Voerså Byudvikling – Generalforsamling i Borgerhuset

Indkaldelse til Generalforsamling i Voerså Byudvikling
Torsdag, den 2. juni. 2022 kl. 19:00 i Borgerhuset.

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent – Poul Thomsen har indvilget.
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af 2021 regnskab
5. Behandling af indkomne forslag:
a) Ændringer i vedtægter, som følge af afslag på fondsansøgning, hvor begrundelsen var, at foreningens vedtægter ikke opfylder Nordea-fondens krav om almennyttighed – Forslag fra formanden til ændring, så almennyttighed fremgår mere tydeligt!
d) Øvrige forslag – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være     bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
8. Valg af suppleanter*
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

* Bestyrelsen udgøres af: 1 Formand og 4 Bestyrelsesmedlemmer inklusive
1 Medlem udpeget af Voerså Borgerforening. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således der hvert år er 2 på valg.
2 Suppleanter (vælges for et år ad gangen)

Bestyrelsen består p.t. af :
Bent Ahlgreen, formand & kasserer (på valg i 2022) – Ønsker eventuelt kun genvalg for 1 år.
Jan Stahlbaum, bestyrelsesmedlem (ikke på valg i 2022)
Jarl Rygaard, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Susanne Lynch Donvild, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022, idet indtrådt fra suppleant til bestyrelsesmedlem i løbet af 2021)
Bjarke Laubæk -Medlem udpeget af Voerså Borgerforening (på valg i 2022)

Suppleanter
Poul Erik Jensen (på valg i 2022)
Vacant – Ny frisk kandidat søges .

Vi ses til en lille og uformel generalforsamling!
Med venlig hilsen
Voerså Byudvikling
Bent Ahlgreen – Formand

PS. Der serveres kaffe og kage.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.