kræft og hjertekarsygdomme” og ”Kaffe kan afkorte livet”. Spørgsmålet er om dette er myter eller fakta? Kjeld Hermansen vil gennemgå hvordan kaffe påvirker dødeligheden samt de store folkesygdomme kræft, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Og du vil få et indblik i hans forskningsgruppes arbejde med at belyse virkningsmekanismerne for kaffe på risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

  Aske Skovmand Bosselmann
  lektor i naturressourceøkonomi, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
  Læs mere om forelæseren

  Anders Sanchez Barfod
  lektor i botanik Anders Sanchez Barfod, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
  Læs mere om forelæseren

  Kjeld Hermansen
  læge og lektor i diabetes og ernæring, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
  Læs mere om forelæseren
  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
 • 24. marts 2023 - TEST AF KALENDERNYT


  24. marts 2023

  Denne begivenhed kun oprettet med henblik på en test!

  Krogrunden
  Østkystvejen
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
  93837585
 • 28. marts 2023 - Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Stjernernes vilde liv


  28. marts 2023

  Stjernernes vilde liv

  Ved astrofysikerne Mia Sloth Lundkvist og Hans Kjeldsen

  Efter at stjerner fødes i interstellare gasskyer og begynder at lyse, gennemgår de forskellige udviklingsstadier før de ender deres dage kaotisk som ustabile stjerner eller som supernovaer der udslynger støv og gas og giver liv til nye stjerner.

  Når vi ser op på stjernehimlen, ser vi stjerner i alle livsstadier, fra nye stjerner der lige er blevet dannet i interstellare gasskyer til rester efter stjerner hvis liv er endt i en voldsom eksplosion. Fra fødsel til død gennemgår stjernerne forskellige udviklingsstadier – alt efter deres masse og deres ydre og indre forhold. Men fælles for alle stjerners livscyklus, er at de dannes af støv og gas der trækker sig sammen og udsender lys i millioner eller milliarder af år, for så at ende deres liv kaotisk som ustabile stjerner eller ultimativt som supernovaer der udslynger støv og gas og giver liv til nye stjerner.

  I løbet af foredraget vil du høre om stjernernes vilde liv og om nogle af de mere eksotiske typer af stjerner som findes ude i Universet. Du vil også høre om hvordan vi kan "kigge ind" i stjernerne ved at studere de lydbølger som de udsender – det som kaldes asteroseismologi. Hør også om hvad stjernernes "musik" fortæller os om deres indre.

  Du vil få at se hvordan forskerne ”bygger" stjerner i en computer og hvordan man kan sammenligne dem med stjernerne i Universet og dermed blive klogere på hvordan de vil udvikle sig. Hør tilmed om nogle af de målinger og resultater forskerne har fået fra NASA’s rumteleskoper Kepler og TESS, ESO’s teleskoper i Chile og teleskoperne i SONG-netværket.

  Til slut vil du komme med en tur rundt på stjernehimlen og se og høre om en række udvalgte stjerner i forskellige stadier af deres vilde og fascinerende liv.

  Mia Sloth Lundkvist
  adjunkt i astrofysik, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
  Læs mere om forelæseren

  Hans Kjeldsen
  professor i astrofysik, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
  Læs mere om forelæseren
  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
 • 5. april 2023 - Påskemiddag i Borgerhuset


  5. april 2023

  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
 • 18. april 2023 - Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Fremtidens RNA-medicin


  18. april 2023

  Fremtidens RNA-medicin

  Ved RNA-forskerne Mette Malle og Jørgen Kjems

  De fleste af os har fået RNA-medicin i form af mRNA-vaccine mod covid-19, men RNA kan bruges medicinsk til meget mere end vacciner. Hør om den RNA-forskning der lige nu foregår som i fremtiden vil kunne lede til bedre behandling af en lang række sygdomme.

  De fleste af os har fået RNA-medicin i form af en coronavaccine indeholdende mRNA, og effekten har langt henad vejen været meget tilfredsstillende. Med dette vellykkede startskud har RNA-forskere øjnet muligheden for at udbrede medicin baseret på RNA til mange andre sygdomme, og udviklingen af nye typer RNA-medicin er inden for de sidste par år eksploderet. RNA kan nemlig bruges til meget mere end at vaccinere mennesker.

  Kemisk set er RNA meget lig DNA, som er den primære bestanddel i vores arvemasse, men RNA opfører sig anderledes og opfylder en helt anden rolle i vores celler. Dette gør at RNA i medicinsk øjemed har helt andre anvendelsesmuligheder.

  RNA kan for eksempel hjælpe kroppen med at programmere sine immunceller til specifikt at angribe kræftceller. Det kan også kode for livsvigtige proteiner, som er beskadigede i forbindelse med genetiske sygdomme såsom cystisk fibrose og muskelsvind. RNA kan endvidere designes til at angribe og fjerne inflammatoriske stoffer i forbindelse med autoimmune sygdomme som diabetes og gigt.

  Før RNA kan blive en udbredt del af vores medicinske behandlinger, er der dog en række problemer forskerne skal løse. Helt grundlæggende har vi fx brug for bedre metoder til at føre RNA-medicinen ind i kroppen. Metoder der sikrer, at RNA-molekylerne kan modstå kroppens forsvarssystemer og uskadt kan nå frem til målet.

  Hør om den nyeste forskning i RNA-medicin, herunder om arbejdet i laboratoriet og hvordan forskere laver RNA og fører det ind i celler. Du vil også blive klogere på den RNA-medicin der findes allerede, og den forskning der potentielt kan bane vejen for at vi i fremtiden kan kurere sygdomme ved blot at indtage en RNA-pille.

  Mette Galsgaard Malle
  Postdoc i nanoscience, Interdisciplinært Nanoscience Center, Aarhus Universitet
  Læs mere om forelæseren

  Jørgen Kjems
  professor i nanoscience, Interdisciplinært Nanoscience Center og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
  Læs mere om forelæseren
  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
 • 25. april 2023 - Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Myrer


  25. april 2023

  Myrer

  Ved insektforsker Joachim Offenberg

  Myrerne er på flere måder mere succesfulde end mennesket. De organiserer sig i store samfund som superorganismer og de opfandt landbruget længe før vi gjorde. Du vil også høre om hvordan vi kan udnytte myrerne til biologisk bekæmpelse af skadedyr.

  Er myrerne en større succes end menneskene? Måske. Det kommer an på hvordan man måler succes. De er i hvert fald væsentligt flere end os. For hvert menneske på jorden findes der 2,5 millioner myrer.

  Myrerne bruger samme strategier som os: de er organiserede i samfund med dronninger, slaver og statskup og de kan regulere temperaturen i deres myretuer. De har sågar "opfundet” landbruget: de kan nemlig også holde husdyr. Hør hvordan myrerne bruger disse strategier og hvordan de udviklede dem lang tid inden mennesket opstod.

  Myresamfundene er helt unikt organiserede som superorganismer hvor de enkelte myrer fungerer som organismens celler. Blot kan cellerne, i modsætning til vores egne celler, bevæge sig uafhængigt af hinanden. Den organisering betyder at en myre-superorganisme kan ændre form og være flere steder på samme tid. Forskellige kaster hos myrerne udgør superorganismens organer. Fx fungerer dronningen både som det hunlige og hanlige kønsorgan, og myrer, der kan sprænge sig selv i luften, kan agere immunforsvar. Myrerne er desuden i stand til at organisere deres millionsamfund helt uden ledere og ledelse. Ingen myre ved hvad der foregår, men det virker.

  Vi skal også blive klogere på hvordan forskerne har haft held med at benytte myrer til at erstatte sprøjtegifte i frugtplantager og hvordan myren kan hjælpe os med at finde nye typer antibiotika der kan anvendes imod resistente sygdomsbakterier.

  PS: Vidste du for øvrigt at en lille dansk myre er blevet til en af verdens dyreste fødevarer?

  Joachim Offenberg
  seniorforsker i insekt- og planteøkologi, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
  Læs mere om forelæseren
  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
 • 26. april 2023 - Voerså Butikshus ApS - Generalforsamling


  26. april 2023

  Voerså Butikshus afholder generalforsamling i Stensnæsskolens gymnastiksal.
  Nærmere info og indkaldelse med dagsorden følger.

  Stensnæsskolen
  Østkystvejen 314
  Voerså, 9300
 • 1. maj 2023 - Kaffeklubben med fortællinger af professor Erik Albæk


  1. maj 2023

  Hej alle

  Vi mødes i kaffeklubben mandag fra kl. 14-16, i Borgerhuset., hvor professor Eril Albæk kommer på besøg og fortæller om sin opvækst i Voerså.

  Vel mødt!

  Hilsen

  Kaffeklubben

  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
 • 16. maj 2023 - Generalforsamling - Lokalhistorisk forening for Voerså og omegn.


  16. maj 2023

  Lokalhistorisk forening for Voerså og omegn.
  Indkaldelse til ny, ordinær generalforsamling på grund af ringe tilsutning den 28/03. Afholdes på Havnevej 1 Voerså.
  Generalforsamling afholdes på Havnevej 1 Voerså
  Tirsdag den 16/5 kl.19.00
  Dagsorden.
  1) Valg af dirigent og stemmetæller
  2) Formandens beretning v/ Doris Nielsen
  3) Regnskab for 2022 v/ Keatty Sørensen
  4) Indkomne forslag (skriftligt til bestyrelsen senest den 09/5 - 2023
  5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Keatty Sørensen
  Hanne Kristensen og Karin Jensen
  6) Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Helen Langeland
  7) Valg af revisor. På valg er Lone Pilgård og Karin Jensen
  8 ) Valg af revisorsuppleant. På valg er Tove Bach Nielsen
  9) Eventuelt
 • 20. maj 2023 - Opsætning af telt på krogrunden


  20. maj 2023

  Vi mødes i Borgerhuset kl. 09 til morgenmad sammen med "Gør byen smuk"-holdet.
  Teltdug og alle borde samt 2 barer og 10 bænksæt skal ned på krogrunden, og teltdugen monteres!
  Med venlig hilsen Brian Mølgaard og Bent Ahlgreen, som desværre begge er bortrejste.
  PS. Håber I kan klare opgaven uden os. 

   

  Krogrunden
  Østkystvejen
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark
  93837585

Arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa By og Omegn, nærmere betegnet indenfor Østkystens Guld området, vil primært tillige fremstå på byens Facebookside.