Indkaldelse til Generalforsamling i Voerså Byudvikling. Mandag, den 26. juni. 2023 kl. 19:00 i teltet på krogrunden. En lidt alvorligere een af slagsen!!
9. juni 2023

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent – Poul Thomsen er forespurgt og har indvilget.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag:
 2. a) Bestyrelsen foreslår, at man – refererende til seneste vedtægtsændring -relancerer Voerså Byudvikling og på lige fod med Borgerforeningen opkræver et årligt medlemskontingent for at bibeholde foreningens ejerskab over krogrunden. Læs venligst formandens beretning, hvori forslaget begrundes.  
  b) Øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
  8. Valg af suppleanter*
  9. Valg af revisorer. De nuværende revisorer – Poul Thomsen og Michael Gadekær – ønsker ikke genvalg. Så 2 nye revisorer søges!
  10. Eventuelt

* Bestyrelsen udgøres af: 1 Formand og 3 Bestyrelsesmedlemmer samt
1 medlem udpeget af Voerså Borgerforening. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således der hvert år er 2 på valg.
2 Suppleanter (vælges for et år ad gangen)

Bestyrelsen består p.t. af:
Bent Ahlgreen, fungerende/ordførende formand & kasserer (på valg i 2023)
Jan Stahlbaum, bestyrelsesmedlem (på valg i 2023)
Jarl Rygaard, bestyrelsesmedlem (på valg i 2024)
Susanne Lynch Donvild, bestyrelsesmedlem (på valg i 2024)
Brian Mølgaard – Medlem udpeget af Voerså Borgerforening (på valg i 2023)

Suppleanter
Poul Erik Jensen (på valg i 2023)
Svend Nielsen – (på valg i 2023) Ny kandidat søges.

Alle også ikke medlemmer er velkomne! Vi ses!
Med venlig hilsen
Voerså Byudvikling – Mail: administration@voersaabyudvikling.dk

Bent Ahlgreen – Ordførende formand

Sommercykelture i Voerså
5. juni 2023

SOMMER CYKKELTURE. VOERSÅ
🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️
Så er det vist på tide at vi får startet på sommerens cykelture.
I år mødes vi onsdag aften kl 18,30 hos Min købmand i Voerså.
Vi har 6 ruter på lige omkring 10 km.som vi skifter imellem og alle kan deltage, hvis altså man har en cykel😉
Vi slutter af med en kop kaffe, medbring egen kaffe eller køb hos købmanden i den lille café
🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️🚴‍♀️🚴🚴‍♂️

Midsommer Walk 17. juni 2023
2. juni 2023

SÆT KRYDS I KALENDEREN 🙂
Der er nok en enkelt eller 2, som har bemærket, at der d. 17. Juni afholdes MIDSOMMER WALK her i Voerså – en event som har taget noget mere fat end vi forestillede os, og mange har tilmeldt sig til de 4 ruter på hhv. 6 – 10 – 18 og 28 km (man kan stadig nå at tilmelde sig). Men, der sker jo også andet end det, teltet bliver “hygget op”, der er boder fra Sportigan Sæby, BlomsterBixen og Vinfirmaet Vinita præsenterer italienske vine – og ALLE er velkomne i og omkring teltet. Man kan købe div. drikkevarer, kaffe, kage, og grill pølser m.m..
OBS! det er stadig muligt at bestille morgenmadsplatte, som består af 1 rundstykke, et stykke rugbrød, ost, marmelade og pålæg for 50 kr.
Program for dagen – se nedenfor:
 
NB Sidste tilmeldingsdag 11. juni.
 
MIDSOMMER WALK, 17. JUNI 2023
PROGRAM
8.30 Plads og telt åbner
8.30 Forudbestilt morgenmadsplatte serveres
(indtil kl. 11.00)
9.30 Afgang 28 km
10.00 Afgang 6 km
10.30 Afgang 18 km
11.00 Afgang 10 km
12.00, ca. Grillen er klar
12.00 Sportigan åbner
13.00 Afgang 6 km
13.30 Vinita og Blomsterbixen åbner
14.30, ca. Mit livs pilgrimsvandring v/ Anja Morsing.
18.00 Plads og telt lukker
Plads og telt har åbent fra kl. 8.30 – 18.00.
 
📷Alle er velkomne.
 
For info el. evt. morgenmadsbestilling, kontakt mig Susanne via messenger eller send en mail til midsommerwalk@voersaabyudvikling.dk
Kom til Grill-aften – Fredag den 16. juni kl.18
2. juni 2023

Plantesalg
2. maj 2023

Ved Voerså Museum.
Lørdag d. 13 maj.
Fra kl.10 til 12.
Venlig hilsen Voerså Kirsebær Laug.