Voerså Byudvikling – Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Voersaa Byudvikling
Torsdag, den 24. juni. 2021 kl. 19:00 i Borgerhuset.
Bemærk! Dato korrigeret i fht tidligere udsendte Nyhedsmail!!!

Hermed indkaldes til generalforsamling i Voersaa Byudvikling!
Vi har på samme måde som Borgerforeningen måttet afvente, at Covid19 restriktioner omkring møder i forsamlingshuse m.m. gjorde det muligt at afholde vores årlige generalforsamling! Og det kan vi så heldigvis nu, om end der fortsat er begrænsning i antallet af deltagere i Borgerhuset til 35.
Deltagerne skal endvidere fremvise Coronapas eller negativt testresultat fra test foretaget indenfor maksimalt 72 timer.
Men mon ikke det går alligevel!
Nærmere informationer vil tilgå via nyhedsmail på byens hjemmeside og på byens Facebook-side m.fl., herunder også tilgang til formandens beretning samt regnskabet for 2020.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

DAGSORDENEN VIL VÆRE SOM FØLGER:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag:
  a) Ændringer i vedtægter – Forslag fra formanden.
  b) Øvrige forslag – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være     bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
  8. Valg af suppleanter*
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

* Bestyrelsen udgøres af: 1 Formand og 4 Bestyrelsesmedlemmer inklusive
1 medlem udpeget af Voerså Borgerforening. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således der hvert år er 2 på valg.
2 Suppleanter (vælges for et år ad gangen)

Bestyrelsen består p.t. af :
Bent Ahlgreen, formand & kasserer (på valg i 2021)
Jørgen Engbjerg, bestyrelsesmedlem (på valg i 2021)
Jarl Rygaard, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Axel Thomsen, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Bjarke Laubæk -Medlem udpeget af Voerså Borgerforening (på valg i 2021)

Suppleanter
Poul Erik Jensen (på valg i 2021) 
Jan Stahlbaum (på valg 2021)

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.