Voersaa Byudvikling – OBS – Generalforsamling UDSÆTTES!!

Kære medlemmer af Voerså Byudvikling.

Byudvikling:

Grundet det stigende smittetal af COVID-19 er det vurderet i bestyrelsen, at det ikke er forsvarligt at gennemføre den planlagte generalforsamling her den 19.august – derfor flyttes generalforsamlingen til 30.08.20 kl. 19 og fortsat i Stensnæsskolens Gymnastiksal, hvor der er mere plads, så vi har mulighed for at gennemføre generalforsamlingen under kontrollerede forhold.

Der bliver opstillet stole med 2,5 meters afstand, samt afsat tydelige afstandsmarkeringer på gulvet. Alle stole vil før og efter generalforsamlingen blive afsprittet. Derudover kommer der naturligvis et fyldestgørende referat af mødet – dette vil være tilgængeligt på www.voerså-by.dk samt på byens facebook side “Voerså”

Derfor indkaldes endnu een gang til den udsatte generalforsamling i Voerså Byudvikling. 

Som de fleste allerede er bekendt med, blev er der i december 2019 – igangsat en indsamling i Voerså og omegn, (som nu har rundet 2.2 millioner), for at bygge en ny indkøbsmulighed i Voerså, som står klar til åbning i 2021. Yderligere information om projektet findes på hjemmesiden: www.butikshus.dk 

I den forbindelse har nogle medlemmer af Voerså Byudvikling, som ekstraordinært har doneret midler til Voerså Byudvikling – (udover medlemsgebyret på de kr. 1.000,-) forespurgt på om det var muligt at investere deres donerede beløb i Købmandsprojektet frem for krogrunden, (bl.a. et ønske om at investere kr. 300.000) – eller forespurgt på muligheden for at få refunderet deres donation fra Voerså Byudvikling, hvilket bestyrelsen har taget til eftertragtning.

En sådan beslutning bør efter bestyrelsens debatteres på en generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, ligesom formålet med Voersaa Byudvikling trænger til en fornyet debat, hvilket også afspejler sig i forslag til ændringer i vedtægterne, herunder specifikt i formålsparagraffen. 

Som medlemer af foreningen indkaldes I hermed til Generalforsamling i Voerså Byudvikling onsdag d. 30. August kl. 19.00 i Gymnastiksalen på Stensnæsskolen. 

Generalforsamlingen omhandler punkterne: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Beslutning om bestyrelsens dispositionsret over donationer til krogrundsprojektet (tilbagebetaling/investering af donationer i købmandsprojektet)

  Forslag til Vedtægtsændringer, idet primært fokuseres på ændringer i vedtægternes  § 2. Formål, som oprindeligt og indledningsvis matchede foreningens navn, men endte op med en specifikt formål, nemlig opførelse af et multi-/kulturhus til gavn for Voerså By og Omegn.
   
 6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer er på valg)
 8.  Valg af suppleanter (2 nye suppleanter)
 9.  Valg af revisor
 10.  Eventuelt 

I bedes derfor møde op, såfremt at I ønsker medindflydelse på hvorledes Voerså Byudvikling fremadrettet skal agere bedst muligt og til mest gavn for Voerså By og Omegn.

Vi ser frem til at mødes med jer.

På vegne af bestyrelsen for Voerså Byudvikling, Jørgen Engbjerg –jorgenengbjerg@gmail.com

NB. Til orientering er dermed fortsat “åbent” for flere forslag under punkt 5. Disse skal dog være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag vil blive offentliggjort dels via mail, dels på Borgerforeningens hjemmeside, hvor også forslag til vedtægtsændringer etc. er tilgængelige.   

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.