Begivenheder denne måned

manmandag tirstirsdag onsonsdag torstorsdag frefredag lørlørdag sønsøndag
27. februar 2023
28. februar 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 28. februar 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Hvad Grønlands indlandsis lærer os : 19:00

28. februar 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Hvad Grønlands indlandsis lærer os : 19:00


28. februar 2023

Hvad Grønlands indlandsis lærer os

Ved glaciolog Dorthe Dahl-Jensen

Hør om hvad boringer ned i Grønlands indlandsis fortæller os om klimaet, skovafbrænding, vulkanudbrud m.m. i historisk og forhistorisk tid. De dybeste boringer ned i mere end 100.000 år gammel is giver viden om hvor meget havspejlet vil stige i fremtiden.

Hør om hvad boringer ned i Grønlands indlandsis fortæller os om klimaet, klimaændringer, skovafbrænding, vulkanudbrud, industrialisering m.m. i historisk og forhistorisk tid. Via boringerne trækker forskerne søjler af is op, såkaldte iskerner. Disse iskerner viser fx at Indlandsisen har mistet masse de seneste tyve år som en reaktion på den globale opvarmning der er sket. Denne afsmeltning har bidraget til at det globale havspejl er steget. Hvor meget vil havspejlet mon stige i fremtiden? Det giver de dybeste boringer, der når flere kilometer ned i lag af is der er mere end 100.000 år gamle, en idé om. De dybeste boringer i Indlandsisen finder fx is fra den sidste mellemistid, dvs. fra 130.000 til 115.000 år siden, kaldet Eem-tiden. Dengang var der 5 ⁰C varmere over Grønland end i dag, og smeltning af Indlandsisen i Eem-tiden bidrog med 2 m til den tids stigning af havspejlet. På trods af den store afsmeltning lå der stadig en stor iskappe over Grønland i hele Eem-tiden. Vi kan lære af Eem-tiden da den er en vigtig analog til det klima vi vil få over Grønland allerede i år 2100.

Dorthe Dahl-Jensen
professor i glaciologi på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet og Canada Excellence Research Chair ved Centre for Earth System Sciences, University of Manitoba, Canada
Læs mere om forelæseren
Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark

marts

1. marts 2023
2. marts 2023
3. marts 2023
4. marts 2023
5. marts 2023
6. marts 2023
7. marts 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 7. marts 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Det er bare en virus : 19:00

7. marts 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Det er bare en virus : 19:00


7. marts 2023

Det er bare en virus
Ved overlæge Anders Fomsgaard

Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Hør om de vigtigste kendetegn for virus, og hør om hvordan virusforskerne må tænke for at bekæmpe dem.

Virus er det mindste smitstof. Udenfor vores celler er det blot en livløs partikel uden eget stofskifte og evne til at formere sig alene. Det er blot en mikroskopisk ”pose” af protein indeholdende lidt genmateriale. Men så snart denne “pose” penetrerer vores celler sker der noget. Indeni i en celle kan virus nemlig overtage kontrollen og tvinge cellens maskineri til at lave tusinder af nye viruskopier.

På denne måde påvirker virus hele klodens økosystem: de inficerer alt – både mennesker, dyr, planter, svampe og bakterier. Virus er overalt. Men hvad er de for nogle, disse virus? Dem der rammer os mennesker, dem bør vi kende.

Coronaepidemien gjorde os særligt opmærksomme på én virus, men vi bliver alle udsat for en palette af dem igennem livet. Nogle virus er relativt fredelige, andre kan give alvorlige sygdomme – fra en almindelig forkølelse eller herpes til influenza, COVID-19, ebola, aids, abekopper og mange andre. Nogle virus nedkæmpes af vores immunsystem, andre bliver kroniske og kan forårsage mangeartede problemer. Der findes også virus vi kan blive vaccineret mod eller behandlet for, mens der er andre som vi efter bedste evne bør prøve at undgå.

Hør om de vigtigste kendetegn for virus, hvordan de opfører sig, hvordan klimaforandringer, migration og globalisering fører til udbrud og hvordan virusforskerne er nødt til at tænke og arbejde kreativt i kampen mod dem.

Anders Fomsgaard
overlæge og leder af virusforskning og -udvikling, Statens Serum Institut og adjungeret professor i infektionsmedicin, Syddansk Universitet
Læs mere om forelæseren
1/2
Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
8. marts 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 8. marts 2023 : Fælles Foreningsmøde : 19:00

8. marts 2023 : Fælles Foreningsmøde : 19:00


8. marts 2023

Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
9. marts 2023
10. marts 2023
11. marts 2023
12. marts 2023
13. marts 2023
14. marts 2023
15. marts 2023
16. marts 2023(1 event)

Category: Generalforsamling 16. marts 2023 : Borgerforeningen - Generalforsamling : 19:00

16. marts 2023 : Borgerforeningen - Generalforsamling : 19:00


16. marts 2023

Mere info følger.

Med venlig hilsen
Voerså Borgerforening 

Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
17. marts 2023
18. marts 2023
19. marts 2023
20. marts 2023
21. marts 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 21. marts 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Kaffe : 19:00

21. marts 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Kaffe : 19:00


21. marts 2023

Kaffe
Ved Aske Bosselmann, Anders Barfod og Kjeld Hermansen

Hør tre forskere fortælle om kaffe – om kaffeplantens biologi, dens dyrkning og bearbejdning til den kaffe vi drikker, om bæredygtig kaffe, om den betydning klimaændringerne vil få for fremtidens kaffe og om sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe.

Kaffeplanten er en flerårig afgrøde med en enorm betydning globalt – både økonomisk og kulturelt. Det er kun nogle få arter af planten inden for slægten Coffea som dyrkes på tværs af troperne, men hvor kommer planterne oprindeligt fra, og under hvilke klimatiske betingelser trives de bedst? Botaniker Anders Barfod, som i mere end tre årtier har forsket i tropiske planteressourcer, vil give en bred indføring i kaffeplantens botanik – herunder de seneste årtiers udforskning af dens vilde slægtninge. Coffea-slægten illustrerer glimrende den store betydning af agrobiodiversitet for landbrugsproduktionen i en verden i stadig forandring. Du vil også høre om hvad kaffebønnen mere præcist udgør i frugten, og få en opskrift på hvordan man kommer fra den høstklare frugt på kaffebusken til den dampende kop kaffe som mange af os nyder hver dag.

Millioner af farmere i det såkaldte ’kaffebælte’ omkring Ækvator producerer nok kaffe til at vi, verden over, kan nyde over 31.000 kopper i sekundet. Det kræver et stort areal, og historisk set har kaffedyrkning ført til afskovning og tab af biodiversitet, men under visse forhold har kaffedyrkning i dag en helt anden rolle. Naturressourceøkonom Aske Skovmand Bosselmann vil fortælle om kaffens dyrkning og hvordan farmere verden over ikke bare producerer kaffebønner, men også økosystemtjenester som vi alle kan drage fordele af – bl.a. i forhold til klimaforandringer som i dag er et centralt emne inden for bæredygtig kaffe. Du får også et indblik i den nyeste forskning der skal sørge for at vi fortsat kan drikke kaffe i et forandret klima.

I foredraget sættes vores brug af kaffe også i et historisk perspektiv. Selve udviklingen i danskernes forbrugsmønster af kaffe, fra den blev introduceret i Danmark i 1665 til nu, har nemlig været meget bemærkelsesværdig. Og diabetes- og ernæringsforsker Kjeld Hermansen vil udfordre de mange påstande om hvordan kaffe påvirker kroppen. Man hører fx ofte udsagn som: ”Man skal passe på med ikke at drikke for meget kaffe”, ”Kaffe er usundt og kan fremkalde kræft og hjertekarsygdomme” og ”Kaffe kan afkorte livet”. Spørgsmålet er om dette er myter eller fakta? Kjeld Hermansen vil gennemgå hvordan kaffe påvirker dødeligheden samt de store folkesygdomme kræft, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Og du vil få et indblik i hans forskningsgruppes arbejde med at belyse virkningsmekanismerne for kaffe på risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Aske Skovmand Bosselmann
lektor i naturressourceøkonomi, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Læs mere om forelæseren

Anders Sanchez Barfod
lektor i botanik Anders Sanchez Barfod, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Læs mere om forelæseren

Kjeld Hermansen
læge og lektor i diabetes og ernæring, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Læs mere om forelæseren
Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
22. marts 2023
23. marts 2023
24. marts 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 24. marts 2023 : TEST AF KALENDERNYT : 12:00

24. marts 2023 : TEST AF KALENDERNYT : 12:00


24. marts 2023

Denne begivenhed kun oprettet med henblik på en test!

Krogrunden
Østkystvejen
Voerså, Danmark 9300
Danmark
93837585
25. marts 2023
26. marts 2023
27. marts 2023
28. marts 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 28. marts 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Stjernernes vilde liv : 19:00

28. marts 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Stjernernes vilde liv : 19:00


28. marts 2023

Stjernernes vilde liv
Ved astrofysikerne Mia Sloth Lundkvist og Hans Kjeldsen

Efter at stjerner fødes i interstellare gasskyer og begynder at lyse, gennemgår de forskellige udviklingsstadier før de ender deres dage kaotisk som ustabile stjerner eller som supernovaer der udslynger støv og gas og giver liv til nye stjerner.

Når vi ser op på stjernehimlen, ser vi stjerner i alle livsstadier, fra nye stjerner der lige er blevet dannet i interstellare gasskyer til rester efter stjerner hvis liv er endt i en voldsom eksplosion. Fra fødsel til død gennemgår stjernerne forskellige udviklingsstadier – alt efter deres masse og deres ydre og indre forhold. Men fælles for alle stjerners livscyklus, er at de dannes af støv og gas der trækker sig sammen og udsender lys i millioner eller milliarder af år, for så at ende deres liv kaotisk som ustabile stjerner eller ultimativt som supernovaer der udslynger støv og gas og giver liv til nye stjerner.

I løbet af foredraget vil du høre om stjernernes vilde liv og om nogle af de mere eksotiske typer af stjerner som findes ude i Universet. Du vil også høre om hvordan vi kan "kigge ind" i stjernerne ved at studere de lydbølger som de udsender – det som kaldes asteroseismologi. Hør også om hvad stjernernes "musik" fortæller os om deres indre.

Du vil få at se hvordan forskerne ”bygger" stjerner i en computer og hvordan man kan sammenligne dem med stjernerne i Universet og dermed blive klogere på hvordan de vil udvikle sig. Hør tilmed om nogle af de målinger og resultater forskerne har fået fra NASA’s rumteleskoper Kepler og TESS, ESO’s teleskoper i Chile og teleskoperne i SONG-netværket.

Til slut vil du komme med en tur rundt på stjernehimlen og se og høre om en række udvalgte stjerner i forskellige stadier af deres vilde og fascinerende liv.

Mia Sloth Lundkvist
adjunkt i astrofysik, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Læs mere om forelæseren

Hans Kjeldsen
professor i astrofysik, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet
Læs mere om forelæseren
Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
29. marts 2023
30. marts 2023
31. marts 2023

april

1. april 2023
2. april 2023
3. april 2023
4. april 2023
5. april 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 5. april 2023 : Påskemiddag i Borgerhuset : 18:00

5. april 2023 : Påskemiddag i Borgerhuset : 18:00


5. april 2023

Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
6. april 2023
7. april 2023
8. april 2023
9. april 2023
10. april 2023
11. april 2023
12. april 2023
13. april 2023
14. april 2023
15. april 2023
16. april 2023
17. april 2023
18. april 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 18. april 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Fremtidens RNA-medicin : 19:00

18. april 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Fremtidens RNA-medicin : 19:00


18. april 2023

Fremtidens RNA-medicin
Ved RNA-forskerne Mette Malle og Jørgen Kjems

De fleste af os har fået RNA-medicin i form af mRNA-vaccine mod covid-19, men RNA kan bruges medicinsk til meget mere end vacciner. Hør om den RNA-forskning der lige nu foregår som i fremtiden vil kunne lede til bedre behandling af en lang række sygdomme.

De fleste af os har fået RNA-medicin i form af en coronavaccine indeholdende mRNA, og effekten har langt henad vejen været meget tilfredsstillende. Med dette vellykkede startskud har RNA-forskere øjnet muligheden for at udbrede medicin baseret på RNA til mange andre sygdomme, og udviklingen af nye typer RNA-medicin er inden for de sidste par år eksploderet. RNA kan nemlig bruges til meget mere end at vaccinere mennesker.

Kemisk set er RNA meget lig DNA, som er den primære bestanddel i vores arvemasse, men RNA opfører sig anderledes og opfylder en helt anden rolle i vores celler. Dette gør at RNA i medicinsk øjemed har helt andre anvendelsesmuligheder.

RNA kan for eksempel hjælpe kroppen med at programmere sine immunceller til specifikt at angribe kræftceller. Det kan også kode for livsvigtige proteiner, som er beskadigede i forbindelse med genetiske sygdomme såsom cystisk fibrose og muskelsvind. RNA kan endvidere designes til at angribe og fjerne inflammatoriske stoffer i forbindelse med autoimmune sygdomme som diabetes og gigt.

Før RNA kan blive en udbredt del af vores medicinske behandlinger, er der dog en række problemer forskerne skal løse. Helt grundlæggende har vi fx brug for bedre metoder til at føre RNA-medicinen ind i kroppen. Metoder der sikrer, at RNA-molekylerne kan modstå kroppens forsvarssystemer og uskadt kan nå frem til målet.

Hør om den nyeste forskning i RNA-medicin, herunder om arbejdet i laboratoriet og hvordan forskere laver RNA og fører det ind i celler. Du vil også blive klogere på den RNA-medicin der findes allerede, og den forskning der potentielt kan bane vejen for at vi i fremtiden kan kurere sygdomme ved blot at indtage en RNA-pille.

Mette Galsgaard Malle
Postdoc i nanoscience, Interdisciplinært Nanoscience Center, Aarhus Universitet
Læs mere om forelæseren

Jørgen Kjems
professor i nanoscience, Interdisciplinært Nanoscience Center og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Læs mere om forelæseren
Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
19. april 2023
20. april 2023
21. april 2023
22. april 2023
23. april 2023
24. april 2023
25. april 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 25. april 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Myrer : 19:00

25. april 2023 : Offentlige foredrag i Naturvidenskab - Myrer : 19:00


25. april 2023

Myrer
Ved insektforsker Joachim Offenberg

Myrerne er på flere måder mere succesfulde end mennesket. De organiserer sig i store samfund som superorganismer og de opfandt landbruget længe før vi gjorde. Du vil også høre om hvordan vi kan udnytte myrerne til biologisk bekæmpelse af skadedyr.

Er myrerne en større succes end menneskene? Måske. Det kommer an på hvordan man måler succes. De er i hvert fald væsentligt flere end os. For hvert menneske på jorden findes der 2,5 millioner myrer.

Myrerne bruger samme strategier som os: de er organiserede i samfund med dronninger, slaver og statskup og de kan regulere temperaturen i deres myretuer. De har sågar "opfundet” landbruget: de kan nemlig også holde husdyr. Hør hvordan myrerne bruger disse strategier og hvordan de udviklede dem lang tid inden mennesket opstod.

Myresamfundene er helt unikt organiserede som superorganismer hvor de enkelte myrer fungerer som organismens celler. Blot kan cellerne, i modsætning til vores egne celler, bevæge sig uafhængigt af hinanden. Den organisering betyder at en myre-superorganisme kan ændre form og være flere steder på samme tid. Forskellige kaster hos myrerne udgør superorganismens organer. Fx fungerer dronningen både som det hunlige og hanlige kønsorgan, og myrer, der kan sprænge sig selv i luften, kan agere immunforsvar. Myrerne er desuden i stand til at organisere deres millionsamfund helt uden ledere og ledelse. Ingen myre ved hvad der foregår, men det virker.

Vi skal også blive klogere på hvordan forskerne har haft held med at benytte myrer til at erstatte sprøjtegifte i frugtplantager og hvordan myren kan hjælpe os med at finde nye typer antibiotika der kan anvendes imod resistente sygdomsbakterier.

PS: Vidste du for øvrigt at en lille dansk myre er blevet til en af verdens dyreste fødevarer?

Joachim Offenberg
seniorforsker i insekt- og planteøkologi, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
Læs mere om forelæseren
Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
26. april 2023(1 event)

Category: Generalforsamling 26. april 2023 : Voerså Butikshus ApS - Generalforsamling : 19:00

26. april 2023 : Voerså Butikshus ApS - Generalforsamling : 19:00


26. april 2023

Voerså Butikshus afholder generalforsamling i Stensnæsskolens gymnastiksal.
Nærmere info og indkaldelse med dagsorden følger.

Stensnæsskolen
Østkystvejen 314
Voerså, 9300
27. april 2023
28. april 2023
29. april 2023
30. april 2023

maj

1. maj 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 1. maj 2023 : Kaffeklubben med fortællinger af professor Erik Albæk : 14:00

1. maj 2023 : Kaffeklubben med fortællinger af professor Erik Albæk : 14:00


1. maj 2023

Hej alle

Vi mødes i kaffeklubben mandag fra kl. 14-16, i Borgerhuset., hvor professor Eril Albæk kommer på besøg og fortæller om sin opvækst i Voerså.

Vel mødt!

Hilsen

Kaffeklubben

Borgerhuset
Ny Skovgårdsvej 5
Voerså, Danmark 9300
Danmark
2. maj 2023
3. maj 2023
4. maj 2023
5. maj 2023
6. maj 2023
7. maj 2023
8. maj 2023
9. maj 2023
10. maj 2023
11. maj 2023
12. maj 2023
13. maj 2023
14. maj 2023
15. maj 2023
16. maj 2023(1 event)

Category: Generalforsamling 16. maj 2023 : Generalforsamling - Lokalhistorisk forening for Voerså og omegn. : 19:00

16. maj 2023 : Generalforsamling - Lokalhistorisk forening for Voerså og omegn. : 19:00


16. maj 2023

Lokalhistorisk forening for Voerså og omegn.
Indkaldelse til ny, ordinær generalforsamling på grund af ringe tilsutning den 28/03. Afholdes på Havnevej 1 Voerså.
Generalforsamling afholdes på Havnevej 1 Voerså
Tirsdag den 16/5 kl.19.00
Dagsorden.
1) Valg af dirigent og stemmetæller
2) Formandens beretning v/ Doris Nielsen
3) Regnskab for 2022 v/ Keatty Sørensen
4) Indkomne forslag (skriftligt til bestyrelsen senest den 09/5 - 2023
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Keatty Sørensen
Hanne Kristensen og Karin Jensen
6) Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Helen Langeland
7) Valg af revisor. På valg er Lone Pilgård og Karin Jensen
8 ) Valg af revisorsuppleant. På valg er Tove Bach Nielsen
9) Eventuelt
17. maj 2023
18. maj 2023
19. maj 2023
20. maj 2023(1 event)

Category: Arrangement/Event 20. maj 2023 : Opsætning af telt på krogrunden : 10:00

20. maj 2023 : Opsætning af telt på krogrunden : 10:00


20. maj 2023

Vi mødes i Borgerhuset kl. 09 til morgenmad sammen med "Gør byen smuk"-holdet.
Teltdug og alle borde samt 2 barer og 10 bænksæt skal ned på krogrunden, og teltdugen monteres!
Med venlig hilsen Brian Mølgaard og Bent Ahlgreen, som desværre begge er bortrejste.
PS. Håber I kan klare opgaven uden os. 

 

Krogrunden
Østkystvejen
Voerså, Danmark 9300
Danmark
93837585
21. maj 2023
22. maj 2023
23. maj 2023
24. maj 2023
25. maj 2023
26. maj 2023
27. maj 2023
28. maj 2023
29. maj 2023
30. maj 2023
31. maj 2023

juni

1. juni 2023
2. juni 2023
3. juni 2023
4. juni 2023

Return to calendar Print