Nærværende kalender viser alle de arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voerså by og omegn

Begivenheder denne måned

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
27. februar 2023
28. februar 2023

marts

1. marts 2023
2. marts 2023
3. marts 2023
4. marts 2023
5. marts 2023
6. marts 2023
7. marts 2023
8. marts 2023
9. marts 2023
10. marts 2023
11. marts 2023
12. marts 2023
13. marts 2023
14. marts 2023
15. marts 2023
16. marts 2023(1 event)

16. marts 2023 : Borgerforeningen - Generalforsamling : 19:00


16. marts 2023

Mere info følger.

Med venlig hilsen
Voerså Borgerforening 

Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
17. marts 2023
18. marts 2023
19. marts 2023
20. marts 2023
21. marts 2023
22. marts 2023
23. marts 2023
24. marts 2023
25. marts 2023
26. marts 2023
27. marts 2023
28. marts 2023
29. marts 2023
30. marts 2023
31. marts 2023

april

1. april 2023
2. april 2023
3. april 2023
4. april 2023
5. april 2023
6. april 2023
7. april 2023
8. april 2023
9. april 2023
10. april 2023
11. april 2023
12. april 2023
13. april 2023
14. april 2023
15. april 2023
16. april 2023
17. april 2023
18. april 2023
19. april 2023
20. april 2023
21. april 2023
22. april 2023
23. april 2023
24. april 2023
25. april 2023
26. april 2023(1 event)

26. april 2023 : Voerså Butikshus ApS - Generalforsamling : 19:00


26. april 2023

Voerså Butikshus afholder generalforsamling i Stensnæsskolens gymnastiksal.
Nærmere info og indkaldelse med dagsorden følger.

Stensnæsskolen
Østkystvejen 314
Voerså, 9300
27. april 2023
28. april 2023
29. april 2023
30. april 2023

maj

1. maj 2023
2. maj 2023
3. maj 2023
4. maj 2023
5. maj 2023
6. maj 2023
7. maj 2023
8. maj 2023
9. maj 2023
10. maj 2023
11. maj 2023
12. maj 2023
13. maj 2023
14. maj 2023
15. maj 2023
16. maj 2023(1 event)

16. maj 2023 : Generalforsamling - Lokalhistorisk forening for Voerså og omegn. : 19:00


16. maj 2023

Lokalhistorisk forening for Voerså og omegn.
Indkaldelse til ny, ordinær generalforsamling på grund af ringe tilsutning den 28/03. Afholdes på Havnevej 1 Voerså.
Generalforsamling afholdes på Havnevej 1 Voerså
Tirsdag den 16/5 kl.19.00
Dagsorden.
1) Valg af dirigent og stemmetæller
2) Formandens beretning v/ Doris Nielsen
3) Regnskab for 2022 v/ Keatty Sørensen
4) Indkomne forslag (skriftligt til bestyrelsen senest den 09/5 - 2023
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Keatty Sørensen
Hanne Kristensen og Karin Jensen
6) Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Helen Langeland
7) Valg af revisor. På valg er Lone Pilgård og Karin Jensen
8 ) Valg af revisorsuppleant. På valg er Tove Bach Nielsen
9) Eventuelt
17. maj 2023
18. maj 2023
19. maj 2023
20. maj 2023
21. maj 2023
22. maj 2023
23. maj 2023
24. maj 2023
25. maj 2023
26. maj 2023
27. maj 2023
28. maj 2023
29. maj 2023
30. maj 2023
31. maj 2023

juni

1. juni 2023
2. juni 2023
3. juni 2023
4. juni 2023

Arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voerså By og Omegn, nærmere betegnet indenfor Østkystens Guld området, vil primært tillige fremstå på byens Facebookside og på Østkystens Guld hjemmeside.