Nyt fra generalforsamlingen i Voersaa Byudvikling – 30.aug.2020

På generalforsamlingen i Voersaa Byudvikling, søndag den 30. august i Stensnæsskolens gymnastiksal blev det bl.a. diskuteret om hvorvidt, der skulle være mulighed for at folk, som havde doneret særskilte midler til byggeriet på krogrunden at ønske dem tilbage eller
overført til f.eks. købmandsprojektet.
Det er fortsat ambitionen, at der skal etableres en bygning på krogrunden, men der var omvendt stor forståelse for blandt de fremmødte at et butikshus her og nu var vigtigst for byen!
Der var dog ikke enighed om der kunne flyttes/kunne disponeres midler fra krogrundsprojektet til dette.
”Peter på gården” har undervejs i forbindelse med idéen omkring Min købmand i Voerså taget kontakt til Voerså Byudvikling, da han ytrede ønske om at flytte sin
donation på kr. 300.000,- fra krogrunden til i købmandsprojektet, forstået på den måde, at Voersaa Byudvikling burde/skulle investere hans donation i anparter i købmandsprojektet, så de gjorde større gavn for byen her og nu, fremfor at stå “arbejdsløse” i et krogrundsprojekt, hvis realisering har ladet vente på sig.
Da andre
bidragsydere foranlediget af Peters ønske, også kunne have et ønske om deres midler ligeledes blev placeret i andre aktiviteter eller tilbagebetalt, ledte dette til afstemning om hvorvidt bestyrelsen kan disponere over de ekstraordinært indbetalte midler til f.eks. netop at investere dem i købmandsprojektet eller andre aktiviteter i byen, eller om midlerne fortsat skal henstå “afventende” i krogrunden. Alternativt kunne bestyrelsen imødekomme de øvrige bidragsyderes eventuelle ønske om en tilbagebetaling, fordi præmissen for deres ekstraordinære bidrag var blevet væsentlig ændret, –  og så dermed efterfølgende disponere frit over de tilbageværende midler.
Der var flertalt for at bestyrelsen for Voerså Byudvikling fremadrettet har fuld dispositionsret over de
midler, som byudviklingen råder over, og dermed kan overflytte midler til andre projekter/foreninger og samtidig også imødekomme bidragsydernes eventuelle ønske om tilbagebetaling eller overflytning af midler til andre projekter/foreninger.
10 stemmer for, 7 imod og 1 blank.
Det er bestyrelsens håb og fromme ønske, at flest muligt af de ekstraordinært indbetalte midler, fortsat er til foreningens disposition, idet krogrundsprojektet og de mange idéer, som er i gang omkring denne, har langt bedre vilkår for at blive realiseret, når der på trods af investeringen i købmandsprojektet, fortsat henstår midler, som kan arbejde for det!
Ikke at forglemme, så er de midler,  max. kr. 300.000 der investeres i anparter i købmandsprojektet jo en investering på lang sigt, men den vil på sigt også samtidigt fungerer som et “lager” af anparter, der løbende er til salg, for de som efterfølgende måtte ønske at købe en anpart eller flere i Butikshuset ApS. De investerede midler kan derfor henad vejen igen ende som “kontanter” i Byudviklingens kasse.
Sluttelig skal tilføjes, at Byudviklingen’s bestyrelse er overmåde glade og tilfredse med forløbet af generalforsamlingen, og de muligheder, som blev givet til bestyrelsen.
Der følger snarest på vores hjemmeside et fuldstændigt referat af Generalforsamlingen.

PS. Med hensyn til Min Købmand/Voerså Butikshus kan du løbende følge med på Butikshuset egen hjemmeside www.butikshus.dk. 

 


  

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.