Medlemskab af Borgerforeningen – Lad os sætte en ny rekord!

Sammen kan vi skabe noget mere!

Vidste du, at der cirka er 350 husstande i Voerså? 
Omkring halvdelen af husstandene er beboet af en enkelt person, medens de øvrige husstande består af 2 eller flere!
Og vidste du, at hvis samtlige husstande var medlem af Borgerforeningen og bidrog med et beskedent medlemsbidrag på kr. 100,- pr. person, så ville Borgerforeningen teoretisk set kunne få en samlet medlemsbidrag på ca. kr. 50.000,- årligt!
Et medlemsbidrag af den størrelse er jo ren ønsketænkning, når relateres til den  kendsgerning, at det samlede medlemsbidrag i 2019 kun udgjorde lidt over halvdelen – rent faktisk ca. kr. 27.000, og  de resterende indtægter til driften af foreningen skabes alene  ved frivilligt arbejde gennem fællesarrangementer og ved udlejning af Borgerhuset!!

Kunne man forestille sig at 2020 kunne blive et rekordår for antallet af medlemmer i Borgerforeningen og dermed også medlemsbidraget, således det afspejlede en form for skulderklap til de ildsjæle, der arbejder for udviklingen af byen, og ikke gjorde det nødvendigt at vende hver en krone, forinden nye tiltag kunne igangsættes??

Med de mange nye projekter på vej: Stenrev, nye søer syd for byen, etablering af dagligvarebutik/købmand og byggeplaner på Krogrunden, samt nødvendige vedligeholdelser af såvel Borgerhuset som vore fællesarealer m.m. er det vigtigere end nogen sinde, at du bakker op om foreningen!

Vi har nu uddelt kontingentopkrævning for 2020, men du kan melde dig ind og indbetale kontingentet via denne website under medlemsskab af Borgerforeningen her: https://www.voersaa-by.dk/borgerforeningen/kontingent/!  

Lad os sætte en ny rekord – sammen!

I Borgerforeningen forsøger vi også at “samle ind”, idet vi samler på medlemmer og kontingenter. For 2020 ser det foreløbigt således ud:

22000

 

  

    

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.