30. august 2020 : Voerså Byudvikling - Generalforsamling : 19:00

19:00 - 21:00
Stensnæsskolen
Østkystvejen 314
Voerså, 9300

Voerså Byudvikling afholder efter endnu en Covid19 forsinkelse den årlige generalforsamling.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Forslag til vedtægtsændringer
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jarl Rygård og Gynther Mølgård er på valg. Valg af suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Eventuelt  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Sådanne kan sendes på mail til Jørgen Engbjerg på info@esperan2.dk

 

 

iCalGoogle Calendar

More information about Voerså Byudvikling - Generalforsamling

  Bogmærk permalinket.