Medlemskab af Borgerforeningen

En Borgerforening bliver aldrig større og stærkere end det bagland, som måtte støtte en sådan.

Borgerforeningens bestyrelse indgår i dette arbejde, fordi de har har en vision og en lyst til at gøre en forskel!

En bestyrelse kan imidlertid ikke drive en Borgerforening alene. Vi kan ikke både agere kreative, fremsynede, passe Borgerhus, fællesarealer, slå telt op og ned, arrangere spændende ting og aktiviteter i Borgerhuset, søge støtte til Stenrev m.m., arbejde med Krogrundsprojekter, dagligevarebutik, sportsforening osv.osv. uden støtte fra beboerne i byen.

Kort sagt, så behøver vi et engagement også fra de, som ikke nødvendig har lyst til at være i bestyrelsen, men så da i en interessegruppe, en aktivitetsgruppe, handymen/kvinder m.m. som synes at byen skal udvikle sig og være og blive et endnu bedre sted at bo for os, som bor der, og for de som måtte komme til. 

Vi vil derfor påskønne ethvert medlemsskab og ethvert bidrag af interessemæssig og arbejdssom karakter! 

Det vil derfor være rigtigt dejligt om du/I og jeres familie ville være medlem af Borgerforeningen, og ad den vej bidrage til at Borgerforeningen og dens bestyrelse bevarer entusiasmen og det gode humør, – og ikke mindst får byen til at “gro” i såvel tanke som handling. 

Det koster ikke alverden, men mange bække små….vil gøre en forskel!  

Kontingent pr år.

Husstand  kr. 200,00

Personlig kr. 100,00

Betalingsmåder:

Nemtilmeld: Tryk her (Benyt helst dette link)
Netbank:
 FIKORT +73<              +82810242<

eller til konto 7422-0000509538
 eller via MobilePay: nr 41021 (indtast din adresse i feltet skriv besked)

Kontant: til kasserer Christian Frøstrup, Østkystvejen 327