Medlemskab af Borgerforeningen 2021

Kære Voersaabo
År 2020 er så småt ved at rinde ud, – og sikke et år! – som beklageligvis primært vil blive husket for Corona og bekymringer, restriktioner osv., hvilket jo har afspejlet sig i de aktiviteter – eller rettere mangel på samme, som også har berørt os her i Voersaa.

Vi og de øvrige foreninger har stort set måttet aflyse alle sociale aktiviteter siden fastelavnsfesten i februar, og rigtigt mange udlejninger af Borgerhuset er af gode grunde blevet  aflyst, hvorfor Borgerforeningens indtægter alene har været begrænset til indtægten fra medlemskontingenterne, som på trods af nærmest en mindre rekord i størrelse i 2020 alligevel ikke helt har formået, at holde trit med de ret så beskedne udgifter, som vi har haft! Og der er ikke rigtigt nogen hjælp at hente i de offentlige tilskudsordninger, hvorfor vi jo “så bare” selv må “klare ærterne”!

Her ved indgangen til 2021, – og i lighed med alle tidligere år, skal vi lægge et budget! Udgifterne forbundet med ejerskabet af det skønne Borgerhus, flagallé og julepyntning har vi styr på, medens resten af aktivitetsniveauet i byen jo helt beror på, om vi har de fornødne midler til at iværksætte sådanne!
Og her kommer så det spændende hvert år! Hvor mange betalende medlemmer kan vi påregne at have i det kommende år – altså nu her i 2021! Da vi jo ikke som i en grundejerforening kan forpligte alle byens husstande til at være varige medlemmer af Borgerforeningen, må vi blot tro og håbe på så mange som muligt!
Alle stort set- har gavn af det arbejde- stort som småt, som Borgerforeningen udfører her og der, og som til stadighed udvikler såvel naturprojekter som sociale arrangementer til gunst for byen og dets borgere!

Så derfor prøver vi som noget nyt i år – allerede nu, at få dig/jer til at forhåndstilkendegive, hvorvidt du/I ønsker at være medlem og støtte Borgerforeningen i 2021, idet vi håber at kunne slå endnu en kontingentrekord og give den “fuld aktivitets-gas” i 2021, ovenpå trælse 2020.

Nedenfor kan du på bedste gør-det-selv vis udfylde tilmeldingsskema, og for at gøre det nemt rent administrativt, så får du ikke en opkrævning fremsendt, men bedes om på baggrund af den mail, som du efterfølgende får sendt som kvittering for dit tilsagn, selv at foretage din indbetaling pr. 15. januar 2021 på een af de anviste måder!

Vi behøver vel ikke at tilføje, men gør det alligevel – at vi vil være utroligt taknemmelige for hver eneste kontingentindbetaling, så vi kan fortsætte alle de gode tiltag og ikke mindst fortsat have vores dejlige og funktionelle Borgerhus! Et hus som forhåbentlig kommer til at summe af optimistiske og spændende nye arrangementer i 2021.

PS. Medlemsfordel! Alene din besparelse ved at leje Borgerhuset, som medlem, svarer til min. 2 års kontingent!

Du og din familie ønskes en rigtig Glædelig Jul og et Godt og covid19 frit Nytår 2021!

Med venlig hilsen

Voersaa Borgerforening 

[vfb id=5]