Voerså Byudvikling – “Biksemadslogen”

Etablering af Biksemadslogen i Voerså                                                                                  

Nogle gange eller rettere som oftest kan uformelle sammenkomster afstedkomme flere forandringer end i de, som er formelle.

Voerså Byudvikling etablerer hermed Biksemadslogen, hvis primære formål er at skabe et ping-pong forum, hvor vi uafhængigt af de formelle foreningers virke i byen, måske kan afstedkomme en udvikling af byen, som går på tværs af traditionelle tankegange, dog indtil videre med umiddelbar fokus på krogrunden og de muligheder, som den giver, men så sandelig også med tanke på at give bidrag/skubbe til de øvrige foreninger med en optimistisk og til tider mere skæv og kreativ tilgang til byens ve og vel, qva skøre idéer og andet kreativt input. Alt med henblik på at styrke en fælles fremtoning og fodslaw for byen.

Biksemadslogen er tænkt, som et mødested, hvor idé ballonerne kan svæve frit i luften og enten tages ind eller tages ned. Og i Biksemadslogen skal der være plads til grin og skæve tanker, alt med henblik at skabe energi. En energi som kan/skal/vil påvirke byens puls.  

Biksemadslogen mødes hver anden onsdag i hver anden måned, med start i januar. I 2022 starter vi onsdag den 9. marts. Kl.18. Menuen er altid den samme – heraf navnet. Dagsordenen er også altid den samme:

1. Nye idéer – indtagning eller nedtagning ved simpel flertalsafgørelse. Vi indtager aldrig flere idéer end vi kan magte, hverken enkeltvis eller samlet. 
2. Opfølgning på idéer, som blev taget ind, herunder rapport fra de idemagere, som kom med idéen og som nu er tovholdere.
3. Spisning
4. Eventuel foredragsholder fra andre naboforeninger til inspiration og eftertanke.
5. Eventuelle forslag til nye medlemmer.
6. Diverse input

Biksemadslogen består af maksimalt 20 deltagere m/k. Udvælgelsen af interesserede medlemmer foretages i første omgang af Byudviklingens formand ud fra to benhårde kriterier: Fantasi og virkelyst til at gøre en forskel. Skulle vi ikke nå målet med 20 deltagere er de optagne medlemmer forpligtet til at opsøge medlemsemner, som opfylder ovennævnte kriterier. Disse medlemmer skal godkendes forinden næste fastsatte møde.

Biksemadslogens vedtægter er enkle:

  1. Biksemadslogen i Voerså er sat i verden, som en kreativ tænketank med henblik på at skabe aktiviteter, primært på krogrunden, men også afstedkomme en synergi mellem borgerne og foreningerne i byen, således vi bliver en vigtig og aktiv brik i en større sammenhæng, og dermed hver især yder efter bedste evne med hjælp fra de øvrige medlemmer.
  2. Kontingentet svarer til prisen på bespisningen. Provenuet ved salg af drikkevarer indgår som betaling for leje af Borgerhuset.
  3. Ethvert afbud afstedkommer en bøde på kr. 100, der tilgår Biksemadslogens egen kasse til brug for eventuelle senere udbud af yderligere kulinariske tiltag eller blot som eventuel restbetaling af leje af Borgerhuset i fald provenuet ved salg drikkevarer ikke dækker lejen af Borgerhuset.

Håber du kunne være interesseret i et medlemskab og har mod og lyst på at deltage i et alternativt og sjovt forum ud fra de tanker og præmisser, som beskrevet ovenfor !
Hvis ja, så send en mail til bentahlgreen@gmail.com, og jeg vil snarest vende tilbage til dig.

Med venlig hilsen
Bent Ahlgreen
Formand

Voerså Byudvikling

HVORNÅR HAR MAN KUNNET FREMSTILLE HONNING MED KUN EN BI I KUBEN?
– Citat ukendt      

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.