Biksemadslogen – Under udarbejdelse

Etablering af Biksemadslogen i Voerså                                                                                  

Nogle gange eller rettere som oftest kan uformelle sammenkomster afstedkomme flere forandringer end i de, som er formelle, og hvor møderne ofte har en stram dagsorden, som ikke levner megen plads til de kreative tanker eller skøre påhit.  

Voerså Byudvikling etablerer hermed Biksemadslogen, hvis primære formål er at skabe et ping-pong forum – en tænketank, hvor vi uafhængigt af de formelle foreningers virke, måske og forhåbentlig kan påvirke en udvikling af byen og omegnen, der går på tværs af traditionelle tankegange. Dog indtil videre med umiddelbar fokus på krogrunden og de fælles muligheder, som den giver, men så sandelig også med tanke på at give bidrag/skubbe til de øvrige foreninger med en optimistisk og til tider mere skæv og kreativ tilgang til byens ve og vel, qva skøre idéer og andet kreativt input. Alt med henblik på at involvere bredt og styrke en fælles fremtoning og fodslaw i byens aktiviteter.

Biksemadslogen er tænkt, som et mødested, hvor idé ballonerne kan svæve frit i luften og enten tages ind eller tages ned. Og i Biksemadslogen skal der være plads til grin og skæve tanker, alt med henblik at skabe energi. En energi som gerne skulle kunne påvirke byens og områdets puls, også med tanke på at markedsføre området overfor udeforstående, og dermed fremme områdets “omsætning” til gavn for alle, såvel foreninger som private, specielt beliggende indenfor “Østkystens Guld”s område  

Biksemadslogen mødes hver anden onsdag i hver anden måned, med start i januar. I 2022 starter vi onsdag den 9. marts. Kl.18. Menuen er altid den samme – heraf navnet. Dagsordenen er også altid den samme:

1. Nye idéer – indtagning eller nedtagning ved simpel flertalsafgørelse. Vi indtager aldrig flere idéer end vi kan magte, hverken enkeltvis eller samlet. 
2. Opfølgning på idéer, som blev taget ind, herunder rapport fra de idemagere, som kom med idéen og som nu er tovholdere.
3. Spisning
4. Eventuel foredragsholder fra andre naboforeninger til inspiration og eftertanke.
5. Eventuelle forslag til nye medlemmer.
6. Diverse input

Biksemadslogen består af maksimalt 20 deltagere m/k. Udvælgelsen af interesserede medlemmer foretages i første omgang af Byudviklingens formand ud fra to benhårde kriterier: “Fantasi og virkelyst til at gøre en forskel”.

De 20 deltagere skal ikke nødvendigvis være foreningsmedlemmer i et og andet i forvejen , måske snarere tværtom, og de skal ej heller kun være brokkehoveder, men skal fremkomme med de tanker og idéer, som de har gået og tumlet med, og måske undret sig over andre ikke har tænkt på! Eller gjort noget ved! Og så ikke mindst bidrage efter bedste evne sammen med de øvrige til – i fællesskab- at realisere de vedtagne idéer! 

Skulle vi ikke nå målet med 20 deltagere er de foreløbigt optagne medlemmer forpligtet til at søge medlemsemner, som opfylder ovennævnte kriterier. Disse medlemmer skal godkendes forinden næste fastsatte møde og naturligvis inviteres dertil.

Biksemadslogens vedtægter er enkle:
Biksemadslogen i Voerså er sat i verden, som en kreativ tænketank med henblik på at skabe aktiviteter, primært på krogrunden, men også andre steder, således at vi opnår en synergi mellem foreningerne i byen, og dermed bliver en katalysator og aktiv brik i en større sammenhæng, og dermed hver især yder efter bedste evne med hjælp fra de øvrige medlemmer.

  1. Kontingentet svarer til prisen på bespisningen. Provenuet ved salg af drikkevarer indgår som betaling for leje af Borgerhuset.
  2. Ethvert afbud afstedkommer en bøde på kr. 100, der tilgår Biksemadslogens egen kasse til brug for eventuelle senere udbud af yderligere kulinariske tiltag eller blot som eventuel restbetaling af leje af Borgerhuset i fald provenuet ved salg drikkevarer ikke dækker lejen af Borgerhuset.

Håber du kunne være interesseret i et medlemskab og har mod og lyst på at deltage i et alternativt og sjovt forum ud fra de tanker og præmisser, som beskrevet ovenfor !
Hvis ja, så send en mail til bentahlgreen@gmail.com, og jeg vil snarest vende tilbage til dig.

Med venlig hilsen
Bent Ahlgreen
Formand
Voerså Byudvikling

HVORNÅR HAR MAN KUNNET FREMSTILLE HONNING MED KUN EN BI I KUBEN?
– Citat ukendt