Købmandsprojektet – Nyt om…..

I forbindelse med byggeriet af den nye butik i Voerså, har Vendsyssel Historiske Museum sat gang i en udgravning (det skal altid foretages, inden man bygger). Det sker allerede den 15. april, så der er vi rigtigt heldige – og på forkant.

Vi har samtidig revideret projekttegningerne, og vi tager stadigvæk højde for en placering af et eventuelt benzintankanlæg, omend interessen fra de som er forespurgt, kan ligge et meget lille sted – indtil videre! Men vi undersøger alle muligheder, ligesom vi har forespurgt med hensyn til at få opstillet ladestandere til el-biler.

Så midt i disse mærkværdige og kedelige coronatider arbejder vi ihærdigt videre med al det praktiske, og så må vi se, hvornår vi får lejlighed til at berette yderligere overfor en alle jer, som har tilkendegivet interesse for køb af anparter i projektet.

Apropos dette, så er alle fortsat meget velkomne til at tegne anparter eller yderligere anparter, for i netop denne tid kunne man (jeg) godt at have brugt blot at kunne hilse på mine medborgere her i byen – om det så blot var over en køledisk! Det har jo noget med følelsen af at være sammen – både hver for sig og som en del af et større hele!

Så vi fortsætter vores optimistiske fremmarch, og bemærk det har vi i øvrigt flaget lidt med, idet vi har opsat flagvimpler på såvel krogrund som ved skole og Borgerhuset. Dette blot for at indgyde lidt optimisme mod den blå himmel.

Fortsat – pas godt på jer selv og hinanden, – og god Påske! 

  

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Gør byen smuk!! Fælles arbejdsdag – lørdag den 4. april – Aflyses

Vi havde planlagt at skulle fortsætte den fine tradition, som så lyset sidste år – “Gør Byen smuk” – her den 4. april!
Der var en hel del, som vi skulle og kunne udrette, så vi kunne gå foråret i møde med god samvittighed, og vide, at der var styr på krogrunden, på torvet, ved borgerhuset – og hvor vi ellers havde ting at gøre!
Som situationen med COVID19 er lige nu må vi aflyse denne fælles arbejdsdag!

Det er desværre med ukrudt og græs, at de helt ignorerer forsamlingspåbuddet, og blot fortsætter med at dukke op alle steder! Så hvis du i denne periode føler dig alt for rastløs, så er du meget velkommen til alene eller sammen med din ægtefælle samt et lugejern, at “pusle” lidt omkring og holde styr på ovennævnte! Det være sig især gældende på krogrunden, hvor en plæneklipper måske kunne gøre gavn!

Vi  i Borgerforeningen vil naturligvis også gøre forskellige små tiltag hist og pist, herunder bl.a. få gang i vores lille springvand på Torvet, så det kan “udstråle” lidt optimisme for tiden, der kommer!

Vi fremkommer naturligvis med en ny dato for en fælles arbejdsdag, når forholdene tillader det! 

Indtil da, så pas godt på jer selv – allesammen!        

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nyt fra Kaffeklubben – Aflysninger

Nyt fra Kaffeklubben

Onsdag den 1.4 er der ikke kaffeklub.

Og Onsdag den 8.4., hvor der skulle have været  “Hygge- og spis sammen aften” kl. 18. har vi af kendte årsager beklageligvis måtte aflyse. Vi satser naturligvis på, at vi efter Corona-krisen kan genoptage Kaffeklubbens arrangementer og fastsætte en ny dato for en “Hygge- og spis sammen aften”!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Borgerforeningens Generalforsamling – Udsættes

Grundet den aktuelle og alvorlige situation omkring Corona-epidemien har Borgerforeningens bestyrelse besluttet at udsætte den planlagte generalforsamling den 26. marts på ubestemt tid!
Vi vender naturligvis tilbage omkring en ny dato, når situationen bedres – hvilket ifølge de seneste meldinger godt kan trække ud!
Indtil da, så pas godt på jer selv og jeres kære! Foråret er på vej, så nyd tiden bedst muligt!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Status på købmandsprojektet – Voerså Butikshus

Hvis du er hjemme, og mangler læsestof, så kan du finde en samlet status på købmandsbutikken her:
https://www.dropbox.com/…/Status%20p%C3%A5%20K%C3%B8bmandsb…

Der er stadig mulighed for køb af anparter, og vi søger også sponsorater fra virksomheder.

Mvh Voerså Byudvikling

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Voersaa IF – meddelelse

På baggrund af myndighedernes og idrætsforbundenes anbefalinger er al aktivitet (træning, kamp, møder osv.) i Voersaa IF aflyst de kommende 14 dage.
Bestyrelsen følger naturligvis situationen og vil løbende melde ud når der er relevant nyt.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Borgerforeningens Generalforsamling

P.S. Som alle andre følger bestyrelsen de retningslinjer, som er givet omkring mødeaktiviteter etc. i relation til den aktuelle situation omkring Corona-epidemien, hvorfor det kan komme på tale eventuelt at udskyde afholdelse af generalforsamlingen! Vi skal selvfølgelig nok informere nærmere derom!! MVH BESTYRELSEN

Info til byens borgere!
Der er generalforsamling i Borgerforeningen d. 26.03.20, i Borgerhuset på Ny Skovgårdsvej 5, Voerså.
Det er her man kan være med til, at gøre en forskel eller blot være med på en lytter så man ved, hvad borgerforeningen laver og arbejder for i byen.
Til de yngre folk i byen skal i vide, at det er i borgerforeningen, at mange af byens arrangementer etableres – så vil du være med til, at bidrage så vores børn bliver ved, at vokse op i en skøn og aktiv by så giv dit bidrag til fællesskabet!

Har du forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen (dagsordenens pkt.7) skal disse indsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

 
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Voerså Butikshus ApS – Klar til byggeri!

Vi har igår modtaget den endelige rapport om de sidste geotekniske undersøgelser af købmandsgrunden. Denne viser som de indledende undersøgelser, at grunden er klar til byggeri 👍🏻
Derudover er dialogen allerede igang med Frederikshavn Kommune omkring indkørselsforhold, vejlinje, og en masse andre spændende ting.
Det betyder, at vi kan tage det næste skridt ind i projektet, så Voersås ny indkøbsmulighed kan blive klar til åbning!
Så nu er der  endnu en grund….til at tegne en anpart i projektet!
Og det kan du fortsat gøre her

God weekend!

Billedet indeholder sandsynligvis: telefon
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Hjerteløber – Voerså – Vi er på rette vej!

Kære alle interesserede Hjerteløbere

Vi takker mange gange for jeres engagement og for de sponsorater, der er kommet ind!

Jack Jørgensen har påtaget sig opgaven med at indhente tilbud hjem på bl.a. veste og tryk der på samt masker så hjerteløberne er godt klædt på til opgaven.
Vi venter på at få en dato fra instruktøren der skal undervise os.

Der bliver oprettet en lukket facebook gruppe for dem der har meldt sig som hjerteløber. Dette skal de der har det være OBS på at melde sig ind i den.

Den hedder SMS hjerteløber i Voerså, og du kan finde den her:

Der  vil alle relevante oplysninger komme ind! Ulla Christensen står som gruppe opretter!
Og Line Degn står for “Gå en tur-gruppen”, der samler ind til en kvalitetshjertestarter. Spørgsmål ang. dette skal rettes til hende på tlf. 61707271

HUSK, den 3. maj der skal vi gå os til en hjertestarter!

Samler du og din gruppe ind på mindst 15 ruter tilsammen, får I:

  • En kvalitetshjertestarter
  • Et 30-minutters kursus i genoplivning for hele gruppen
  • Et klimaskab til udendørs opsætning
  • Levering og montering af skabet og hjertestarteren.
  • Monteringen forudsætter, at der er en egnet væg, hvor der maksimalt er 5 meter til en egnet strømkilde*
  • Et års ServicePlus-aftale. Dette inkluderer skift af batterier og pads, overvågning, forsikring, lånestarter og et årligt teknisk tjek.

Vi vender tilbage, når vi har en dato for undervisningen! 

Med venlig hilsen Ulla Christensen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

KONTORHJÆLP SØGES – HURTIGST MULIGT!!!

KONTORHJÆLP SØGES – HURTIGST MULIGT

Kære læser af vores website og vores nyhedsmail!

Grundet usædvanlig travlhed på kontoret beder vi – i Borgerforeningen, Byudviklingen og Voerså Butikshus ApS om din assistance hurtigst muligt!
Vi har en række nært forestående begivenheder i form af en generalforsamling, en ekstraordinær generalforsamling og ikke mindre end en stiftende generalforsamling!

Når vi skal informere om sådanne begivenheder er mail jo en herlig opfindelse, men det fordrer jo, at man har folks mailadresser – og den rigtige vel og mærke, og at man har styr på hvem, der skal informeres om hvad!

Borgerforeningen sender løbende en Nyhedsmail afsted, når vi har nyheder, som vi gerne vil informere om! Og det gør vi til de, som enten har oprettet sig som modtager deraf, eller til de, som vi har tilladt os oprette på baggrund af de informationer, som vi har via vores medlemslister og de senest aktuelle forhåndstegninger af anparter i Købmandsprojektet!

Vi har netop fornyet tilmeldingsformularen for modtagelsen af Nyhedsmail. Nyt på denne er 3 felter, som du bedes afkrydse eller undlade at afkrydse alt afhængig af, hvad du er medlem af eller har ”involveret” dig i! På den måde behøver vi kun at vedligeholde en database og ikke 3!

Du finder tilmeldingsformularen her, som vi beder dig udfylde på ny, eller hvis du ikke hidtil har oprettet dig – så gøre det nu, således vi får såvel de nye som eksisterende oprettet med nedenstående informationer i vores database.

Er du medlem af?: (x hvis ja)  Borgerforeningen /Byudviklingen /Købmandsprojektet

Så derfor beder vi dig venligst oprette dig eller ajourføre dine informationer snarest belejligt, da det vil være en kæmpehjælp for os i tiden som kommer!

(I det øjeblik du trykker på tilmeld, vil der samme sted komme en kvitteringstekst i grønt)

Med venlig hilsen – og på forhånd en stor tak for hjælpen!

Borgerforeningen/Byudviklingen/Voerså Butikshus ApS

PS. Volder det problemer, så send gerne en mail til bent.ahlgreen@gmail.com

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar