Stenrevsprojektet – Infomøde i Klubhuset på Jollehavnen -15.sept.kl.19.00

For snart 2½ år siden en bevilling på 1 mio. kr som støtte til et projekt, der omfatter etablering af stenrev og ålegræs-områder på kysten ud for Voersaa. Formålet med projektet er gennem retablering af ålegræs og stenrevsområder at forbedre forholdene for områdets fiskebestande og herigennem at øge områdets rekreative værdier.

Efter 2½ års arbejde med at opnå de nødvendige tilladelser til fra bl.a. Kystdirektoratet er det fra juli 2021 givet tilladelse til gennemførelse af projektet.

Der afholdes info-møde om projektet i klubhuset på Voersaa Jollehavn 15. september kl. 19.00 – Havstokken 1.

Mødet har til formål at oplyse om projektet, hvad der er givet tilladelse til og nogle af de projekter der er tænkt tilkoblet projektet.

Selv om vi nu har såvel tilladelser og penge på plads så er der fortsat meget – men spændende arbejde, der skal laves de kommende år. Det er derfor også et afgørende formål med mødet at få en endelig afklaring om interesse og opbakning omkring projekt og på den baggrund afgøre om vi skal køre los eller om vi skal sende pengene retur.

Så kom og bliv en hel del klogere på dette spændende projekt.

Med venlig hilsen Bjarke Laubek

 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.