Vores købmandsprojekt – og generationsskiftet!!

Jeg erkender, at det er ”tungt” stof,- det som følger! På den anden side er det et nødvendigt tema, at tage hul på! Måske specielt lige netop nu, hvor hele byen og omegnen arbejder på højtryk for at forsøge at højne ”attraktionsværdien” for Voerså ved at etablere en ny købmandsbutik!!

Vi har i Voerså en beboersammensætning som aldersmæssigt er i den ”høje” ende! Mange er os er 60,70 eller 80+, og de fleste af os må uværgerligt se i øjnene, at vi på et tidspunkt af den ene eller anden grund må forlade den bolig og de omgivelser, som vi påskønner så meget!!

Men indtil da, ”hænger vi som katten i dørkarmen” – og vil gerne have det bedst muligt på alle fronter og nyde vores otium!

Det er også derfor at mange af os, satser og håber på, at vores Købmandsprojekt bliver en realitet. Vi vil kunne få en nemmere hverdag. Vi kan blive boende og selv “futte” til købmanden, hvor vi vil kunne møde vores byfæller og føle det trygge sammenhold!

De, som bebor egen hus, vil tillige – og med oprejst pande – kunne sige, at de har forberedt det generationsskifte, som måtte komme! De har været med til at holde byen i gang, og gjort det interessant for nye beboere, at slå sig ned i byen.

Der er fortsat en skole og børnehave. Der er idrætsforening og spejdere. Der er havn, foreninger og en aktiv Borgerforening. Kort sagt er der en by, som har valgt at vende den nedadgående spiral, som sådanne småbyer ofte ender op i.

For selve projektet gælder det om at lykkes! Nu! Det er groft sagt sidste og eneste ”skud i bøssen”!

Købmandsprojektet er en ihærdig kamp for at vende en udvikling! En sådan udvikling er der skrevet mange kloge ord om, men essensen af disse er, at en by mister sammenhængskraft, og ”attraktionsværdi”, når de bærende elementer forsvinder, Tilgangen af nye beboere mindskes betragteligt, hvilket så igen risikerer at afspejle sig i det antal af børn, som går på den skole, som vi heldigvis har endnu!

Når skolen lukker påvirker det endnu én gang ”attraktionsværdien” for byen, og dermed huspriserne!

Og endelig viser nye tal fra DGI viser, at børn og unge melder sig ud af de lokale idrætsklubber, spejderklubber m.m., når deres skole lukker.

Også i det tilfælde mister byen sin sammenhængskraft!

Efter at børnene nu er spredt på andre skoler, så tilbringer de også deres fritid tæt på den nye skole. Derfor kommer de først så sent hjem, at de ikke kan nå at gå til fodbold etc. lokalt.

Og det er erfaringsmæssigt ikke kun idrætten, det går ud over, når de lokale børn forsvinder fra den lokale idrætsforening og andre aktiviteter.

For børnenes liv i foreningen er også ofte det, der giver forældrene anledning til social samvær og sammenhold i lokalsamfundet.

Når børnene kommer, så følger forældrene naturligt med. Det kan være til sociale arrangementer – eller til selv at dyrke sport. Så derfor er der meget på spil for os!

Så når du tænker købmandsprojekt og overvejer at støtte op om dette, så er der – udover selve det praktiske i at have en købmand – også andre ting, som du støtter!! Og ikke mindst sikrer du, at værdien på dit hus forbliver uændret eller i bedste fald stiger!

Så tænk over det!! En by bevarer kun sin sammenhængskraft og overlever kun når den fungerer på flest mulige parametre!

Og når der lige nu arbejdes så ihærdigt lige netop på Købmandsprojektet, så er det ganske enkelt fordi det efterfølgende vil give penge og kræfter til at udvikle og realisere nogle af de andre projekter, som såvel Østkystens Guld, som Voerså Borgerforeningen og Byudvikling arbejder på!

Så min opfordring til dig er naturligvis, at du støtter op om Købmandsprojektet med det, som du/I formår, idet mange bække små vil gøre en kæmpeforskel for såvel dig/jer som byen/området!

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.