Ja til at etablere to søer mellem Voersaa og Asaa
26. oktober 2019

Frederikshavn Kommune modtog i marts i år en ansøgning om en række af naturforbedrende tiltag i forbindelse med et naturpleje- og genopretningsprojekt ved Østkystvejen 416 midt mellem Voersaa og Asaa.

Kunne du tænke dig at blive Hjerteløber?
4. august 2021
 
Undervisning i hjerte lunge redning for dig der kunne tænke
sig at være med.
Vi afholder kursus d. 6 september kl 17-21
i Præstbro klubhus
Agernvej 7 i Præstbro

Tilmeld dig til
Ulla Christensen
på tlf. 61374775
Voerså Butikshus ApS – Status på fakturering af anparter m.m.
2. august 2021


I begyndelsen af juni påbegyndte vi udsendelse af fakturaer på køb af anparter og sponsorater!
Alt sammen baseret på tilsagn givet næsten 1½ år før, – og med et imponerende lille frafald, som mestendels skyldtes fraflytning eller triste hændelser!  
Fakturaerne blev for 99 %’s vedkommende udsendt elektronisk via mail til de af anpartshaverne m.fl opgivne mailadresser, og stort set alle er – set herfra bogholderiet – nået frem til modtagerne!
Der er dog nogle, som har meldt tilbage, at de mod forventning ikke har modtaget en faktura, hvorfor vi har gensendt disse! I stort set alle tilfælde har det vist sig, at vores mail er endt i modtagernes spamboks/uønsket mail pga af den vedhæftede fil – fakturaen!
Skulle du være i den situation, at du tilsyneladende ikke har modtaget en faktura, så kan du eventuelt kigge dér, men du kan alternativt også kontakte undertegnede, så jeg kan genfremsende den til dig/jer.
Betalingsfristen var ultimo juli!

I alt udsendte vi fakturaer for kr. 1.743.125, og i skrivende stund resterer der kr. 489.250, at blive indbetalt.
Helt specifikt blev der fremsendt fakturaer for 575 anpartstegninger og det resterende beløb har vedrørt sponsorater og forskellige tilskudstilsagn.
Overordnet set er der tegnet 751 anparter, og de resterende midler er som nævnt tilgået i form af tilskud og sponsorater. Det skal dog ikke være en hemmelighed, at vi godt kunne have ønsket os afsat nogle flere anparter! Men det kan jo nåes endnu! Eventuelt ved det kommende Borgermøde/generalforsamling den 22. august.

Alternativt kan man også donere mindre bidrag til Voerså Borgerforening, som da kan købe flere anparter i Butikshuset. Det kan du gøre ved at indbetale på konto 7422-0000509538 eller via Mobilepay på 41021. I begge tilfælde skriv da ved indbetaling: “Borgerforening anparter”. 

Som sagt! Har du mod forventning ikke modtaget en faktura, kontakt da undertegnede!

Voerså Butikshus ApS
Bogholderiet – Bent Ahlgreen
Tlf.: 93837585

CVR 41194499
Ny Skovgårdsvej 5, Voerså, 9300 Sæby

www.butikshus.dk

bogholderi@butikshus.dk

Thor’s hammer – Mjølner – er pakket ind!
24. juli 2021

Visse har spurgt til hvorfor Thor’s hammer p.t. er pakket ind! Det er den af den simple årsag, at den er afrenset og gjort klar til maling, og ikke bør blive våd forinden!
Thor havde jo magt over vejret. Han sørgede for regn og vind, og når han kørte over himlen sprang lynene fra hans vogn, så det tordnede på Jorden; det kaldtes Thor-drøn (torden).
Og man ved jo aldrig, hvornår han kunne finde det!

Det er til orientering Ejvind Petersen, som er i gang med projektet!

 

Voerså Butikshus ApS – Informationsmøde og Generalforsamling
23. juli 2021

Søndag den 22. august afholdes informationsmøde – og efterfølgende generalforsamling i Voerså Butikshus ApS kl. 15 – 17.
Mødested endnu ikke helt fastlagt!
Efterfølgende er der planlagt hyggestund for alle anpartshaverne i teltet på Krogrunden, hvor vi dels har hyret Thomas’s pølsevogn fra Asaa og dels har åbnet “baren” for salg af øl, vand og vin.
Nærmere information følger snarest, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen!
Mvh Voerså Butikshus ApS  

 

Voerså Byudviklings Klub Lotto – Trækning juli 2021
10. juli 2021

Voerså Byudviklings Klub Lotto.

Så er juli måneds heldige vindere fundet, vindere er:

Nr.16-57-97-134-195-33-79-116-151

Stort tillykke, samt tak for at I støtter op om Krogrunden.

Til jer der endnu ikke har fået fornyet jeres lodder ,skynd jer at betale for så er i med fra næste lodtrækning i sept.

Venlig hilsen Voerså Byudvikling.