Medlemskab af Borgerforeningen 2022

Kære Voersaabo

Det er tid til fornyelse af medlemsskab til Voersaa Borgerforening – gældende for 2022.

Vi og de øvrige foreninger har igen oplevet et år med mange aflysninger, men heldigvis også med lidt gennemførte arrangementer, herunder sommerfesten, der blev afholdt i lækkert solskin.

I 2022 kigger vi igen fremad, og har, i lighed med alle tidligere år, en del poster på budgettet. Udgifterne forbundet med ejerskabet af det skønne Borgerhus, flagallé og julepyntning har vi styr på, mens resten af aktivitetsniveauet i byen jo helt beror på, om vi har de fornødne midler til at iværksætte sådanne!

Og her kommer så det spændende hvert år! Hvor mange betalende medlemmer kan vi påregne at have i det kommende år – altså nu her i 2022! Da vi jo ikke som i en grundejerforening kan forpligte alle byens husstande til at være varige medlemmer af Borgerforeningen, må vi blot tro og håbe på så mange som muligt!
Alle stort set- har gavn af det arbejde- stort som småt, som Borgerforeningen udfører her og der, og som til stadighed udvikler såvel naturprojekter som sociale arrangementer til gunst for byen og dets borgere!

Så derfor beder vi dig/jer at forhåndstilkendegive, hvorvidt du/I ønsker at være medlem og støtte Borgerforeningen i 2022.

Nedenfor kan du på bedste gør-det-selv vis udfylde tilmeldingsskema. Herefter modtager du en kvittering, hvor det fremgår, hvordan betaling kan foregå. Vi modtager gerne jeres betaling senest pr. 15. februar 2022. 

 Vi vil være utroligt taknemmelige for hver eneste kontingentindbetaling, så vi kan fortsætte alle de gode tiltag og ikke mindst fortsat have vores dejlige og funktionelle Borgerhus! Et hus som forhåbentlig kommer til at summe af optimistiske og spændende nye arrangementer i 2022.

Venlig hilsen

Voersaa Borgerforening 

[vfb id=10]