Aktivitetskalender Voersaa

Alle arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa og omegn

Begivenheder denne måned

 • 26. juni 2024 - Voerså Byudvikling - Generalforsamling- Onsdag den 26. juni kl.19 i Borgerhuset


  26. juni 2024

  Indkaldelse til Generalforsamling i Voerså Byudvikling Onsdag, den 26. juni. 2024 kl. 19:00 i Borgerhuset.

  DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent – Karsten Hemmingsen er forespurgt og har indvilget.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab
  5. Behandling af indkomne forslag:
  a) Se bemærkninger
  b) Øvrige forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
  6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem (udgår – Se bemærkninger)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer* (Se bemærkninger)
  8. Valg af suppleanter*
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt

  Indkaldelsen kan ses i sin helhed her

  Med venlig hilsen

   

  Borgerhuset
  Ny Skovgårdsvej 5
  Voerså, Danmark 9300
  Danmark

Arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa By og Omegn, nærmere betegnet indenfor Østkystens Guld området, vil primært tillige fremstå på byens Facebookside og på Østkystens Guld hjemmeside.