Generalforsamling i Voersaa Byudvikling – 30. august 2020

Som bekendt blev der temmelig forsinket og under behørigt hensyn til Covid19 – restriktioner afholdt generalforsamling i Voersaa Byudvikling den 30. august i Stensnæsskolens Gymnastiksal. For de som ikke deltog, og naturligvis også for de som deltog, finder du som tidligere lovet referatet deraf på Voersaa By’s hjemmeside her:

Efterfølgende har Voersaa Byudvikling’s bestyrelse konstitueret sig således:

Formand: Bent Ahlgreen – Mobil 93837585 – Mail: bentahlgreen@gmail.com

Næstformand: Jørgen Engbjerg – Mobil 40794079 – Mail: jorgenengbjerg@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer: Jarl Rygaard – Mobil 61774687 – Mail: jarlrygaard@hotmail.com

og Aksel Thomsen – Mobil 21665861 – Mail: atv50@live.dk.

Borgerforeningens repræsentant i bestyrelsen: Bjarke Laubek – Mobil 27875888 – Mail: bjarkelaubek@hotmail.com

Kasserer: Bent Ahlgreen – (kontaktinformation – se ovenfor)

Suppleanter: Poul Erik Jensen og Jan Stahlbaum

Det skal i den forbindelse tilføjes, at konstitueringen skete med tanke på en rimelig og praktisk fordeling af arbejdsopgaverne i Voersaa, hvor Jørgen Engbjerg p.t. har rigeligt at se til i fbm købmandsprojektet og nu også Borgerforeningen, ligesom Bjarke er dybt involveret i  selvsamme opgaver og andre projekter.
Jeg har stor respekt for alle tidligere bestyrelsesmedlemmers indsats i Voersaa Byudvikling – og deres arbejde for en realisering af et krogrundsprojekt, og jeg har efterfølgende fået overleveret en masse historisk materiale fra Lone Pilgaard, hvilket har givet mig yderligere indsigt i det historiske forløb med hensyn til krogrunden, og som sagt stor respekt for det arbejde, som har været lagt deri gennem årene.
Så jeg går til opgaven med “ydmyghed”, –  i erkendelse af og med samtykke til, at købmandsprojektet p.t. er absolut nr. 1 i relation til byens udvikling; men jeg har dog fortsat og uagtet, at de likvide midler i Byudviklingen reduceres på kort sigt, en forventning om, at vi i bestyrelsen på trods af dette, fremadrettet  med tålmodighed og langsomme men kreative tiltag opnå, at der – når tiden er moden – kan realiseres et fornuftigt projekt på krogrunden, som bliver til gavn og glæde for byen.
Det fortjener de hidtil involverede og engagerede – det fortjener Voersaa ikke mindst.

Med venlig hilsen
Bent Ahlgreen     

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling i Voersaa Byudvikling – 30. august 2020

Madklub i Borgerhuset

MADKLUB

med sunde, nemme, lækre og familievenlige VEGETAR retter. Fokus på lokale råvarer, vitamin-, mineral- og fiberrige ingredienser. Vigtigste for mig er at give inspiration samt at tilbyde en hyggelig aften for max. 6-8 kvinder ad gangen.

Rammerne på nuværende tidspunkt ser således ud:

Sted: Borgerhuset i Voerså

Tidspunkt : 1-2 gange om måneden, fx mandag aften kl. 17-19

Opstart : oktober 2020

Selvbetaling mellem 50-100 kr./aften. Det dækker min arbejdstid, materialerne til maden og andet udgift ift. køkkenbrug, og selvfølgelig en sund og lækker middag i godt selskab (evt. med lidt vin til). Hvis ønsket, mulighed for at købe ekstra portion mad med hjem

For mere info må I gerne kontakte mig på FB eller på tel: 22561376 og mail: gabidk576@gmail.com

Hilsen

Gabriella Hartvig

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Madklub i Borgerhuset

Nyt fra generalforsamlingen i Voersaa Byudvikling – 30.aug.2020

På generalforsamlingen i Voersaa Byudvikling, søndag den 30. august i Stensnæsskolens gymnastiksal blev det bl.a. diskuteret om hvorvidt, der skulle være mulighed for at folk, som havde doneret særskilte midler til byggeriet på krogrunden at ønske dem tilbage eller
overført til f.eks. købmandsprojektet.
Det er fortsat ambitionen, at der skal etableres en bygning på krogrunden, men der var omvendt stor forståelse for blandt de fremmødte at et butikshus her og nu var vigtigst for byen!
Der var dog ikke enighed om der kunne flyttes/kunne disponeres midler fra krogrundsprojektet til dette.
”Peter på gården” har undervejs i forbindelse med idéen omkring Min købmand i Voerså taget kontakt til Voerså Byudvikling, da han ytrede ønske om at flytte sin
donation på kr. 300.000,- fra krogrunden til i købmandsprojektet, forstået på den måde, at Voersaa Byudvikling burde/skulle investere hans donation i anparter i købmandsprojektet, så de gjorde større gavn for byen her og nu, fremfor at stå “arbejdsløse” i et krogrundsprojekt, hvis realisering har ladet vente på sig.
Da andre
bidragsydere foranlediget af Peters ønske, også kunne have et ønske om deres midler ligeledes blev placeret i andre aktiviteter eller tilbagebetalt, ledte dette til afstemning om hvorvidt bestyrelsen kan disponere over de ekstraordinært indbetalte midler til f.eks. netop at investere dem i købmandsprojektet eller andre aktiviteter i byen, eller om midlerne fortsat skal henstå “afventende” i krogrunden. Alternativt kunne bestyrelsen imødekomme de øvrige bidragsyderes eventuelle ønske om en tilbagebetaling, fordi præmissen for deres ekstraordinære bidrag var blevet væsentlig ændret, –  og så dermed efterfølgende disponere frit over de tilbageværende midler.
Der var flertalt for at bestyrelsen for Voerså Byudvikling fremadrettet har fuld dispositionsret over de
midler, som byudviklingen råder over, og dermed kan overflytte midler til andre projekter/foreninger og samtidig også imødekomme bidragsydernes eventuelle ønske om tilbagebetaling eller overflytning af midler til andre projekter/foreninger.
10 stemmer for, 7 imod og 1 blank.
Det er bestyrelsens håb og fromme ønske, at flest muligt af de ekstraordinært indbetalte midler, fortsat er til foreningens disposition, idet krogrundsprojektet og de mange idéer, som er i gang omkring denne, har langt bedre vilkår for at blive realiseret, når der på trods af investeringen i købmandsprojektet, fortsat henstår midler, som kan arbejde for det!
Ikke at forglemme, så er de midler,  max. kr. 300.000 der investeres i anparter i købmandsprojektet jo en investering på lang sigt, men den vil på sigt også samtidigt fungerer som et “lager” af anparter, der løbende er til salg, for de som efterfølgende måtte ønske at købe en anpart eller flere i Butikshuset ApS. De investerede midler kan derfor henad vejen igen ende som “kontanter” i Byudviklingens kasse.
Sluttelig skal tilføjes, at Byudviklingen’s bestyrelse er overmåde glade og tilfredse med forløbet af generalforsamlingen, og de muligheder, som blev givet til bestyrelsen.
Der følger snarest på vores hjemmeside et fuldstændigt referat af Generalforsamlingen.

PS. Med hensyn til Min Købmand/Voerså Butikshus kan du løbende følge med på Butikshuset egen hjemmeside www.butikshus.dk. 

 


  

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Nyt fra generalforsamlingen i Voersaa Byudvikling – 30.aug.2020

Voerså Byudvikling's klublotto

September måneds vinder nr. er.

60-85-101-62-197-27-8-182-168-127-152.

Tak for at I støtter op om Krogrunden.

Venlig hilsen Voerså Byudvikling

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voerså Byudvikling's klublotto

HUSK! Voersaa Byudvikling's generalforsamling

Kategori: Generalforsamling 30. august 2020 : Voerså Byudvikling – Generalforsamling : 19:00

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til HUSK! Voersaa Byudvikling's generalforsamling

Kaffeklubben – Aflyser alle arrangementer indtil videre!!

Kaffeklubbens arrangementer i september, oktober og november ser vi os desværre nødsaget til at aflyse!
Vi håber, at vi kan mødes den 1. onsdag i december.

Mvh Kaffeklubben

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kaffeklubben – Aflyser alle arrangementer indtil videre!!

Voerså Butikshus ApS – Generalforsamling og informationsmøde – OBS – Udsættes indtil videre

Generalforsamling og informationsmøde – UDSAT

Grundet det stigende smittetal af COVID-19 er det vurderet i arbejdsgruppen, at det ikke er forsvarligt at gennemføre det planlagte borgermøde om Voerså Butikshus i august måned. Dette er set i betragtning af, at der har været mere end 130-150 deltagere til de foregående møder, hvilket også bevirker at vi ikke kan overholde politiets samlingsforbud. Derfor er vi nødsaget til at aflyse det kommende borgermøde, på samme måde som Stensnæsskolen og andre har aflyst arrangementer i området.

I stedet vil vi holde www.butikshus.dk opdateret med de nyeste informationer – plantegning mm – samt afsløre den overraskelse, som vi havde planlagt at løfte sløret på. Dette sker 30.08.20. Indbetaling af anparter forventes at ske umiddelbart efter det nu udsatte møde – forhåbentlig ultimo september/primo oktober.

Med venlig hilsen
Jørgen Engbjerg på vegne af Arbejdsgruppen 

Følg med på Min Købmand Voerså’s hjemmeside

Udgivet i Ikke kategoriseret | 1.696 kommentarer

Voersaa Byudvikling – OBS – Generalforsamling UDSÆTTES!!

Kære medlemmer af Voerså Byudvikling.

Byudvikling:

Grundet det stigende smittetal af COVID-19 er det vurderet i bestyrelsen, at det ikke er forsvarligt at gennemføre den planlagte generalforsamling her den 19.august – derfor flyttes generalforsamlingen til 30.08.20 kl. 19 og fortsat i Stensnæsskolens Gymnastiksal, hvor der er mere plads, så vi har mulighed for at gennemføre generalforsamlingen under kontrollerede forhold.

Der bliver opstillet stole med 2,5 meters afstand, samt afsat tydelige afstandsmarkeringer på gulvet. Alle stole vil før og efter generalforsamlingen blive afsprittet. Derudover kommer der naturligvis et fyldestgørende referat af mødet – dette vil være tilgængeligt på www.voerså-by.dk samt på byens facebook side “Voerså”

Derfor indkaldes endnu een gang til den udsatte generalforsamling i Voerså Byudvikling. 

Som de fleste allerede er bekendt med, blev er der i december 2019 – igangsat en indsamling i Voerså og omegn, (som nu har rundet 2.2 millioner), for at bygge en ny indkøbsmulighed i Voerså, som står klar til åbning i 2021. Yderligere information om projektet findes på hjemmesiden: www.butikshus.dk 

I den forbindelse har nogle medlemmer af Voerså Byudvikling, som ekstraordinært har doneret midler til Voerså Byudvikling – (udover medlemsgebyret på de kr. 1.000,-) forespurgt på om det var muligt at investere deres donerede beløb i Købmandsprojektet frem for krogrunden, (bl.a. et ønske om at investere kr. 300.000) – eller forespurgt på muligheden for at få refunderet deres donation fra Voerså Byudvikling, hvilket bestyrelsen har taget til eftertragtning.

En sådan beslutning bør efter bestyrelsens debatteres på en generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, ligesom formålet med Voersaa Byudvikling trænger til en fornyet debat, hvilket også afspejler sig i forslag til ændringer i vedtægterne, herunder specifikt i formålsparagraffen. 

Som medlemer af foreningen indkaldes I hermed til Generalforsamling i Voerså Byudvikling onsdag d. 30. August kl. 19.00 i Gymnastiksalen på Stensnæsskolen. 

Generalforsamlingen omhandler punkterne: 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Beslutning om bestyrelsens dispositionsret over donationer til krogrundsprojektet (tilbagebetaling/investering af donationer i købmandsprojektet)

  Forslag til Vedtægtsændringer, idet primært fokuseres på ændringer i vedtægternes  § 2. Formål, som oprindeligt og indledningsvis matchede foreningens navn, men endte op med en specifikt formål, nemlig opførelse af et multi-/kulturhus til gavn for Voerså By og Omegn.
   
 6. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer er på valg)
 8.  Valg af suppleanter (2 nye suppleanter)
 9.  Valg af revisor
 10.  Eventuelt 

I bedes derfor møde op, såfremt at I ønsker medindflydelse på hvorledes Voerså Byudvikling fremadrettet skal agere bedst muligt og til mest gavn for Voerså By og Omegn.

Vi ser frem til at mødes med jer.

På vegne af bestyrelsen for Voerså Byudvikling, Jørgen Engbjerg –jorgenengbjerg@gmail.com

NB. Til orientering er dermed fortsat “åbent” for flere forslag under punkt 5. Disse skal dog være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag vil blive offentliggjort dels via mail, dels på Borgerforeningens hjemmeside, hvor også forslag til vedtægtsændringer etc. er tilgængelige.   

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Voersaa Byudvikling – OBS – Generalforsamling UDSÆTTES!!

Kirsebær” drop in” på Krogrunden i Voerså

Lørdag d. 1 aug. Kl.14 til 16.

Der kan købes: kaffe, saft, kage, kirsebær snaps, kirsebær saft, kirsebær syltetøj, kirsebærkort samt andre kirsebær relaterede ting.

Vi har nogle få gratis Voerså kirsebærtræer.

Hvis vejrudsigten ændre sig til regn eller stærk blæst, aflyses arrangementet.

Venlig hilsen Voerså Kirsebærlaug.

Ps. Kom og se vores nyeste kirsebær kort.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kirsebær” drop in” på Krogrunden i Voerså

Kaffeklubben – Onsdag den 5. August – Aflyst

Kaffeklubbens arrangement onsdag den 5. august er desværre aflyst!
Vi håber, at vi kan mødes den 1. onsdag i september.
Fortsat god sommer!
Mvh Kaffeklubben

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Kaffeklubben – Onsdag den 5. August – Aflyst