Tilmelding til Borgerforeningens generalforsamling 2021

Borgerforeningens generalforsamling er planlagt at finde sted, torsdag den 25. maj kl.19-21 i Borgerhuset.
I den anledning beder vi dig/jer  – under hensyntagen til de restriktioner, der fortsat forefindes omkring større mødeforsamlinger foranlediget af corona-epidemien – om at meddele os, hvorvidt du/I ønsker at deltage i generalforsamlingen, således vi kan disponere lokalet og vores lette bespisning
Vi ser naturligvis gerne, at flest muligt husstande deltager, hvorfor vi håber på forståelse for at have begrænset antallet af deltagere til at omfatte een repræsentativ person pr. husstand.

Du finder tilmeldingsblanketten her: (Indtil der er registreret det maksimale antal deltagere)

[vfb id=’4′]

Vi ser frem til din deltagelse, men gør opmærksom på, at tilmelding foregår efter “først til mølleprincippet”