Aktivitetskalender Voersaa

Alle arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa og omegn

Category: Arrangement/Event 6. maj 2022 : Generalforsamling - Voerså Byudvikling : Hele dagen

Hele dagen
6. maj 2022

Indkaldelse til Generalforsamling i Voerså Byudvikling
Torsdag, den 2. juni. 2022 kl. 19:00 i Borgerhuset.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag:
  a) Ændringer i vedtægter, som følge af afslag på fondsansøgning, hvor begrundelsen var at foreningens vedtægter ikke opfylder Nordea-fondens krav om almennyttighed – Forslag fra formanden til ændring, så almennyttighed fremgår mere tydeligt!
  d) Øvrige forslag - Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være     bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
  8. Valg af suppleanter*
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

* Bestyrelsen udgøres af: 1 Formand og 4 Bestyrelsesmedlemmer inklusive
1 Medlem udpeget af Voerså Borgerforening. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således der hvert år er 2 på valg.
2 Suppleanter (vælges for et år ad gangen)

Bestyrelsen består p.t. af :
Bent Ahlgreen, formand & kasserer (på valg i 2022) – Ønsker ikke genvalg
Jan Stahlbaum, bestyrelsesmedlem (ikke på valg i 2022)
Jarl Rygaard, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Susanne Lynch Donvild, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022, idet indtrådt fra suppleant til bestyrelsesmedlem i løbet af 2021)
Bjarke Laubæk -Medlem udpeget af Voerså Borgerforening (på valg i 2022)

Suppleanter
Poul Erik Jensen (på valg i 2022)
Vacant.

Vi ses! - Med venlig hilsen
Voerså Byudvikling
Bent Ahlgreen - Formand

Se hele kalenderen

Arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa By og Omegn, nærmere betegnet indenfor Østkystens Guld området, vil primært tillige fremstå på byens Facebookside.