Aktivitetskalender Voersaa

Alle arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa og omegn

Category: Generalforsamling 30. august 2020 : Voerså Byudvikling - Generalforsamling : 19:00


30. august 2020

Voerså Byudvikling afholder efter endnu en Covid19 forsinkelse den årlige generalforsamling.

Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Forslag til vedtægtsændringer
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Offentliggørelse af det af Voerså Borgerforening udpegede bestyrelsesmedlem
  8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jarl Rygård og Gynther Mølgård er på valg. Valg af suppleanter.
  9. Valg af 2 revisorer
  10. Eventuelt  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Sådanne kan sendes på mail til Jørgen Engbjerg på info@esperan2.dk

 

 

Stensnæsskolen
Østkystvejen 314
Voerså, 9300

Se hele kalenderen

Arrangementer og aktiviteter, der foregår i Voersaa By og Omegn, nærmere betegnet indenfor Østkystens Guld området, vil primært tillige fremstå på byens Facebookside og på Østkystens Guld hjemmeside.