Ja til at etablere to søer mellem Voersaa og Asaa
26. oktober 2019

Frederikshavn Kommune modtog i marts i år en ansøgning om en række af naturforbedrende tiltag i forbindelse med et naturpleje- og genopretningsprojekt ved Østkystvejen 416 midt mellem Voersaa og Asaa.

Voerså Byudvikling – Generalforsamling i Borgerhuset
24. maj 2022

Indkaldelse til Generalforsamling i Voerså Byudvikling
Torsdag, den 2. juni. 2022 kl. 19:00 i Borgerhuset.

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent – Poul Thomsen har indvilget.
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af 2021 regnskab
5. Behandling af indkomne forslag:
a) Ændringer i vedtægter, som følge af afslag på fondsansøgning, hvor begrundelsen var, at foreningens vedtægter ikke opfylder Nordea-fondens krav om almennyttighed – Forslag fra formanden til ændring, så almennyttighed fremgår mere tydeligt!
d) Øvrige forslag – Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være     bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
8. Valg af suppleanter*
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

* Bestyrelsen udgøres af: 1 Formand og 4 Bestyrelsesmedlemmer inklusive
1 Medlem udpeget af Voerså Borgerforening. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således der hvert år er 2 på valg.
2 Suppleanter (vælges for et år ad gangen)

Bestyrelsen består p.t. af :
Bent Ahlgreen, formand & kasserer (på valg i 2022) – Ønsker eventuelt kun genvalg for 1 år.
Jan Stahlbaum, bestyrelsesmedlem (ikke på valg i 2022)
Jarl Rygaard, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022)
Susanne Lynch Donvild, bestyrelsesmedlem (på valg i 2022, idet indtrådt fra suppleant til bestyrelsesmedlem i løbet af 2021)
Bjarke Laubæk -Medlem udpeget af Voerså Borgerforening (på valg i 2022)

Suppleanter
Poul Erik Jensen (på valg i 2022)
Vacant – Ny frisk kandidat søges .

Vi ses! – Med venlig hilsen
Voerså Byudvikling
Bent Ahlgreen – Formand

PS. Der serveres kaffe og kage.

Cykelture i Voerså’s omegn, sommeren 2022 🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️
24. maj 2022

Da der er et ønske om, at vi genoptager den ugentlige cykeltur i de 3 sommermåneder,
inviteres alle m/k, både yngre og ældre, til at møde op på mandag d.30 maj, kl.19 på

Krogrunden – Husk at medbringe cykel.🚴‍♀️

Her finder vi så ud af hvilket tidspunkt samt dag der passer jer bedst.

Skal det være mandag kl. 10 eller kl.19. Eller skal det være onsdag kl.10 eller kl.19?

Derpå cykler vi en tur på knap 10 km. Cykelturen tager ca. 1 time.

Hvis du er forhindret mandag d.30 så send en sms til 30139846 med dit navn og det tidspunkt( af de 4 foreslåede) der passer dig bedst.

Vi ses på cyklen

Mange hilsner

Lone Pilgaard

Grillaften d. 3. juni kl. 18.00
20. maj 2022

HUSK KAFFEKLUBBEN INVITERER TIL GRILLAFTEN

– ALLE ER VELKOMNE

 

Voerså Byudviklings Klublotto
2. maj 2022

Hermed vinderne af maj måneds lodtrækning:

90-106-126-27-49-143-7-197-161

Tillykke samt tak for at I støtter op om Krogrunden.

Venlig hilsen Voerså Byudvikling.

Etablering af stenrev
29. april 2022
Nu nøjes vi ikke kun med at bygge på land 🙂, men også til vands. 
Efter næsten 3 års indledende manøvrer med tilladelser og forberedelser kommer vi nu endelig i gang med den praktiske del omkring udførslen at retablering af ålegræs- og stenrevsområder. I perioden 29 april -1 maj foretages arbejdet med at lægge sten ud i forbindelse med projektet omkring retablering af stenrev og ålegræsområder på Rimmerne ud for byen. Der vil blive lagt sten ud i to omgang de næste 3-5 dage hvor ca. 2400 tons sten kommer på pram fra Frederikshavn. Der vil derfor blive arbejdet med pramme, slæbebåde og gravemaskiner ud for området. Vil man gerne ud og kigge nærmere på arbejdet fra sø-siden, vil vi kraftigt anmode om ikke at komme for tæt for fartøjerne da der er wirer i vandet.
Stenudlægningen vil blive fulgt op i juni måned, hvor vi selv skal på arbejde. Der skal nemlig indsamles og udplantes ålegræs i og omkring stenrevet.
 
Hvis du vil høre mere om projektet og  har lyst til at være med så sæt kryds i kalenderen d. 2 juni hvor der holdes info og planlægningsmøde om projektet. Nærmere tid og sted følger. 
 
 

Dele af stenene til de nye stenrev klar til læsning på havnen i Frederikshavn.

Arrangement:
Arbejdsdag ved butiksgrunden og forberedelse til åbningsfest.
Så er der med at fatte riven og skovlen. Søndag den 8. maj kl. 13-16 holder vi ekstraordinær arbejdsdag. 
Arbejdsopgaverne består i:
 
  1.  At flytte teltet fra Krogrunden og stille det op på modsatte hjørne af Ny Skovgårdsvej så vi har det klar til åbningsfesten den 14 maj. 
  2.  At få planeret og revet kantarealer rundt om butiksgrunden så der er klart til at kunne så i disse. Så har du en skovl og især en rive så medbringe disse til butiksgrunden.
Af hensyn til at disponere opgaverne vil vi meget gerne have en tilbagemelding om deltagelse – ring eller skriv til Bjarke på 27875888. 
 
Hvis I er et par stykker som ikke kan på dette tidspunkt, men gerne vil hjælpe en anden dag inden så sig også gerne til – så instruerer vi  gerne særskilt.
 
Venlig hilsen
Borgerforeningen.