Aktivitetskalender Voersaa

Alle arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa og omegn

Category: Generalforsamling 26. juni 2024 : Voerså Byudvikling - Generalforsamling- Onsdag den 26. juni kl.19 i Borgerhuset : 19:00


26. juni 2024

Indkaldelse til Generalforsamling i Voerså Byudvikling Onsdag, den 26. juni. 2024 kl. 19:00 i Borgerhuset.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent – Karsten Hemmingsen er forespurgt og har indvilget.
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag:
a) Se bemærkninger
b) Øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem (udgår – Se bemærkninger)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer* (Se bemærkninger)
8. Valg af suppleanter*
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelt

Indkaldelsen kan ses i sin helhed her

Med venlig hilsen

 

Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark

Se hele kalenderen

Arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa By og Omegn, nærmere betegnet indenfor Østkystens Guld området, vil primært tillige fremstå på byens Facebookside.