Nyt fra Møllegården

Møllegården har forleden dag modtaget den endelige landzonetilladelse til etablering af en jordhøj på teltpladsen øst for fodboldbanen. Det bedste vi kunne få ud af den seje kamp, efter der blev meddelt afslag om etablering af en udsigtshøj ved Rødtungevej. I det første afslag var der flere faktorer der spillede ind, Kystnærhedszonen / linjen, samt Landzoneloven. Så det kunne vi godt skyde en hvid pind efter.
Vi tænkte tanker og nåede frem til, at en jordhøj på Møllegården til glæde for børn og andre kunne være en ide. Vi fik en af vore ældre medlemmer i vor gruppe Ole Hulgaard Nielsen (pensioneret skibsingeniør ) til at tegne en  ” Aktivitetshøj ” udformet og udregnet i ellipseform, som et omvendt skibsskrog.
Råjorden til højen kommer fra den jord der der bliver i overskud fra projekt Strengsholt bæk. det er 800 m3. Højen bliver 4,5 – 5 m Høj 18 m bred og 22 – 24 m lang.
Højen tænkes brugt til allehånde formål. Svævebane – kælkebakke -signalhøj o.m.a.

Det er vort håb og ønske at børnene i Voerså også vil bruge den.

I forbindelse med Projekt strengsholt bæk pågår der fra mandag d. 26 november grave og anlægsarbejder. her vil der blive afgravet brinker – lavet større sving – og ikke mindst lavet strøg og gydebanker til bæk og havørred. Det bliver også et plus for området.

Jeg vil i nærmeste fremtid tage kontakt til Stensnæsskolens inspektør, Søren Hejsgaard for at høre om det kunne have skolens interesse, at deltage når der skal lægges sten og grus i de forskellige områder i nærheden af skolen. Vort håb er at børn og unge vil tage ejerskab i projektet.

Projektleder og Biolog Thorsten Møller Olesen Riis fra Limfjordsrådet og sagsbehandler Martin Bjork Christensen fra Frederikshavn kommune, synes det er en rigtig god ide.

Jeg kan iøvrigt oplyse at Møllegården ansøger om midler fra udlodningsmidlerne, til etablering af en bålhytte, der hvis det lykkes, skal anbringes på shelterpladsen vest for bækken.

Så kommer der ligesom en attraktiv helhed med de i forvejen 3 shelters. Senere skal der etableres et muldtoilet til afløsning for det tørkloset der er der i øjeblikket, Vi håber også at vi kan få ført en vandledning dertil. Vi har en vandledning  der går til bordebænkesæt på samme side.

Det er også her vort ønske, at ikke blot Møllegårdens lejere får glæde af dette, men alle i Voerså området herunder cykelturister, som frit kan benytte faciliteterne, når dette ikke bruges af andre.

De bedste hilsner
Søren Heitmann Lilienthal
Formand for Møllegården

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.