Voersaa Byudviklings Klublotto – Trækning marts 2021
4. marts 2021

Voerså byudviklings klub lotto.

Hermed vinder numrene fra marts måneds lodtrækning.

134-119-141-99-167-87-183-71-12-51-26

Tillykke og tak for at I støtter op om Krogrunden.

Venlig hilsen Voerså Byudvikling.

Voersaa Borgerforening – Generalforsamling
4. marts 2021

ÆNDRET DATO FOR GENERALFORSAMLING.

Da alt peger på det ikke bliver muligt at afholde årets generalforsamling den 13 april har bestyrelsen besluttet at vi i en forhåbning om at kunne afholde en fysisk generalforsamling udskyder generalforsamlingen en måned. Ny dato for generalforsamling i borgerforeningen er derfor 11 maj kl. 19 på Ny Skovgårdsvej 5. 

HVIS det viser sig, at der heller ikke bliver mulighed for at vi kan mødes fysisk denne dato, så fastholdes dog datoen, men mødet afholdes digitalt. Dette tager vi pejling på medio april og melder ud herefter.

Med venlig hilsen

Voersaa Borgerforening

 

Købmandsgrunden gøres klar – men vi er ikke helt i mål endnu!!!! …..
21. februar 2021

– og du kan fortsat støtte projektet ved køb af anparter!! Eller flere anparter!
For hvis vi skal være helt ærlige, så mangler vi fortsat at nå vores endelige mål for tegning af de 1000 anparter og et anpartsbeløb, som vil gøre det lettere og bedre – her og nu – at få den bedste finansiering af byggeriet på plads! Til gavn for alle i byen, sommerhusejerne i området og alle anpartshavere!  Og sidst men ikke mindst vores fremtidige købmand, som vi gerne vil give de bedste fysiske rammer for driften af Vores Købmand i Voerså!

Hvis vi fratrækker de tilskud, som vi har fået til køb af køl/frost m.m. til butikken, så mangler vi reelt lige nu kr. 500.000 eller salg af 200 anparter!! Og da det yderligere er en kendsgerning at alle priser på alle byggematerialer er steget markant i 2020 og et byggeri derved nødvendigvis fordyres eller skal reduceres i størrelse, så er enhver anpartstegning vigtig, således vi kan præsentere størst mulig egenkapital, og som sagt fortsat arbejde på at opnå de bedste og størst mulige rammer for vores kommende købmand.

Det har diverse pengeinstitutter desværre fordret af os! Og det er jo lidt træls om end det er rimeligt nok med henblik på at få enderne til at nå sammen på bedste vis!! 

Så det er nu, at vi behøver den ultimative opbakning til vores købmandsprojekt, således vi er bedre rustet økonomisk!!  

Du kan tegne en anpart eller yderligere en anpart her!

På forhånd tak!

Med venlig hilsen – Voerså Butikshus ApS

PS Har du i øvrigt bemærket, at der aldrig har været så få huse og sommerhuse til salg i Voerså som nu! Se Boligsiden! 
Det har sine årsager!
Skøn by, skøn natur, havn, skole, fritidsordning, børnehave – og ikke mindst en lokal købmand på vej! Og du – som er eller vil være anpartshaver i Voerså Butikshus ApS –  er en væsentlig medvirkende årsag dertil! Tusinde tak for det!

 

Min Købmand i Voerså – og en foodtruck fra Meny som appetizer
21. februar 2021
Det går godt med Købmandsprojektet!
– Lokalplanen er godkendt
– Købmanden er på plads,
– Håndværkerne regner til entreprenørerne
– Byggegrunden er ved at blive klargjort til byggeri
 
Meny Dronninglund kommer til at levere gode kødpakker og delikatessevarer til butikken i Voerså.
 
Som en smagsprøve, så vil vi få Foodtruck fra Meny til Voerså, med spændende mad fra delikatesse og slagter.
 
Foodtruck i Voerså
 
onsdag 03.03 (eftermiddag)
fredag 05.03 (eftermiddag)
onsdag 10.03 (eftermiddag)
fredag 12.03 (eftermiddag)
 

Hvis det er en succes, så vil det fortsætte indtil at butikken åbner.

 
Der kommer mere information om dette, og om hvor vi placerer den (formentlig på Ny Skovgårdsvej ved Borgerhuset) og ikke mindst om hvordan man bestiller. 
Status på BUTIKSPROJEKTET – Voerså Butikshus
26. januar 2021

Vi har savnet, at kunne samle og fortælle jer om det store arbejde, der fortsat bliver lavet i butikshuset. Det har ikke været muligt at samles til fælles informationsmøde på samme måde, som det var i de første måneder i 2020.
Det betyder dog ikke at tingene har stået stille – tvært imod!

LOKALPLANEN
Siden sidst, så er der arbejdet hårdt på at få ændret den nuværende lokalplan for området, da der i den gamle lokalplan ikke var mulighed for at bygge så stor en butiksbygning, som vi ønsker – og endvidere er der oplyst, at der ikke må bygges butik i den nordlige del af Voerså.
Lokalplanen er endeligt vedtaget og godkendt i sidste uge. Dermed er grundlaget for at bygge en butik på matriklen ved siden af Stensnæsskolen på plads, og der kan indsendes en reel byggeansøgning.

Du kan se lokalplanen her

Snart vil man kunne se maskiner fjerne buskads og træ, og jorden afrimmes, for at gøre klar til sandpude.

BYGGERIET
Efter dialog med flere lokale håndværkere, har ingen af disse ønsket at tage den samlede totalenterprise på projektet, men der er et ønske om, at disse selv byder ind på entrepriser i byggeriet. Der er indledt dialog med 2 virksomheder om at levere en totalentreprise på hele byggeriet, hvor alle lokale håndværkere som nævnt får mulighed for at byde på opgaverne som underleverandører.

Begge virksomheder har stor erfaring med at bygge tilsvarende bygninger. Der er ikke valgt en endelige totalentreprenør endnu – idet et valg af entreprenør kommer til at afhænge af dels af pris, men også dels af hvordan man involverer de lokale håndværkere i byggeriet.

I første omgang var ambitionerne at bygge 600m2 bygning, men efter yderligere besøg i Min Købmand-butikkerne, og efter dialog med de forskellige købmænd, er ønsket en bygning på omkring 800m2, som kan rumme et større udvalg, samt have god plads i butikken. Derudover vil Sol og Strand også have kontor i bygningen, hvilket der også er afsat ekstra plads til.

KØBMANDEN
Der er fundet en købmand til butikken, og vedkommende glæder sig til at komme i gang med projektet. At drive lokal købmand er ikke nyt for vedkommende.
Vi vil naturligvis melde dette ud hvem vedkommende er, når alt er på plads med Dagrofa, men vi lover at det bliver rigtig godt! Vi forventer at kunne løfte sløret i marts måned.

ØKONOMIEN
I første omgang var ambitionen at der skulle indsamles minimum kr. 2.500.000 ved salg af 1000 anparter a kr. 2.500/stk. Det var et mål, som ikke umiddelbart blev opnået, rent faktisk er der solgt 724 anparter, men det blev alligevel og naturligvis besluttet, at vi ville arbejde videre med projektet, på grund af den fantastiske opbakning, der har været. Det er lykkedes at rejse yderligere midler til projektet fra fonde, men ikke i det omfang, som var ønsket.
Der er dialog med 4 banker omkring finansiering af projektet, men der er ikke truffet en endelig afgørelse omkring valg af finansiering og bank. Det forventes at der snarligt er en afklaring omkring dette på plads.

INDBETALING AF ANPARTER
Flere har spurgt på muligheden for at indbetale deres anparter i projektet, men da vi har skulle betale renter for at have penge stående, har vi trukket opkrævning af indbetalingerne, for dermed at bruge beboernes penge bedst muligt. Pengene er bedre brugt på mursten end på at betale renter.

Når valg af bank er på plads, vil vi anmode om indbetalinger af anparter, hvilket er i marts 2021, hvor det er mulig at få sine indefrosne feriepenge udbetalt – og med frist for seneste indbetaling 1. juni 2021.

Derudover er der dialog med banker omkring mulighed for at give lån til køb af anpart, som bliver finanseret/afdraget med kr. 100kr. pr. måned. Mere om dette kommer, når aftalen er på plads.

TANKSTATION OG LADESTANDERE
Der kommer ladestandere, det har hele tiden været med i vores planlægning. og det er et lovkrav, når man bygger det antal P-pladser, som vi kommer til at bygge.
Tankstation er fortsat indtegnet i projektet, men denne er endnu ikke på plads. Det har ikke været muligt at få 10-årige lejeaftaler med diverse selskaber, på samme måde som Dagrofa og Sol og Strand har bundet sig med en huslejegaranti. Dermed har det indtil videre ikke været mulighed for at få etableringsomkostninger for en tankstation på plads. (ca. 1.000.000kr). Der arbejdes fortsat på forskellige finansieringsmuligheder, så der igen kan blive bygget en tankstation i Voerså. Bent Ahlgreen har lavet et kæmpe arbejde på denne front.

TIDSPLAN OG ÅBNING
Corona/Covid-19 har udskudt flere ting, og dette har også haft sin indvirkning i vores købmandsprojekt. Den oprindelige planlagte åbning var i foråret 2021, men det er langt mere realistisk at butikken først åbner efter sommerferien. Vi havde naturligvis håbet på at butikken kunne stå klar til turistsæsonen 2021 (hvis/når denne kommer), men det er umiddelbart ikke muligt. En ting er dog sikker – der kommer en butik i Voerså i 2021, som man også kan læse på det opsatte skilt.

TAK
Min Købmand Voerså bliver din og min købmand – et sted hvor man kan finde sin nabo og gode discountpriser på samme måde som i Rema, Fakta og Netto.

Der skal gå et stort tak til alle de frivillige, som på den ene eller anden måde har bidraget til projektet – uanset om man har bagt en kage, givet et venligt skulderklap, hjulpet med omdeling af flyers og andet materiale, kørt jord væk fra byggegrunden i trillebør eller med traktor – eller om man som håndværker har bidraget med viden og hjælp i projektet.

Derudover en særlig stor tak til alle jer, som har tilkendegivet køb af anparter i projektet, og dermed bidraget til, at der kommer en ny stor indkøbsmulighed i Voerså, som vil bidrage positivt til udviklingen i hele området i og omkring Voerså og omegn.

Det er fortsat muligt at købe en eller flere anparter i projektet – dette kan gøres via Borgerforeningens hjemmeside eller ved at ringe til Jørgen Engbjerg tlf 40794079 eller bestilling på mail bogholderi@butikshus.dk

På vegne af arbejdsgruppen og Voerså Butikshus ApS

Jørgen Engbjerg